Hoppa till verktygsfältet

Övertids- och skiftbytesförbud för SHVS

Som en del av kollektivavtalsförhandlingarna har Sote rf utfärdat förbud mot övertid och byte av arbetsskift för SHVS under perioden 16.8.2022 kl. 12.00 till 16.9.2022 kl. 12.00. Övertids- och skiftbytesförbudet gäller den personal på SHVS som omfattas av Avaintas kollektivavtal, d.v.s. medlemmar i Tehy, Super och ERTO.  

Vi bedömer att vi i huvudsak kommer att kunna fortsätta betjäna de studerande som normalt. Om inbokade mottagningstider måste flyttas till följd av stridsåtgärderna kontaktar vi de studerande personligen.

Förhandlingsparter i SHVS organisationsspecifika kollektivavtalsförhandlingar är Avainta rf och arbetstagarförbundens representant Sote rf. Förhandlingarna fortsätter denna vecka. SHVS kan inte kommentera förhandlingarnas innehåll eller förlopp så länge förhandlingarna pågår.