Skip to content
warning
16.1.2020 kl 12.00: Blanketterna för fakturor och betalningspåminnelser finns inte för tillfället i Self-tjänsten. Felet kommer att åtgärdas under vecka 4. Ta kontakt i brådskande ärenden med din studieorts serviceställe. Vi beklagar besväret.

Bilddiagnostiska undersökningar som utförs vid SHVS omfattar röntgen- och ultraljudsundersökningar. Dessa kräver alltid läkarremiss. Personen som remitterat dig till en undersökning ger dig mer information om undersökningen och hur du förbereder dig för den.

Bilddiagnostiska undersökningar utförs inte vid alla våra serviceställen, utan du kan också få en remiss till våra samarbetsparters tjänster. Mer information om utförandet av en undersökning och öppettider finns i ditt serviceställes kontaktuppgifter.