Hoppa till verktygsfältet

Lagen om smittsamma sjukdomar och statsrådets förordning om förebyggande av olyckor på grund av vassa instrument inom hälso- och sjukvården gäller också studerande och andra praktikanter. En studerande som inte har tillräckligt skydd (antingen via tidigare genomgången sjukdom eller vaccination) mot vissa smittsamma sjukdomar kan smitta patienter med dessa sjukdomar, vilket äventyrar patientsäkerheten. Den studerande kan också själv insjukna i en smittsam sjukdom som kunde förebyggas med vaccination. Det är viktigt att följa vanliga försiktighetsåtgärder och försiktighetsåtgärder som gäller beröring för att förhindra spridning av multiresistenta mikrober (t.ex. MRSA).