Hoppa till verktygsfältet

Tuggsystemet avser käklederna, tuggmusklerna, tänderna och närliggande vävnader. De vanligaste smärttillstånden och funktionsstörningarna i tuggsystemet är ljud från käkleden, smärta i käklederna eller tuggmusklerna, begränsad förmåga att öppna munnen och rörelsestörningar i underkäken. Övriga symtom är bl.a. huvudvärk, värk i ansiktet och öronvärk.

Besvär i tuggsystemet är ofta lindriga och kräver inte alltid behandling.

  • Universitetsstuderande har tuggbesvär varje dag eller varje vecka, och dessa besvär är vanligare hos kvinnor än hos män.
  • Besvären kan klassificeras som muskelrelaterade, ledrelaterade eller en kombination av dessa.
  • Diagnosen baserar sig på utredning av symtomen och noggrann klinisk undersökning som vid behov kompletteras med bilddiagnostiska och övriga undersökningar.
  • Eftersom besvären är komplexa, kräver behandlingen ofta multiprofessionellt samarbete.

Frågor och svar om besvär i tuggsystemet

Bettfysiologisk behandling betyder behandling av besvär i tuggsystemet (temporomandibular disorders, TMD) såsom tuggmuskel- eller käkledssymtom som beror på tandgnissling. Förutom rådgivning av patienten kan behandlingen omfatta fysioterapi och användning av en bettskena. Vid behov kan smärta och symtom lindras med värkmediciner.

Knäppande ljud från käkleden är ett ganska vanligt besvär som kan förekomma när man öppnar eller stänger munnen. Den vanligaste orsaken är reversibel urledvridning av käkledsdisken (reciprokal diskusdislokation). Om käkledsljuden inte förknippas med smärta behövs ingen behandling.
Prova inte i onödan om käken knäpper. Om besvären ökar eller käkleden låser sig, kontakta tandläkare.

Det finns mycket du kan göra för att lindra besvären, bl.a. käkrörelser, tänjning och massage. Fäst uppmärksamhet vid din hållning och arbetsställning, håll pauser i arbetet och kom ihåg att motionera och slappna av tillräckligt.

Käken är i ett avslappnat läge när över- och underkäkens tänder inte har kontakt med varandra, det finns ett litet glapp mellan över- och underkäkens tänder och tungan ligger avslappnat på botten av munnen. Tänderna ska inte ha kontakt med varandra förutom när du tuggar och börjar svälja.

För att minska belastningen av käkleden bör du undvika att tugga tuggummi eller tugga på naglarna eller föremål (t.ex. pennor).

Behandling mot besvär i tuggsystemet är vanligen framgångsrik. Det finns många olika behandlingsmetoder. Den lämpligaste behandlingen väljs individuellt enligt besvärens bakomliggande orsaker och svårighetsgrad samt eventuella andra sjukdomar.
Behandling råder vanligen inte bot på knäppandet, men smärtfritt knäppande kräver i allmänhet ingen behandling.
Egenvård enligt tandläkarens anvisningar garanterar framgångsrik behandling.

Bettskenor ska rengöras dagligen. Användning av diskmedel eller protesrengöringsmedel rekommenderas. Rengörande eller desinficerande tabletter kan användas vid behov (ett par gången i månaden).
Hur bettskenan ska förvaras beror på vilket material den är tillverkad av. Förvara skenan i dess ask och håll den torr eller fuktig.
Din tandläkare ger dig anvisningar för hur du ska vårda skenan.