Hoppa till verktygsfältet

Influensavaccinationer startar på SHVS i november

Influensavaccinationer startar på SHVS i november. Högskolestuderande inom medicin och hälso- och välfärdssektorn samt studerande som hör till någon riskgrupp får vaccinet gratis via SHVS. 

Notera! Det är ännu inte möjligt att boka tid för influensavaccination. Följ vår hemsida, för tidsbokningsinstruktioner för vaccinationer och mer information om de praktiska arrangemangen för vaccinationer publiceras i slutet av oktober. Tyvärr kan förfrågningar om influensavaccinationer inte besvaras i förväg per telefon.

Tidpunkten för vaccineringarna på olika orter varierar och beror på när SHVS får tillgång till vaccinerna. Vaccineringen kommer att ske både i form av massvaccinationer och på mottagningarna.

SHVS:s uppgift är i första hand att ta hand om social- och hälsovårdsstuderandes influensavaccinationer. En person som tillhör en riskgrupp kan hämta sitt vaccin också från den offentliga sektorn. Om du inte är en studerande i social- och hälsovårdsbranschen och inte heller hör till riskgrupperna men ändå skulle vilja få influensavaccinet kan du be om ett recept på vaccinet från SHVS och skaffa det på apoteket på egen bekostnad. 

Högskolestuderande kan få influensavaccinet på sin studieort, antingen vid SHVS eget serviceställe eller vid en samarbetspartners serviceställe. Observera att det är möjligt att bli vaccinerad vid alla SHVS egna serviceställen, men vid samarbetspartnernas serviceställen vaccineras endast högskolestuderande som studerar på orten i fråga.