Hoppa till verktygsfältet
Omfattande tekniska störningar datakommunikationssystemen hos en riksomfattande serviceleverantör observerades 22.6.2021 kl. 8.00–15.00. De tekniska störningarna kan ha förhindrat funktionen av våra telefon- och mottagningstjänster samt chat-tjänster. Om du hade en distansmottagningstid som förhindrades så kontaktar vi dig. Vi beklagar besväret.

Högskolestuderandes hälsovårdsavgift som betalas till FPA täcker för den studerande alla SHVS-tjänsterna. Övriga tjänst- eller besöksavgifter finns inte.

Studenternas hälsovårdsstiftelse debiterar en avgift på 40 euro om en studerande inte anländer till en överenskommen mottagningstid. Avgiften debiteras inte om det finns ett giltigt förhinder.

Du hittar dina egna fakturor från Self-tjänsten och därifrån kan du också vd behöv göra rättelseyrkan.

Fakturering

Vi skickar ut din faktura om du inte anländer till en överenskommen mottagningstid enligt ditt val antingen elektroniskt som e-faktura eller per post. Du kan ta i bruk e-fakturatjänsten både i din nätbank och i OmaPosti-tjänsten. Alla dina fakturor finns också i Self-tjänsten.

E-faktura via din nätbank

Du kan ingå ett avtal om e-faktura med SHVS i din nätbank.

  • Ingå avtalet enligt din banks anvisningar redan innan att du har fått en pappersfaktura av SHVS.

E-faktura till OmaPosti

Om du ännu inte har tagit i bruk OmaPosti:

  • Ingå ett OmaPosti-avtal.
  • Välj att brev och fakturor som skickas av SHVS levereras till dig via OmaPosti.

Om du har tagit i bruk Omaposti:

  • Om du har ingått ett OmaPosti-avtal kan du välja att brev och fakturor som skickas av SHVS levereras till dig via OmaPosti.
  • Posttjänsten levererar dina fakturor till OmaPosti.

Om jag inte har tagit i bruk e-fakturatjänsten

  • Om du inte har tagit i bruk e-fakturatjänsten får du pappersfakturor per post. Kom ihåg att kontrollera att dina kontaktuppgifter i Self är uppdaterade. adressuppgifterna hos SHVS uppdateras inte automatiskt via befolkningsregistret
  • Dina fakturor sparas alltid också i Self, där du lätt hittar dem.

Begäran om rättelse av en klientavgift

  • Du kan be om rättelse av en klientavgift om du är missnöjd med klientavgiften eller om du fått en påminnelse om en faktura som du tycker att du redan betalt.
  • Innan du ber om rättelse kontrollera att du betalt fakturan med rätt referensnummer, till rätt bankkonto och med rätt belopp.
  • Du hittar formuläret för begäran om rättelse av en faktura i Self.

Indrivning av en faktura

Visma Financial Solutions tar hand om indrivning av fakturor som förfallit. Observera att klienten betalar kostnaderna för indrivningen.

Högskolestuderandes hälsovårdsavgift betalas till FPA

Mera information om högskolestuderandes hälsovårdsavgift https://www.kela.fi/web/sv/halsovardsavgift-for-hogskolestuderande

Dina tjänster