Skip to content
warning
16.1.2020 kl 12.00: Blanketterna för fakturor och betalningspåminnelser finns inte för tillfället i Self-tjänsten. Felet kommer att åtgärdas under vecka 4. Ta kontakt i brådskande ärenden med din studieorts serviceställe. Vi beklagar besväret.

Forskningen vid SHVS koncentrerar sig på studerandehälsa. Syftet med forskningen är att öka kunskapen om högskolestuderandes hälsa, sjukdomar och hälsotjänster och samtidigt producera information som stödjer planering av SHVS verksamhet och beslutsfattande.

För forskningen vid SHVS ansvarar chefsöverläkaren som också beviljar forskningstillstånd för multiprofessionella projekt. Sektionsdirektörerna bedömer och godkänner forskningsplaner enligt sina kliniska områden och beviljar forskningstillstånd. Forskningstillstånd krävs för all forskning som bedrivs vid SHVS.

Forskning vid SHVS

  • SHVS egen forskning är forskning som planeras, genomförs eller beställs av stiftelsen.
  • Samarbetsforskning är forskning som tjänar SHVS grundläggande uppgift och undersöker klienterna, personalen eller verksamheten.
  • Övrig forskning som gäller SHVS klienter. Övrig forskning som gäller SHVS klienter genomförs av en extern part och/eller någon som hör till SHVS personal. Typisk forskning är exempelvis läkemedelsprövningar.