Hoppa till verktygsfältet
De riksomfattande tidsbokningsnumren betjänar ända till 29.1.2021 kl. 8.00-12.00. SelfChatten håller stängt tillsvidare. Vi fortsätter med att åtgärda den kö som har uppstått i telefontjänsten. Du kommer att ringas upp inom 1–3 dagar. De riksomfattande servicenumren är: allmän och mental hälsa 046 710 1073 och oral hälsa 046 710 1085.

FSHS språkstrategi syftar till att säkerställa lika behandling av studenter. Servicelöften är avsedda att säkerställa att det inte finns skillnader i språk mellan kundgrupper på grund av kundnöjdhet eller serviceorientering.

Servicelöften

  • På tvåspråkiga orter betjänas studerande på god finska och svenska. Vid besök hos Studenternas hälsovårdsstiftelse i tvåspråkiga kommuner får studerande som avlägger grundexamen läkarutlåtanden, intyg, recept, behandlingsanvisningar och sjukjournaler som gäller vårdbesöket på sitt hemspråk, om inte något annat har avtalats i samband med ärendet.
  • Studerande som har ett annat språk än finska eller svenska som modersmål betjänas på åtminstone nöjaktig engelska.
  • Språkval i servicekanaler hjälpa personalen att betjänar studenter med sitt kontaktspråk.
  • Materialet på webbsidorna och aktuell information om tjänsterna samt kundinfo publiceras på tre språk.
  • Personalen uppmuntras att använda engelska och svenska i servicesituationer bl.a. genom språkutbildning.
  • De viktigaste patientguiderna, hälsofrämjande materialen och hälsoguiderna finns tillgängliga på tre språk.

Språkstrategin har godkänts av stiftelsens styrelse 2.9.2013 och träder i kraft 1.1.2014. Servicelöften uppdaterades 31 maj 2018.

Läs mer om språkstrategi