Hoppa till verktygsfältet

1. Bedömning av vårdbehovet och servicehandledning

Hänvisning till alla SHVS tjänster och till våra samarbetspartners serviceställen sker efter en bedömning av vårdbehovet som görs på SHVS. Du kan kontakta oss för bedömning av vårdbehovet via serviceformulär i webbtjänsten Self, SelfChat eller per telefon. Kontrollera vid behov din rätt att använda tjänster. Kom ihåg att uppdatera dina kontaktuppgifter i Self innan du ringer oss för bedömning av vårdbehovet eller kontaktar oss via Self. Observera att behandlingen av ditt ärende går snabbare om du använder endast en servicekanal i taget.

I bedömningen av vårdbehovet ingår att vårdpersonal utreder din situation och bedömer ditt vårdbehov och hur brådskande det är. Vårdpersonal ger dig till exempel anvisningar om egenvård. Om du behöver ytterligare hälsovårdstjänster, antingen bokar vårdpersonal en mottagningstid åt dig eller ger dig anvisningar om hur du bokar tid till något av SHVS samarbetspartners serviceställen.

Observera att SHVS inte har jourverksamhet eller erbjuder tjänster kvällstid, nattetid eller på helger. Våra serviceställen betjänar dagtid på vardagar. Om du behöver omedelbar vård, kontakta en jourmottagning på din hemort.

I nödsituationer, ring 112.

Fyll i serviceformulär i Self

I webbtjänsten Self hittar du ett urval av formulär som du kan använda för att kontakta SHVS oberoende av tid och plats. Genom att fylla i ett formulär kan du ta en första kontakt om ditt ärende gäller:

 • en astmakontroll eller förnyelse av ett recept på astmaläkemedel
 • begäran om läkarutlåtande för fortsatt rehabiliterande psykoterapi
 • begäran om recept på allergiläkemedel
 • salmonellaintyg
 • ett positivt svar på ett klamydiatest som genomförts i ett laboratorium eller på distans
 • testning för könssjukdomar
 • preventivmedel 
 • reserådgivning och vaccinationer för resenärer
 • symtom på urinvägsinfektion hos kvinnor

Fyll i lämpligt formulär, så kontaktar vi dig genom att sända dig ett meddelande i Self eller ett sms, eller genom att ringa dig inom ett dygn (på vardagar). Observera att samtalet kommer från ett dolt nummer. Behandlingstiderna anges i formuläret.

Chatta i Self

Du kan kontakta våra hälsovårdsexperter via SelfChat. SelfChat betjänar:

 • i ärenden som gäller oral hälsa: mån.–fre. kl. 09.00–11.00
 • i ärenden som gäller allmän och mental hälsa: mån.–fre. kl. 09.00–11.00
 • vid tekniska problem: mån.–fre. kl. 09.00–11.00

För hörselskadade erbjuder vi en egen chattlinje i SelfChat.

Ring telefontjänsten och vänta på att vi ringer upp dig

Ring våra riksomfattande servicenummer, som betjänar mån.–tors. kl. 8.00–15.00 och fre. kl. 8.00–14.00.

 • Tjänster inom allmän och mental hälsa, tfn 046 710 1073
 • Tjänster inom oral hälsa, tfn 046 710 1085

Välj servicenummer utgående från om ditt ärende gäller tjänster inom oral hälsa eller allmän och mental hälsa. Lämna en begäran om återuppringning när du ringer telefontjänsten. När du har lämnat ditt meddelande ringer vi upp dig senare. Samtalet kommer från samma servicenummer som du ringde till när du lämnade begäran om återuppringning. Observera att samtal som gäller vården fortsättningsvis kan komma också från ett dolt nummer.

Eventuella undantag i servicetider

Vi informerar om eventuella undantag i servicetider eller störningar i våra servicelinjer på vår webbsida.

2. Tidsbokning

Om en distans- eller närmottagningstid bokas åt dig får du också ett elektroniskt tidsbeställningstillstånd i webbtjänsten Self. Du kan använda tidsbeställningstillståndet vid behov för att flytta, avboka eller kontrollera din tid.

Om du efter att ditt vårdbehov bedömts ska besöka ett av SHVS samarbetspartners serviceställen får du anvisningar om hur du bokar en tid.

Kom ihåg att anteckna den bokade tiden i din kalender. Du får en påminnelse om tidsbokningen via sms två dygn (48 timmar) före mottagningstiden, om du har aktiverat tidsbokningspåminnelser i Self och dina kontaktuppgifter är uppdaterade. Om du har flyttat din mottagningstid får du inget påminnelsemeddelande. Observera att du måste komma till mottagningstiden även om du inte får ett separat påminnelsemeddelande om mottagningen.

3. Ändra och avboka i tid

Om du inte kan komma till mottagningen vid den tidpunkt som bokats för dig, kom ihåg att flytta tiden eller avboka den i god tid. Bokade tider ska flyttas eller avbokas minst ett dygn (24 timmar) före den överenskomna tiden.

Om du inte kommer till mottagningen eller om du avbokar tiden för sent utan godtagbar orsak uppbär vi en avgift för den oanvända tiden. Avgiften för icke-avbokade mottagningstider berör alla mottagningar och undersökningsbesök både på SHVS egna och på samarbetspartnernas serviceställen. Det gäller även till exempel distansmottagningar, laboratoriebesök och vaccinationsbesök. Mer information finns på sidan Avgifter och fakturering.

Observera att du måste komma till mottagningstiden även om du inte får ett separat påminnelsemeddelande om mottagningen.

Anvisningar om hur du kan ändra eller avboka en mottagningstid vid SHVS eget serviceställe

Om du har en mottagningstid vid SHVS eget serviceställe kan du flytta eller avboka din tid via webbtjänsten Self eller genom att ringa vår riksomfattande telefontjänst. Om du flyttar den inbokade tiden till en annan tidpunkt förlorar du inte tidsbeställnings­tillståndet som du fått. Observera att om du flyttar en inbokad tid får du inget påminnelse­meddelande om den nya tiden som du bokat. Om du av någon orsak inte alls behöver den tid som bokats för dig kan du avboka den helt och hållet. Observera att när du avbokar en tid förlorar du också ditt tidsbeställningstillstånd.

Anvisningar om hur du kan ändra eller avboka en mottagningstid vid ett av SHVS samarbetspartners serviceställen

Om du har en mottagningstid vid ett av SHVS samarbetspartners serviceställen, flytta eller avboka tiden enligt de anvisningar du får av tjänsteproducenten.

Om rätten att använda tjänster då du utexamineras

Observera att din rätt att anlita SHVS tjänster upphör i slutet av den termin då du utexamineras. Om du har en mottagningstid inbokad till terminen efter den termin då du utexaminerats ska du själv komma ihåg att avboka tiden i fråga.