Hoppa till verktygsfältet

Alla HAMK Evos tjänster inom studerandehälsovården i Tavastehus

SHVS tjänster inom allmän och mental hälsa för studerande vid HAMK i Evo flyttas till SHVS serviceställe i Tavastehus. SHVS serviceställe på Koulukatu 25 i Tavastehus betjänar studerande från Evo från och med 6.6.2024. Tjänsterna inom oral hälsa för studerande finns sedan tidigare i Tavastehus. Ändringen gäller cirka 300 studerande vid läroanstalten.

Tjänsterna inom allmän och mental hälsa finns fram till 5.6.2024 vid Terveystalo i Lammi. Terveystalo slutför eventuella pågående vårdperioder. Kontakt till SHVS tjänster sker på samma sätt som förut: studerande kontaktar SHVS via den nationella webbtjänsten Self eller via telefontjänsten.

SHVS har följt upp funktionen i det nuvarande servicenätverket i tre års tid efter att dess verksamhet utökades och fördubblades.

– Studerandena använder servicen på andra sätt än de för vilken den ursprungligen planerades. Studerandena i Evo har också haft möjlighet att använda SHVS tjänster i Tavastehus och därför har vissa redan nu skött sina ärenden vid servicestället i Tavastehus. Ändringen genomförs också för att vi ska kunna producera de tjänster som hör till SHVS inom ramen för de beviljade anslagen,

säger regiondirektör Reetaleena Hietala.

På grund av distansstudier och sina rörlighetsvanor använder studerande redan nu andra SHVS serviceställen än det som ligger närmast den egna läroanstalten. Dessutom sköts 60–70 % av studerandenas ärenden via SHVS digitala kanaler.

SHVS gjorde ändringar i servicenätverket under 2023, och några ändringar genomförs ännu i år. På sju orter flyttade servicestället till en annan ort under förra året. Förändringarna har i huvudsak gällt serviceställen där SHVS har erbjudit tjänsterna genom köp från underleverantörer.

FPA som ansvarar för ordnandet av studerandehälsovården har godkänt ändringarna i SHVS servicenätverk.