Hoppa till verktygsfältet
Obs! Du kan använda SHVS tjänster och Self online tjänsten när du har anmält dig för att vara närvarande på höstterminen som börjar 1.8. Närvaroinformation uppdateras i SHVS i 1-3 vardagen efter läsårsanmälan. Om du kan inte logga in på Self-tjänster och ditt ärende är brådskande, kontakta oss per telefon.

Undersökning av hälsotillståndet kräver ofta också laboratorieundersökningar. Typiska laboratorie­undersökningar är blod- och urinprover, gynekologiska prover, hjärtfilmer och spirometriundersökningar.

Laboratorieundersökningarna som SHVS klienter behöver görs i huvudsak vid SYNLAB Suomi Ab:s verksamhetsställen. Laboratoriernas öppettider och kontaktuppgifter hittar du på SYNLAB:s webbplats.

Vid SHVS serviceställen gör personalen fortsättningsvis snabbtester och tar exempelvis EKG (hjärtfilm).

Samarbetspartnerna ansvarar för laboratorietjänsterna vid sina egna serviceställen.