Hoppa till verktygsfältet

Veckan för psykisk hälsa bland studerande: årets kampanjtema är måttfullhet

Den årliga Dagen för psykisk hälsa bland studerande firas 19.4.2023 och kampanjen pågår hela veckan den 16:e. Årets kampanjtema är måttfullhet.

Syftet med den årliga kampanjen är att väcka diskussion om studerandenas psykiska hälsa och bjuda in alla att arbeta för psykiskt välbefinnande. Kampanjens bakgrundskraft är OPHY – nätverket för studerandes välmående, som koordineras av Nyyti ry.

Vi organiserar webbinariet Kohtuutta etsimässä på SHVS YouTube-kanal (@YTHSvideo) onsdag 19.4.2023 12–15. Webbinariet är på finska.

Nyyti ry uppdaterar kampanjinnehållet på sin webbplats.

Så här skriver Nyyti ry om årets kampanjtema på sin hemsida:

“Vår vardag är fylld av prestationer. Särskilt studerandes liv handlar om att balansera mellan olika motstridiga krav och mål. Studierna och studierelaterade faktorer orsakar press, men också annat bidrar till pressen. Till exempel kan ens privatekonomi, sociala medier, sociala relationer och fritidssysselsättningar i värsta fall göra att man belastas till det yttersta.

Omåttlighet i livet handlar i många avseenden om olika strukturella och samhälleliga faktorer. Ett studiestödssystem som i stor utsträckning baserar sig på lån, kvoter för förstagångssökande, strikta krav på studieframgången och hela den prestationsinriktade kulturen bakom det här är exempel på strukturella faktorer som påfrestar studerandes vardag och ork.

Tillsammans kan vi påverka de strukturella faktorerna, men faktum är ändå att stora skepp svänger långsamt och också i bästa fall tar det år i anspråk att uppnå strukturella förändringar. Det är lika sant att vi själva, även om omåttligheten inte är självförvållad, mycket snabbare kan förändra vårt beteende för att främja vår egen hälsa.

Med årets tema, måttfullhet, vill vi uppmana till att stanna upp inför olika former av omåttlighet och fundera på hur vi själva skulle kunna göra livet mer måttfullt. Framför allt uppmuntrar vi till att stanna upp och diskutera tillsammans med andra.”

Texten " Dagen för psykisk hälsa bland studerande, 19.4.2023, #KohtuusEiOoKirosana".