Hoppa till verktygsfältet

Observera att dessa SHVS telefonnummer är syftade enbart till sakkunniga inom hälsovård, myndigheter och samarbetsparter. I slutet av denna sida finns nationella rådgivningsnummer som är enbart för SHVS:s underleverantörer.

Dessa servicenummer täcker inte frågor som rör användning av studenthälsovardstjänster, till exempel mottagningar eller vård. För studerande hittar du på sidan Kontakta oss för bedömning av vårdbehovet.

Egna serviceställen

ServiceställeTelefonnummer
Björneborg-Raumo041 730 8719
Esbo046 710 1424
Helsingfors, Tölö046 710 1466
Helsingfors, Malm041 730 9557
Joensuu041 730 8312
Jyväskylä046 876 9155
Kajana041 730 8356 
Karleby041 730 8354 
Kemi-Torneå041 730 8613
Kouvola041 730 9269
Kuopio046 876 9205
Lahtis041 730 8720
St. Michel041 730 8615
Raumo046 876 9291
Rovaniemi046 710 6817
Seinäjoki041 730 8883
Tammerfors046 8769 182, allmän hälsa
046 8769 189, mental hälsa
041 731 6166, oral hälsa
Tavastehus041 730 8881
Uleåborg046 710 6522
Vasa041 730 8340
Villmanstrand046 8769226
Åbo046 710 6103

SHVS:s kontaktuppgifter för partner som producerar hälsovårdstjänster

  • SHVS allmän och mental hälsa tjänster 046 710 1106
  • SHVS oral hälsa tjänster 046 710 1104