Hoppa till verktygsfältet

Vi på SHVS jobbar för studerandes hälsa, välbefinnande och studieförmåga. Utöver vård- och rådgivningsarbete är hälsofrämjande arbete på såväl individuell som samfundsnivå viktigt för oss.

För närvarande har vi cirka 550 anställda på 12 olika serviceställen runt om i Finland. 90 % av vår personal är hälsovårdspersonal. Till vår multiprofessionella arbetsgemenskap hör allmänläkare, hälsovårdare, sjukskötare, fysioterapeuter, tandläkare, tandskötare, munhygienister, psykologer, specialistläkare i psykiatri, psykiatriska sjukskötare samt övrig personal som stödjer vårdarbetet och utför administrativt arbete.

Värden som förenar personalen på SHVS är likvärdighet, djärvhet och omtänksamhet. Dessa värden syns såväl i vår arbetsgemenskap, på våra mottagningar, i vårt samarbete med studerande som i vår utveckling av digitala tjänster.

Väx tillsammans med oss!

I början av år 2021 nästan fördubblas vår personalstyrka när våra hälsovårdstjänster för studerande utvidgas till att omfatta förutom universitetsstuderande även yrkeshögskolestuderande. Följ våra kommunikationskanaler och vår rekryteringssida. Kom och väx tillsammans med oss!

Är du intresserad av att jobba för studerandes hälsa på en multiprofessionell arbetsplats?

Kolla våra lediga jobb på adressen rekry.yths.fi.