Hoppa till verktygsfältet

Vårt rapporteringssätt gällande vårdgarantin kommer att ändras under oktober. Rapporteringen ändras eftersom lagstiftningen angående vårdgarantin har ändrats 1.9.2023. Schemat för vår månatliga rapportering kommer också att ändras: i framtiden kommer varje månads information att finnas tillgänglig på vår hemsida shvs.fi i slutet av följande månad. Observera även att den information som hittills lämnats på denna sida om vårdgarantins tidsfrister endast gällde fram till den 31.8.2023. Om du vill veta mer om lagstiftning efter 1.9.2023, vänligen läs vår nyhet:
SHVS är förberedd på skärpningen av vårdgarantin

SHVS iakttar lagstiftningen om vårdgaranti och de tidsfrister för bedömning av vårdbehovet och tillgång till vård som anges i den samt rapporterar om hur dessa uppfylls. Denna sida visar svarstiderna och kundernas tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa samt oral hälsa under de senaste sex månaderna. Webbplatsen uppdateras med nya data den sjunde vardagen i varje månad.

Data som publiceras på webbplatsen beskriver hur vårdgarantin uppfylls vid SHVS egna serviceställen. Cirka 5 % av SHVS kunder besöker våra samarbetspartners serviceställen eller använder köpta tjänster. Uppgifterna om dessa läggs upp på SHVS webbplats senare.

Tillgång till vård, steg för steg

Texter: "Respons, under samma vardag som kunden kontaktat oss", "Bedömning av vårdbehovet, inom 3 vardagar att kunden kontaktat oss" och "Tillgång till vård (icke-brådskande), allmän och mental hälsa 90 dygn, munhälsa 180 dygn".

Omedelbar respons

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska verksamheten ordnas så att en patient vardagar under tjänstetid omedelbart kan få kontakt med någon verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården. Här hos SHVS innebär det att du får kontakt antingen per telefon eller via SelfChatten.
Kolla hur kontakterna har förverkligats under de senaste månader.

Bedömning av vårdbehovet

Hur brådskande vårdbehovet är bedöms inom tre dagar efter att kunden kontaktat oss. Hur snabb tillgång till vård som krävs bestäms utgående från det individuella vårdbehovet. I bedömningen beaktas bl.a. sjukdomssymtomen och deras svårighetsgrad.
Se hur bedömningen av vårdbehovet har förverkligats hos SHVS beträffande allmän-, mental hälsa och oral hälsa under de senaste månader.

Tillgång till vård

Tillgången till icke-brådskande undersökning eller vård, som konstaterats vara medicinskt eller odontologiskt nödvändig ska ske inom tre månader efter att vårdbehovet konstaterats när det gäller allmän och mental hälsa och inom sex månader när det gäller oral hälsa.
Se hur kraven beträffande tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa samt oral hälsa har uppfyllts under de senaste sex månader.