Hoppa till verktygsfältet

Undersökning av hälsotillståndet kräver ofta också laboratorieundersökningar. Typiska laboratorie­undersökningar är blod- och urinprover, gynekologiska prover, hjärtfilmer och spirometriundersökningar.

Laboratorieundersökningar som utförs vid SHVS är avgiftsfria, men du behöver alltid en remiss från en läkare eller hälsovårdare. När du får en remiss och ett tidsbeställningstillstånd, kan du boka en tid i Self eller genom att ringa våra servicenummer. Laboratoriernas öppettider och kontaktuppgifter finns på serviceställenas sidor.

Laboratorieundersökningar utförs på många av våra serviceställen och en del prover undersöks på plats. Resultat av prover som undersöks på våra serviceställen får du samma dag. En del laboratorie­undersökningar utförs dock i samarbete med våra partnerlaboratorier och största delen av proverna skickas till dem för analys.