Hoppa till verktygsfältet

Högskolestuderandes hälsovårdsavgift som betalas till FPA täcker för den studerande alla SHVS-tjänsterna. Vi på SHVS tar inte betalt för mottagningsbesök eller användning av övriga tjänster förutom för oanvända mottagningstider som inte har annullerats i tid.

Observera dock att om du får en remiss från SHVS till en specialistläkare elle specialistsjukvården har tjänstearrangören rätt att ta ut en besöksavgift enligt sin egen prislista.

Avgiften för oanvända mottagningstider

Vi debiterar kunder en avgift för oanvända mottgningstider om hen inte anländer till en överenskommen mottagningstid eller låter bli att avboka eller flytta tiden minst 24 timmar före den överenskomna tiden. År 2023 är avgiften 40 euro, och den kommer att stiga till 56,70 euro i början av 2024.

Observera att du måste komma till mottagningstiden även om du inte får ett separat påminnelsemeddelande om mottagningstiden.

Man kan ansöka om rättelse till avgiften om det har funnits ett giltig orsak som förhindrat besöket. Ifall fakturan är enligt dig omotiverad, använd alltid ”Feedback om faktura” formuläret (även i sådana situationer då du har redan betalat fakturan). På det här sättet kan du välja det serviceställe där ärendet ska kontrolleras.

Avgiften för icke-avbokade mottagningstider berör alla mottagningar, vårdande grupper och examinationsbesök både på SHVS egna och på samarbetspartnernas serviceställen. Det gäller till exempel även distansmottagningar, telefonsamtal som ersätter mottagningen och vaccinationer. Vi skickar ut din faktura enligt ditt val antingen elektroniskt som e-faktura eller per post. Du kan ta i bruk e-fakturatjänsten både i din nätbank och i OmaPosti-tjänsten.

Om du av någon anledning inte kan logga in i webbtjänsten Self men det är något oklart med räkningen, vänligen kontakta oss via våra nationella servicenummer.

E-faktura via din nätbank

Du kan göra ett avtal enligt din egen banks anvisningar, efter att du har fått en pappersfaktura.

E-faktura till OmaPosti

Om du ännu inte har tagit i bruk OmaPosti:

  • Ingå ett OmaPosti-avtal.
  • Välj att brev och fakturor som skickas av SHVS levereras till dig via OmaPosti.

Om du har tagit i bruk Omaposti:

  • Om du har ingått ett OmaPosti-avtal kan du välja att brev och fakturor som skickas av SHVS levereras till dig via OmaPosti.
  • Posttjänsten levererar dina fakturor till OmaPosti.

Om jag inte har tagit i bruk e-fakturatjänsten

  • Om du inte har tagit i bruk e-fakturatjänsten får du pappersfakturor per post. Kom ihåg att kontrollera att dina kontaktuppgifter i Self är uppdaterade. adressuppgifterna hos SHVS uppdateras inte automatiskt via befolkningsregistret.

Begäran om rättelse av en klientavgift

Begäran om rättelse görs genom att fylla i en formulär, som du hittar på webbtjänsten Self. Ifall fakturan är enligt dig omotiverad, använd alltid ”Feedback om faktura” formuläret (även i sådana situationer då du har redan betalat fakturan). På det här sättet kan du välja det serviceställe där ärendet ska kontrolleras.

  • Du kan be om rättelse av en klientavgift om du har haft en giltlig orsak för att inte komma på mottagningen och du är missnöjd över avgiften.
  • Du kan begära om rättelse om du fått en påminnelse om en faktura som du tycker att du redan har betalat. Innan du ber om rättelse kontrollera att du betalt fakturan med rätt referensnummer, till rätt bankkonto och med rätt belopp.

Indrivning av en faktura

  • Visma Financial Solutions tar hand om indrivning av fakturor som förfallit. Observera att klienten betalar kostnaderna för indrivningen.