Hoppa till verktygsfältet

Vår vårdpersonal håller mottagningar med tidsbeställning. För att boka en mottagningstid ska du kontakta oss via SelfChat eller genom att ringa våra servicenummer för bedömningen av vårdbehovet och tidsbeställning.

Bedömning av vårdbehovet innebär att vårdpersonal kartlägger och bedömer din situation samt hur brådskande ditt vårdbehov är, ger anvisningar om egenvård samt hänvisar dig vid behov till rätt vårdpersonalmottagning. Om du redan har ett vårdförhållande och ett tidsbeställningstillstånd, kan du boka en fortsatt mottagningstid i webbtjänsten Self.

En hälsovårdare är ofta den första vårdkontakten vid SHVS, förutom när det gäller oral hälsa. Utöver traditionella mottagningsbesök kan en del mottagningar genomföras som distansmottagning.

På en hälsovårdarmottagning kan du diskutera frågor som gäller hälsa och studieförmåga som du funderar på. På mottagningen kartlägger hälsovårdaren din situation och ger t.ex. hälsorådgivning samt vägledning om förebyggande och behandling av sjukdomar. Hälsovårdaren ger också råd om preventivmedel, genomför hälsokontroller, ger vaccinationer och skriver kortvariga frånvarointyg för läroanstalten eller arbetsgivaren. Dessutom kan hälsovårdare skriva remisser till laboratorie­undersökningar före en läkarmottagning.

Tid till en psykiatrisk sjukskötarmottagning får du via bedömning av vårdbehovet när ditt problem gäller mental hälsa eller rusmedelsbruk. Den psykiatriska sjukskötaren kartlägger din situation tillsammans med dig, erbjuder stöd och behandling samt vägleder egenvård. 

På en fysioterapeutmottagning får du hjälp med problem som gäller rörlighet och funktionsförmåga. På mottagningen undersöker och bedömer fysioterapeuten t.ex. din rörlighet, funktionsförmåga och hållning samt vägleder och ger råd om förebyggande och rehabilitering av skador och/eller symtom.

Tid till en allmänläkarmottagning får du vanligen på remiss av en hälsovårdare eller psykiatrisk sjukskötare, ibland också direkt via bedömning av vårdbehovet. På mottagningen behandlar allmänläkaren frågor och besvär som gäller din hälsa och/eller sjukdom. Detta omfattar bl.a. gynekologiska besvär, smärta i rörelseorganen, allergier, astma, akne, hudsjukdomar samt psykiska problem. På mottagningen utför allmänläkaren basundersökningar och ger behandling, hänvisar dig vid behov till fortsatta undersökningar eller psykolog-, fysioterapeut- eller specialistläkar­mottagning samt skriver läkarintyg och -utlåtanden som gäller studierna.

Våra specialistläkarmottagningar är specifika för varje serviceställe. Vi har t.ex. hudläkar-, gynekolog- och psykiatermottagningar. Specialistläkare i hudsjukdomar behandlar olika hudsjukdomar och hudproblem. Gynekologer behandlar gynekologiska besvär och sjukdomar. Remiss till specialistläkare skrivs utgående från en allmänläkares bedömning.

På mottagningen behandlar en munhygienist sjukdomar i tandköttet på tandläkarremiss, vägleder egenvård och ger kostrådgivning samt utför fortsatta undersökningar av munnen och tänderna enligt det behandlingsintervall som tandläkaren bestämt. Munhygienister kan också utföra röntgenundersökningar som ordinerats av en tandläkare.

På mottagningen utför en tandläkare en undersökning av munnen som omfattar bedömning av tändernas och tandköttets skick, bettet och visdomständernas situation samt bestämmer behovet av hälsorådgivning och tjänster. Tandläkare utför tandlagningar, rotbehandlingar, tandutdragningar och andra vanliga odontologiska ingrepp. Tandläkaren skriver vid behov en remiss till bilddiagnostiska undersökningar och munhygienistbehandling. Dessutom bedömer tandläkaren behovet av mer krävande behandling och skriver remiss t.ex. till specialisttandläkare eller specialiserad sjukvård. Med tandläkare lönar det sig att diskutera tandvårdsrädsla och metoder för att lindra den.

En allmänläkare eller psykiater remitterar dig till en psykologmottagning om du behöver kortvarig terapeutisk hjälp eller om din situation kräver en psykologutredning. Kortvarigt psykoterapeutiskt arbete består av samarbete med vårdpersonal som baserar sig främst på samtal och ramarna bestäms genast i början av behandlingen.

En allmänläkare remitterar dig till en psykiater om du har mentala eller rusmedelsproblem och diagnos, uppgörande av en behandlingsplan eller behandling kräver specialistläkarkunnande. På mottagningen utför psykiatern en intervju och en psykiatrisk undersökning med hjälp av olika enkäter och laboratorieundersökningar samt planerar den bästa behandlings- och rehabiliteringsplanen för dig tillsammans med dig. I början av behandlingen kan psykiatern också uppfölja behandlingens effekter under uppföljningsbesök.

Vårdpersonal remitterar dig till en sexualrådgivare om du har problem som gäller sexualitet, könsidentitet eller sex. Sexualrådgivning ges främst som distansmottagning. Sexualrådgivning kan ges under 1–5 besöksgånger.

Grupper ger vägledning och stöd för att uppnå balans i livet och främja din hälsa. Vi erbjuder gruppverksamhet som stöd för bl.a. mental hälsa, stresshantering, rörlighet och funktionsförmåga samt kost. Grupper erbjuds vid flera serviceställen och på webben året om. Information om grupper hittar du på våra webbsidor och vår vårdpersonal ger mer information.