Hoppa till verktygsfältet

Se SHVS:s servicetider under sommaren 2024

Vi på SHVS betjänar högskolestuderande under hela sommaren. Våra digitala tjänster och distanstjänster betjänar på alla vardagar. Eventuella undantag i våra lokala tjänster kan ses på denna artikelsida.

Delta i StressLess-gruppträning!

StressLess-coachningen är en form av tidig intervention (tidiga insatser) som grundar sig på terapimetoden ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Ändringar i SHVS nätverk av serviceställen under slutet av året

SHVS serviceställe byts ut på sju orter under slutet av år 2023. Närmottagningstjänsterna erbjuds i fortsättningen på SHVS eget serviceställe på en annan ort. Utöver närmottagningstjänster har högskolestuderande tillgång till SHVS digitala tjänster.

Ändringar i SHVS nätverk av serviceställen under slutet av året

SHVS serviceställe för högskolestuderande byts ut på åtta orter 1.11.2023. SHVS har konkurrensutsatt produktionen av tjänster som på dessa orter köps från underleverantörer. Tjänsterna erbjuds i fortsättningen på en ny underleverantörs serviceställe i samma stad.

Förändringar i Vasa serviceställes tjänster från 30 maj 2023

Från tisdag 30.5. kommer studenterna i Vasa att få alla tjänster inom allmänna hälsan på Wolffskavägen 27–31 och alla tjänster inom mentala hälsan på Wolffskavägen 30. Tjänster inom oral hälsa fortsätter som vanligt på Wolffskavägen 30.

Påskens öppettider 2023

SHVS egna serviceställen betjänar på skärtorsdagen 6.4.2023 kl. 8.00–12.30. De riksomfattande servicenumren betjänar på skärtorsdagen kl. 8.00–12.00

Så jobbar du på ett mer hjärnvänligt sätt

Under de senaste veckorna har vi publicerat olika tips på sociala medier för att göra ditt sätt att arbeta mer hjärnvänligt. Vi har nu samlat alla våra tips hittils här.

Välkommen till SHVS tjänster

Hit har vi sammanfattat lite information om våra tjänster och instruktioner om hur man använder våra tjänster.

Nya serviceformulärer i Self

Nu kan du hitta ett urval av formulär relaterade till bedömning av vårdbehovet och din hälsa i webbtjänsten Self.

Self: Nya tjänster, lättare att använda

Nu kan du sköta dina hälsoärenden i Self ännu enklare och mångsidigare än tidigare. Fler tjänster har lagts till, däribland också hälsofrämjande tjänster som är öppna för alla.

“Appen SHVS Näring har något för alla”

I slutet av förra året lanserade SHVS en ny app med fokus på näring. Appen används redan av tusentals studerande. Läs mer om användarerfarenheter av appens fyra coachningsprogram.

Små handlingar som främjar din hälsa

Studenthälsoveckan Hälsa genom små handlingar 12.9–16.9.2022 kommer att vara synlig både på webben och på campusen. Kom med och lyssna och snappa upp hälsotips!

Övertids- och skiftbytesförbud för SHVS

Som en del av kollektivavtalsförhandlingarna har Sote rf utfärdat förbud mot övertid och byte av arbetsskift för SHVS under perioden 16.8.2022 kl. 12.00 till 16.9.2022 kl. 12.00. Övertids- och skiftbytesförbudet gäller den personal på SHVS som omfattas av Avaintas kollektivavtal, d.v.s. medlemmar i Tehy, Super och ERTO.   Vi bedömer att vi i huvudsak kommer att…

Teija Kulmala ny chefsöverläkare på SHVS 

Medicine doktor och specialisten i gynekologi Teija Kulmala inledde sitt arbete som SHVS chefsöverläkare 8.8.2022. I sitt jobb ansvarar Kulmala för SHVS tjänster, utveckling av service-produktionen och rapportering.

Se öppettider på sommaren 2022

SHVS betjänar studerande under hela sommaren. Tjänsteutbudet för sommaren är dimensionerad för en lägre efterfrågan.

Ändringar i chattjänsterna med inriktning på mental hälsa

De omfattande chattjänsterna med inriktning på mental hälsa som introducerades förra sommaren och hösten har varit en del av de tjänster inom mental hälsa som producerats med hjälp av statsunderstöd. Sommaren för nu med sig förändringar beträffande dessa chattjänster.

tDCS gav Henri hopp mitt i depressionen

Transkraniell likströmsstimulering (tDCS) var ett nytt och spännande behandlings-alternativ för Henri, en studerande från Joensuu. Han bestämde sig ändå för att testa om det kunde hjälpa mot depression.

1 2 3