Hoppa till verktygsfältet

Ändringar i SHVS nätverk av serviceställen under slutet av året

SHVS serviceställe för högskolestuderande byts ut på sju orter under slutet av år 2023. Närmottagningstjänsterna erbjuds i fortsättningen på SHVS eget serviceställe på en annan ort. Utöver närmottagningstjänster har högskolestuderande tillgång till SHVS digitala tjänster.

SHVS utvidgade sitt servicenätverk år 2021 då yrkeshögskolestuderande fick tillgång till SHVS tjänster och antalet kunder fördubblades. Efter år 2021 har SHVS följt med hur servicenätverket fungerar och hur antalet besök utvecklats i skilda serviceställen, och nu under år 2023 gör stiftelsen ändringar i servicenätverket i stegvis.

I de flesta fallen har SHVS konkurrensutsatt underleverantörstjänsterna, och i och med detta har servicestället bytts ut eller kommer att bytas ut till ett annat på samma ort. Därtill har tjänster också flyttats till SHVS serviceställe på en annan ort.

Nu ska resten av samarbetspartnernas tjänster ses över. På dessa serviceställen har antalet besök av högskolestuderande varit litet; som minst har det handlat om endast 20 besök per år. Utöver besöken på samarbetspartnernas serviceställen har de studerande besökt SHVS egna serviceställen. Vid sidan om de fysiska besöken på mottagningarna sker ungefär 70 % av de studerandes användning av tjänster via SHVS digitala kanaler och är alltså oberoende av ort.

Tjänsterna inom allmän och mental hälsa flyttas från Lojo, Hyvinge och Borgå till SHVS eget serviceställe i Tölö i Helsingfors, från Salo till Åbo, från Jakobstad till Karleby och från Alavo till Seinäjoki. Högskolestuderande i Pieksämäki övergår till att besöka SHVS egna serviceställen i Jyväskylä, S:t Michel eller Kuopio, enligt vad som passar den studerande bäst.

När SHVS gör ändringar i nätverket av serviceställen säkerställer stiftelsen att avståndet mellan servicestället och högskolan inte överskrider de av FPA fastställda maximitiderna och avstånden för att uträtta ärenden. FPA har som beställare av de högskolestuderandes hälsovårdstjänster godkänt SHVS ändringar i servicenätverket.

SHVS har totalt 44 serviceställen i Finland, och på cirka hälften av dessa produceras tjänsterna av en underleverantör. Endast cirka 5 procent av högskolestuderandena omfattas av de tjänster inom studerandehälsovården som produceras av en underleverantör till SHVS.