Hoppa till verktygsfältet

Efterfrågan på tjänster inom mental hälsa har ökat bland studerande – RELEX Säätiö och Heltti donerar korttidsterapisessioner till SHV

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) får en donation från den finländska stiftelsen RELEX Säätiö och hälsovårdsföretaget Heltti i form av terapitjänster för högskolestuderande. Korttidsterapin som Helttis psykologer erbjuder ger ett extra tillskott till SHVS utbud av tjänster och hjälper SHVS att möta efterfrågan på tjänster inom mental hälsa. Heltti erbjuder korttidsterapitjänster motsvarande cirka 900 mottagningsbesök som en donation till SHVS kunder. Tjänsterna finansieras med donationsmedel som Heltti får av RELEX Säätiö.

”Att inleda ett samarbete med Heltti är en åtgärd som bidrar till att förkorta köerna till terapi. Helttis korttidsterapi passar som ett komplement till SHVS tjänster. Vi erbjuder också själva korttidsterapi och har goda erfarenheter av effekterna av den i vissa situationer. Heltti fungerar redan i enlighet med vårt nuvarande ramavtal som en producent av korttidsterapitjänster och har sett det ökade behovet av tjänster bland studerande. Vi är mycket tacksamma för Helttis aktivitet och tilläggstjänster och för RELEX Säätiös donation”, säger SHVS chefsöverläkare Teija Kulmala.

Efterfrågan på tjänster inom mental hälsa har tredubblats bland studerande under de senaste tre åren. SHVS har under den här perioden skapat nya typer av tjänster inom mental hälsa och också fått tilläggsfinansiering för att kunna erbjuda snabbare tillgång till vård samt mer omfattande tjänster än tidigare.

”Kunderna kan få tillgång till Helttis terapitjänster via SHVS, och kriterierna är desamma som gäller för våra egna tjänster. SHVS erbjuder lågtröskeltjänster inom mental hälsa i form av bland annat gruppterapi, webbkurser och ledd egenvård. Vid behov erbjuder vi korttidsterapi hos en psykolog samt psykiatertjänster. Behandlingsmetoden väljs utifrån kundens situation, berättar Teija Kulmala.

”Vi har producerat terapitjänster för studerande och är mycket bekymrade över tillgången på tjänster inom mental hälsa för studerande, som ju har arbetslivet framför sig. Att få stöd i ett tidigt skede är särskilt viktigt. Därför hörde vi oss för inom vårt nätverk för att ta reda på om vi med snabb tidtabell kunde hitta sätt att öka utbudet på terapitjänster. Det är verkligen fint att vi tillsammans med SHVS och vår donationspartner RELEX Säätiö hittade en smidig lösning som hjälper till att förkorta köerna”, säger Henrik Skyttä, ledare för terapitjänsterna på Heltti.

”I korttidsterapi jobbar vi aktivt med både symtomen och orsakerna bakom dem. I samförstånd med de studerande utformar vi en helhet som anpassas efter respektive studerandes behov. I slutet utvärderar vi effekten av terapin”, säger Katri Kanninen, utbildarpsykoterapeut på Heltti, psykologie doktor och en av dem som utvecklat det korttidsterapeutiska arbetssättet.