Hoppa till verktygsfältet

Forskning utförd vid SHVS

Forskningen som bedrivs vid SHVS koncentrerar sig på studerandehälsa och på ämnen som är aktuella och ligger i linje med SHVS strategi. Syftet med forskningsverksamheten är att öka kunskapen om högskolestuderandes hälsa, välbefinnande, studieförmåga och hälsotjänster för att skapa en grund för planering och utveckling av SHVS verksamhet och beslutsfattande.

Vid SHVS bedrivs tre olika typer av forskning

  1. SHVS egen forskningsverksamhet omfattar forskning som planeras, genomförs eller beställs av SHVS.
  2. Samarbetsforskning avser forskning som tjänar SHVS grundläggande uppgift då den är relaterad till våra klienter, vår personal eller verksamhet. Och sådan forskning som genomförs tillsammans med samarbetspartner.
  3. Övrig forskning som är relaterad till SHVS klienter. Här avses forskning som genomförs av en extern part och/eller någon som hör till SHVS personal. Forskning för akademiska avhandlingar är ett exempel.