Skip to content
warning
16.1.2020 kl 12.00: Blanketterna för fakturor och betalningspåminnelser finns inte för tillfället i Self-tjänsten. Felet kommer att åtgärdas under vecka 4. Ta kontakt i brådskande ärenden med din studieorts serviceställe. Vi beklagar besväret.

Adress och postadress:
Studenternas hälsovårdstiftelse SHVS 
Tölögatan 37 A
00260 Helsingfors

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@yths.fi   

Om ditt ärende gäller din behandling eller en räkning, kontakta oss via Self eller ring ditt verksamhetsstället.   Vi vill att våra kunders uppgifter alltid är skyddade. Därför svarar SHVS inte per e-post på frågor som gäller behandling. 

Verkställande direktör
Katariina Poskiparta
046 710 1101
Verkställande direktörens assistent
Päivi Starast
046 710 1102
Chefsöverläkare
Päivi Metsäniemi
045 633 8858
Chefstandläkare
Anne Komulainen
046 710 1105
Ledande överläkare för mentalvården
Tommi Väyrynen
046 710 1569
Samhällshälsachef
Riitta Salomäki
046 876 9106
Servicechef
Jarna Elomaa
046 876 9750
Sekreterare för de kliniska direktörerna
Heidi Löfström
046 710 1108
Personal- och rättsdirektör
Mia Lehmusvaara
040 865 9877
Personalplanerare
Sini Kivijärvi
040 5754758
CFO och CIO
Kristian Lind
0400 56 46 98
Dataadministrationschef
Sauli Kleemola
046 710 1113
Kommunikationschef
Annemari Backman
046 876 9722
Kommunikationsplaneraren
Tomi Kontkanen
046 8769 755
Projektchef (YTHS 2021)
Tiina Andersén
050 567 8897
Projektplanerare (YTHS 2021)
Piia Kalliokoski
050 364 7424