Hoppa till verktygsfältet
De riksomfattande tidsbokningsnumren betjänar ända till 29.1.2021 kl. 8.00-12.00. SelfChatten håller stängt tillsvidare. Vi fortsätter med att åtgärda den kö som har uppstått i telefontjänsten. Du kommer att ringas upp inom 1–3 dagar. De riksomfattande servicenumren är: allmän och mental hälsa 046 710 1073 och oral hälsa 046 710 1085.

Forskningen vid SHVS koncentrerar sig på studerandehälsa. Syftet med forskningen är att öka kunskapen om högskolestuderandes hälsa, sjukdomar och hälsotjänster och samtidigt producera information som stödjer planering av SHVS verksamhet och beslutsfattande.

För forskningen vid SHVS ansvarar chefsöverläkaren som också beviljar forskningstillstånd för multiprofessionella projekt. Sektionsdirektörerna bedömer och godkänner forskningsplaner enligt sina kliniska områden och beviljar forskningstillstånd. Forskningstillstånd krävs för all forskning som bedrivs vid SHVS.

Forskning vid SHVS

  • SHVS egen forskning är forskning som planeras, genomförs eller beställs av stiftelsen.
  • Samarbetsforskning är forskning som tjänar SHVS grundläggande uppgift och undersöker klienterna, personalen eller verksamheten.
  • Övrig forskning som gäller SHVS klienter. Övrig forskning som gäller SHVS klienter genomförs av en extern part och/eller någon som hör till SHVS personal. Typisk forskning är exempelvis läkemedelsprövningar.