Hoppa till verktygsfältet
Det riksomfattande servicenumret för allmän och mental hälsa betjänar 22.-24.9.2021 exceptionellt kl. 8.00-13.00. Vi beklagar besväret.

Högskolestuderandes hälsovårdsavgift som betalas till FPA täcker för den studerande alla SHVS-tjänsterna. Övriga tjänst- eller besöksavgifter finns inte.

Avgiften för oanvändna mottagningstider

Vi debiterar kunder en avgift på 40 euro om hen inte anländer till en överenskommen mottagningstid eller låter bli att avboka eller flytta tiden minst 24 timmar enligt den överenskomna tiden.

Man kan ansöka om rättelse till avgiften om det har funnits ett giltig orsak som förhindrat besöket.

Avgiften för icke-avbokade mottagningstider berör alla mottagningar, vårdande grupper och examinationsbesök både på SHVS egna och på samarbetspartnernas serviceställen.

Begäran om rättelse av en klientavgift

Begäran om rättelse görs genom att fylla i en formulär, som du hittar på webbtjänsten Self.

  • Du kan be om rättelse av en klientavgift om du har haft en giltlig orsak för att inte komma på mottagningen och du är missnöjd över avgiften.
  • Du kan begära om rättelse om du fått en påminnelse om en faktura som du tycker att du redan har betalat. Innan du ber om rättelse kontrollera att du betalt fakturan med rätt referensnummer, till rätt bankkonto och med rätt belopp.

Indrivning av en faktura

  • Visma Financial Solutions tar hand om indrivning av fakturor som förfallit. Observera att klienten betalar kostnaderna för indrivningen.

Högskolestuderandes hälsovårdsavgift betalas till FPA

Mera information om högskolestuderandes hälsovårdsavgift https://www.kela.fi/web/sv/halsovardsavgift-for-hogskolestuderande