Hoppa till verktygsfältet

Rätt riktad hjälp – SHVS erbjuder vård på olika nivåer vid psykisk ohälsa

SHVS har förnyat sina tjänster inom mental hälsa och gjort ändringar i hur de studerande får tillgång till dem. Från och med hösten 2023 erbjuder SHVS de studerande stöd som motsvarar deras behov i frågor som gäller psykisk hälsa utan att kontakten måste ske i flera steg. De studerande kommer att få rätt riktad hjälp redan vid den första kontakten med vårdpersonal, så att det inte uppstår väntetider i början av vårdvägen.

Med en nivåstrukturerad vårdmodell erbjuds ett kontinuum av tjänster: ju mer komplicerad den studerandes situation är, desto intensivare är vården som erbjuds. SHVS kommer att erbjuda vård som passar den studerandes symtom och situation så bra som möjligt och som kan ordnas så smidigt som möjligt. För många räcker det med en snabb och kortvarig intervention. Det gör det möjligt för SHVS personal att hjälpa alla studerande som är i behov av hjälp så effektivt som möjligt.

Den studerandes möjligheter att dra nytta av egenvård och digitala tjänster kommer att beaktas. Studerande med lindriga eller medelsvåra symtom kommer att hänvisas antingen till gruppverksamhet eller till ledd egenvård, som innefattar råd och stöd av en psykiatrisk sjukskötare. Vid behov hänvisas den studerande vidare till en allmänläkare. Korttidsterapi hos en psykolog eller en psykiaterkonsultation kommer endast att erbjudas i de svårare fallen. Om situationen fortsättningsvis kräver det får den studerande en mottagningstid till en psykiater, alternativt kan en allmänläkare utfärda en remiss till den specialiserade sjukvården.

Bakgrunden till dessa förändringar är att efterfrågan på tjänster har ökat i flera år nu. SHVS måste kunna producera hälsovårdstjänster för högskolestuderande effektivare än tidigare. Från och med september skärptes dessutom vårdgarantin beträffande hälsovårdstjänster, vilket innebär att kunderna måste erbjudas tillgång till vård snabbare än i nuläget.

Mer information om SHVS tjänster inom mental hälsa