Hoppa till verktygsfältet

Distansrådgivning om oral hälsa har blivit ett populärt alternativ vid sidan om fysiska mottagningsbesök

Distansrådgivning om oral hälsa innebär att du kan diskutera till exempel bettproblem, egenvårdsanvisningar eller tandvårdsrädsla med en expert på oral hälsa via videolänk. Du kan få distansrådgivning var som helst via en dator. Läs mer om tjänsten i denna tidigare publicerade nyhet: Nu kan du få munhälsorådgivning på distans – SHVS (yths.fi)

Allt fler studerande använder sig av distansrådgivningstjänster. Då antalet distansbesök var cirka 400 år 2021 var motsvarande siffra ifjol så hög som 1 700. Distansrådgivning om oral hälsa är ett utmärkt lågtröskelalternativ till de vanliga fysiska besöken på mottagningen.

På basis av feedbacken från studerande som fick distansrådgivning om oral hälsa ifjol var tjänsten till nytta, och de studerande vill använda sig av den också i fortsättningen, om behov uppstår. Feedbacken och utvecklingsförslagen vi fick var värdefulla och kommer att hjälpa oss att fortsätta förbättra våra tjänster.

Hur ska du göra för att få distansrådgivning?

Om det är något som gäller din munhälsa som du funderar över eller som bekymrar dig ska du kontakta oss per telefon eller via SelfChat för bedömning av vårdbehovet. Vid behov hänvisas du sedan till munhygienistens distansmottagning.

Du kan också fråga SHVS tandläkare eller hälsovårdare om möjligheten till distansrådgivning. Tveka inte att ta upp det som bekymrar dig när det gäller din munhälsa.