Hoppa till verktygsfältet
Alla våra egna serviceställen, SelfChat och de riksomfattande servicenumren håller stängt på midsommarafton fredagen den 21.6.2024.

Rådgivning om oral hälsa kommer att erbjudas på distans oftare

SHVS har erbjudit distansrådgivning om oral hälsa sedan år 2021. Oral hälsovård är mycket behandlingscentrerad, men rådgivning och anvisningar om egenvård kan delvis erbjudas som distanstjänster. SHVS chefstandläkare Krista Brander-Aalto presenterade distanstjänsterna på Tandläkardagarna 9.11.2023.

Distanstjänster inom oral hälsa förkortar vårdköerna och möjliggör ett mångsidigare serviceutbud. Framför allt förebyggande rådgivning och handledning är tjänster som det är ändamålsenligt att erbjuda också utanför mottagningsrummen. Erfarenheterna visar att både patienterna och vårdpersonalen får ut mer av distansträffar än av enbart telefonkontakt. Distansträffar kan också tjäna som inledande möten med patienter med tandvårdsrädsla och gör det möjligt att ge information till exempel inför munkirurgiska ingrepp.

Det kan vara utmanande att utveckla distanstjänster inom det behandlingsorienterade området av oral hälsovård, eftersom tjänsterna innefattar mycket manuellt arbete och det är svårt att ställa diagnoser på distans. Vissa patientgrupper behöver fysiska mottagningsbesök också för rådgivning.

– Distanstjänster får inte vara ett självändamål, utan de måste kännas meningsfulla för både patienter och personal. Att erbjuda distanstjänster sparar inte heller automatiskt personalens tid, påpekar Brander-Aalto.

På SHVS fokuserar distansrådgivningen på icke-brådskande vård, rådgivning individuellt och i grupp samt på konsultationer. Studerande använder gärna digitala tjänster, vilket har gjort det lättare att utveckla distanstjänster.

Under år 2023 har SHVS organiserat fyra landsomfattande distansgrupper med fokus på bettproblematik, och varje grupp nådde ca 100 studerande åt gången. De studerandes erfarenheter undersöktes genom en enkät, som visade att de flesta deltagarna hade följt egenvårdsråden sporadiskt eller regelbundet efter distansträffarna. Över 70 procent av dem som svarade kände inget behov av att kontakta SHVS på grund av bettproblem efter distansträffarna med gruppen.

Det finns planer på nya grupper med fokus på egenvård inom oral hälsa samt på rök- och snusavvänjning. I framtiden kommer distans- och närtjänster också att kombineras oftare.

För närvarande genomförs endast 1 procent av besöken hos SHVS på distans när det gäller tjänster inom oral hälsa, medan andelen distansbesök inom allmän och mental hälsa redan är 60–70 procent. Distansgrupperna med fokus på oral hälsa, liksom många digitala tjänster, syns inte i besöksstatistiken eftersom de är lågtröskeltjänster som inte kräver någon förhandsanmälning.

– Rådgivning och handledning kan dock minska behovet av fysiska besök på mottagningen. Särskilt distansrådgivningsgrupperna kommer att vara en viktig verksamhetsmodell i framtiden, säger Krista Brander-Aalto.

Läs mer om när vi började med distansrådgivning 2021: Nu kan du få munhälsorådgivning på distans – YTHS