Hoppa till verktygsfältet

SHVS iakttar lagstiftningen om vårdgaranti och de tidsfrister för respons och tillgång till vård som anges i den samt rapporterar om hur dessa uppfylls i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen. På dessa sidor publiceras data om svarstiderna och kundernas tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa samt oral hälsa under kalenderåret. Webbplatsen uppdateras med nya data varje månad. I enlighet med lagstiftningen om vårdgaranti baserar sig rapporteringen på nyckeltal som THL publicerar.

Data som publiceras på webbplatsen beskriver hur vårdgarantin uppfylls vid SHVS egna serviceställen. Cirka fem procent av SHVS kunder besöker våra samarbetspartners serviceställen eller använder köpta tjänster.

På SHVS webbplats kan man studera nyckeltal som visar hur maximitiderna har följts vid respektive serviceställe månadsvis:

Respons och bedömning av vårdbehovet

Studerande måste få respons och en bedömning av vårdbehovet samma dag som de kontaktar SHVS, på vardagar under SHVS öppettider. Kontakten kan ske per telefon eller via chatten eller elektroniska serviceformulär. SHVS har en landsomfattande tjänst för bedömning av vårdbehovet, och därmed gäller de rapporterade uppgifterna hela SHVS. Vi har avrundat procentalen till närmaste heltal.

2024Allmän och mental hälsa, respons och bedömning av vårdbehovet under samma dag (procentuell andel av telefon kontakt tagits)Oral hälsa, respons och bedömning av vårdbehovet under samma dag (procentuell andel av telefon kontakt tagits)
Januari99 %100 %
Februari100 %100 %
Mars98 %100 %
2023Allmän och mental hälsa, respons och bedömning av vårdbehovet under samma dag (procentuell andel av telefon kontakt tagits)Oral hälsa, respons och bedömning av vårdbehovet under samma dag (procentuell andel av telefon kontakt tagits)
September63 %100 %
Oktober96 %100 %
November83 %100 %
December100 %100 %

Tillgång till icke-brådskande vård inom allmän och mental hälsa

Studerande ska få tillgång till icke-brådskande vård inom allmän- och mental hälsa inom 14 dagar efter den första kontakten. Maximitiden gäller inte till exempel hälsorådgivning, hälsoundersökningar och vårdhändelser som ingår i en vård- eller rehabiliteringsplan.

Se statistik över tillgången till vård inom allmän och mental hälsa på THL:s webbplats (på finska)

Tillgång till icke-brådskande vård inom oral hälsa

Studerande ska få tillgång till icke-brådskande vård inom oral hälsa inom fyra månader efter den första kontakten. Maximitiden tillämpas inte i situationer där patienten rekommenderats ett individuellt undersöknings- eller behandlingsintervall.


Se statistik över tillgången till vård inom oral hälsa på THL:s webbplats (på finska)