Hoppa till verktygsfältet

1. Bedömning av vårdbehovet och servicehandledning

Tidsbokning till alla SHVS tjänster och till samarbetspartnernas serviceställen sker via bedömning av vårdbehovet, vilket görs på SHVS.

Observera att SHVS inte har jourverksamhet eller erbjuder tjänster kvällstid, nattetid eller på helger. Våra serviceställen betjänar dagtid på vardagar. Om du behöver omedelbar vård, kontakta jourmottagningen på hälsocentralen på din hemort. På sidan Serviceställen på SHVS webbplats hittar du information också om jourverksamheten på orten i fråga.

I bedömningen av vårdbehovet ingår att vårdpersonal utreder din situation, bedömer ditt vårdbehov och hur brådskande det är, ger dig anvisningar om egenvård och, om du behöver ytterligare hälsovårdstjänster, antingen bokar en mottagningstid åt dig eller ger dig anvisningar om hur du bokar tid till någon av SHVS samarbetspartner. Bedömningen av vårdbehovet görs i webbtjänsten Self, i chatten eller via serviceformulär, eller per telefon.

Observera att behandlingen av ditt ärende går snabbare om du använder endast en servicekanal i taget.

Var god och uppdatera dina kontaktupppgifter i Self-webbtjänsten innan du ringer våra riksomfattande servicenummer eller kontaktar oss via SelfChatten.

Ring vår telefontjänst och vänta på återuppringning

Ring våra riksomfattande servicenummer inom servicetiderna mån–to kl. 8.00–15.00 och fr kl. 8.00–14.00.

Allmän och mental hälsa tjänster  046 710 1073
Oral hälsa tjänster  046 710 1085

Välj servicenummer utgående från om ditt ärende gäller tjänster inom oral hälsa eller allmän och mental hälsa. Lämna en begäran om återuppringning när du ringer telefontjänsten. Du får en uppskattning av vilken tid SHVS personal ringer upp dig. Om tidpunkten inte passar kan du ange en tid som passar dig bättre. Vid behov kan du återkalla en tidigare begäran om återuppringning eller flytta tidpunkten för återuppringningen. Vi ringer upp dig senare när du har gjort ditt återuppringningsbud. Vi försöker nå dig två gånger vid behov. Samtalet kommer från samma servicenummer som du ringde till när du lämnade begäran om återuppringning. Vänligen notera att vårdrelaterade telefonsamtal kan fortsättningsvis komma från ett okänt nummer.

För hörselskadade erbjuder vi en egen chattlinje i SelfChat. Mer information finns här.

Chatta i Self

Du kan kontakta vår vårdpersonal via SelfChat. SelfChatten betjänar:

  • I ärenden som gäller oral hälsa mån.–fre. kl. 09.00–11.00
  • I ärenden som gäller allmän och mental hälsa mån.–fre. kl. 09.00–11.00
  • I tekniska problem mån.–fre. kl. 09.00–11.00

Fyll i ett serviceformulär i Self

I webbtjänsten Self hittar du ett urval av formulär relaterade till bedömning av vårdbehovet och din hälsa. Fyll i det formulär som passar dina symtom, så kontaktar vi dig genom att sända dig ett sms, ett meddelande i Self eller genom att ringa dig. Observera att samtalet kommer från ett dolt nummer. Behandlingstiderna anges i formuläret, och du kan fylla i formuläret när som helst.

Eventuella undantag i servicetider

Vi informerar om eventuella undantag i servicetider eller störningar i våra servicelinjer på vår webbsida.

2. Boka en mottagningstid

Om du, efter att ha bedömt vårdbehovet, gör affärer vid FSHS egen servicestället 1) kommer ditt ansvarsteam, beroende på dina vårdbehov, att vara i kontakt med dig eller 2) så får du en mottagningstid 3) och/eller tillstånd att boka tid. Du kan boka en mottagningstid i Self när du bokar en tid för ett fortsättningsbesök.

Om du, efter att ha bedömt vårdbehovet, hanterar FSHS-partnerns servicepunkt, kommer du att få separata instruktioner för att boka tid.

Kom ihåg att föra in din mottagningstid i din kalender. Du får en påminnelse om din mottagningstid per textmeddelande två dygn (48 h) före tiden om du har aktiverat påminnelser om mottagningstider i Self och dina kontaktuppgifter är uppdaterade. Om du har ändrat din tid får du inget påminnelsemeddelande. Vi svarar inte för eventuella störningar i påminnelsetjänsten.

3. Ändra och avboka mottagningstider i tid

Om du inte kan komma till mottagningen den tid som bokats för dig, kom ihåg att flytta eller avboka mottagningstiden i god tid. Mottagningstider ska flyttas eller avbokas senast ett dygn (24 h) före den bokade mottagningstiden.

Flytta eller avboka din mottagningstid i Self eller ring vår riksomfattande servicenummer.  

  • Om du flyttar en bokad mottagningstid till en annan tidpunkt, förlorar du inte ditt tidsbeställningstillstånd. Observera att du inte får något påminnelsemeddelande om flyttade mottagningstider.
  • Om du av någon anledning inte behöver den bokade mottagningstiden, kan du avboka den. Observera att när du avbokar en mottagningstid, förlorar du ditt tidsbeställningstillstånd.
  • Om du inte anländer till din mottagningstid eller avbokar den försent debiterar vi en avgift för oanvänd mottagningstid som inte avbokats. Avgiften för icke-avbokade mottagningstider berör alla mottagningar, vårdande grupper och examinationsbesök både på SHVS egna och på samarbetspartnernas serviceställen. Det gäller till exempel även distansmottagningar, telefonsamtal som ersätter mottagningen och vaccinationer. Mer information finns på sidan Avgifter och fakturering >>

Om din mottagningstid är på en av SHVS samarbetspartners serviceställen så bör du annullera eller flytta mottagningstiden enligt serviceleverantörens anvisningar.

4. Tips för smidiga mottagningsbesök

Mottagningen kan ske på vårt serviceställe eller så kan den genomföras som distansmottagning i Self.

Kom alltid i tid till mottagningen. Det lönar sig att kontrollera serviceställets besöksadress och anmälningsanvisningar på förhand, så att du kan reservera tillräckligt med tid t.ex. för resor.

Om du ska komma på en distansmottagning, gå in på distansmottagningen i Self i god tid. Observera också de förutsättningar som gäller distansmottagning på förhand. Anvisningar för distansmottagning