Hoppa till verktygsfältet

SHVS är förberedd på skärpningen av vårdgarantin

SHVS är förberedd på skärpningen av vårdgarantin i enlighet med ändringar som gjorts i hälso- och sjukvårdslagen. Tidsgränserna för när bedömning av vårdbehovet ska ske och när tillgång till vård ska erbjudas kommer att skärpas 1.9.2023.

Även om SHVS har klarat av att uppfylla kraven på tillgång till vård enligt den nuvarande lagstiftningen kommer de nya tidsgränserna att kräva en stor insats. Ändringarna är betydande och innebär att tillgång till vård måste erbjudas betydligt snabbare än tidigare.

”Vi har vidtagit åtgärder för att kunna erbjuda snabbare tillgång till tjänster, och vi är förvissade om att vi gör vårt bästa i denna utmanande situation. Vi kommer noggrant att följa med hur effektiva åtgärderna är och hur vi lyckas under hösten”, säger chefsöverläkare Teija Kulmala.

SHVS har förberett sig på de nya kraven genom att bland annat göra ändringar i servicemodellen och öka utbudet av digitala tjänster. För närvarande sker 72 % av användningen av SHVS tjänster digitalt. SHVS strävar efter att upprätthålla denna nivå beträffande användningen av digitala tjänster samtidigt som efterfrågan på tjänster fortsätter att öka.

Det har gjorts ändringar i hur bedömningen av vårdbehovet går till. Nu kan kunden få en mottagningstid redan i samband med att vårdbehovet bedöms. Dessutom följer SHVS med antalet bokade och genomförda mottagningsbesök noggrannare än tidigare.

Efterfrågan på tjänster inom mental hälsa är fortsatt hög. SHVS har förstärkt sin vårdmodell för psykisk ohälsa. Modellen innefattar vård på olika nivåer, och de studerande kommer bättre än tidigare att hänvisas till den vårdnivå som motsvarar deras symtom. Utbudet av lågtröskeltjänster har utökats, och personalen har utbildats i den uppdaterade vårdmodellen.

Skärpningen av vårdgarantin innebär att SHVS från och med 1.9.2023. måste svara studerande och bedöma deras vårdbehov samma dag som de kontaktar SHVS, om kontakten sker under tjänstetid på en vardag. Dessutom måste de studerande få tillgång till vård inom allmän- och mental hälsa inom 14 dagar och till vård inom oral hälsa inom 4 månader efter den första kontakten.

SHVS kommer att publicera information om hur väl de lagstadgade skyldigheterna fullgjorts på sin webbplats shvs.fi från och med oktober. Rapporterna kommer att baseras på rapportdata från Institutet för hälsa och välfärd (THL).