Hoppa till verktygsfältet

Närvaroanmälda studerande som avlägger en examen vid en finländsk högskola måste ha ett europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kort) när de ska använda SHVS tjänster, om det är ett annat EU- eller EES-land som ansvarar för deras sjukvårdskostnader. Studerande som kommer från Stor-Britannien eller Nordirland kan visa upp ett Global Health Insurance-kort (GHIC).

Studerande måste skaffa kortet redan före ankomsten till Finland, och de ska visa upp sitt EHIC-sjukförsäkringskort varje gång de använder SHVS tjänster. Vid behov kan de uppvisa ett provisoriskt intyg som tillfälligt ersätter sjukförsäkringskortet.

För studerande som inte har ett sjukförsäkringskort eller ett provisoriskt intyg med sig till mottagningen gäller följande

  1. Det är obligatoriskt för den studerande att i efterhand lämna in ett dokument över kortet eller det provisoriska intyget som tillfälligt ersätter kortet till SHVS. Därtill måste den studerande lämna in ett intyg som visar att kortet varit giltigt vid tiden för mottagningsbesöket.
  2. Studerande som bor i Norden kan tillfälligt identifiera sig genom att visa upp pass eller identitetskort. Dessutom ska de uppge sin adress i landet där de har sin hemvist.

Sjukförsäkringskort måste presenteras till FPA

Studerande som omfattas av den sociala tryggheten i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien och Nordirland behöver inte själva betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande. Dessa studerande måste lämna in en kopia av ett giltigt EHIC-kort (europeiska sjukvårdskortet) till FPA för att bevisa att hen inte är skyldig att betala avgiften. Om studeranden omfattas av den sociala tryggheten i Storbritannien och Nordirland kan hen också lämna in en kopia av ett GHIC-kort (Global Health Insurance Card). Närmare anvisningar finns på FPA:s webbplats.

Läs mer om studerandes hälsovårdsavgift

Mera information:

Studerande som kommer från ett annat EU- eller EES-land måste ha ett europeiskt sjukförsäkringskort från och med 1.1.2023 – SHVS (yths.fi)

Europeiska sjukvårdskortet | Privatpersoner | FPA (fpa.fi)

Vanliga frågor|Sjukförsäkring vid korta vistelser i ett annat EU-land – Your Europe (europa.eu)

Europeiska sjukförsäkringskortet – Sysselsättning, socialpolitik och inkludering – Europeiska kommissionen (europa.eu)

Europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kort).
Europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kort).
Global Health Insurance -kort (GHIC).
Global Health Insurance -kort (GHIC).
Nordirlands GHIC-kort.
Nordirlands GHIC-kort.