Hoppa till verktygsfältet

Forskningen vid SHVS koncentrerar sig på studerandehälsa. Syftet med forskningen är att öka kunskapen om högskolestuderandes hälsa, sjukdomar och hälsotjänster och samtidigt producera information som stödjer planering av SHVS verksamhet och beslutsfattande.

För forskningen vid SHVS ansvarar chefsöverläkaren som också beviljar forskningstillstånd för multiprofessionella projekt. Sektionsdirektörerna bedömer och godkänner forskningsplaner enligt sina kliniska områden och beviljar forskningstillstånd. Forskningstillstånd krävs för all forskning som bedrivs vid SHVS.

Forskning vid SHVS

  • SHVS egen forskning är forskning som planeras, genomförs eller beställs av stiftelsen.
  • Samarbetsforskning är forskning som tjänar SHVS grundläggande uppgift och undersöker klienterna, personalen eller verksamheten.
  • Övrig forskning som gäller SHVS klienter. Övrig forskning som gäller SHVS klienter genomförs av en extern part och/eller någon som hör till SHVS personal. Typisk forskning är exempelvis läkemedelsprövningar.