Hoppa till verktygsfältet

Se information om vaccination mot influensa på SHVS

Vaccineringarna mot influensa (2022–2023) startar på SHVS i november. Högskolestuderande inom medicin och hälso- och välfärdssektorn samt högskoletuderande som hör till någon riskgrupp får vaccinet gratis via SHVS.

Till riskgruppen hör personer vars egen hälsa väsentligt kan hotas om de insjuknar i influensa samt personer som ofta har närkontakt med människor som är mottagliga för allvarlig influensa. Till exempel personer med diabetes eller kronisk hjärt- eller lungsjukdom samt gravida kan höra till riskgruppen.

Var och när kan du bli vaccinerad?

Om du hör till ovannämnda grupper kan du få influensavaccin på orten där du studerar eller utför din praktik, antingen vid SHVS eget eller en samarbetspartners serviceställe. Observera att det är möjligt att bli vaccinerad vid alla SHVS egna serviceställen, men vid samarbetspartnernas serviceställen vaccineras endast högskolestuderande som studerar på orten i fråga.

Vaccineringarna arrangeras på olika sätt på olika orter. Vid en del serviceställen behöver den studerande boka en personlig vaccinationstid. På vissa orter ordnas massvaccinationer utan tidsbokning.

SHVS egna serviceställen

 • Högskolestuderande i social- och hälsovårdsbranschen: Kolla om massvaccinationer organiseras på din ort utan tidsbokning. Om du studerar på en ort där influensavaccinering sker vid servicestället och förutsätter tidsbokning, boka tid i första hand på eget initiativ i webbtjänsten Self. I början av november får du ett tidsbeställningstillstånd i webbtjänsten Self. Tillståndet är i kraft till 28.2.2023.
 • Högskolestuderande som hör till en riskgrupp: Kolla först om vaccinationer organiseras på din ort utan tidsbokning. Om du studerar på en ort där influensavaccinering förutsätter tidsbokning, kontakta oss i första hand genom att fylla i en blankett i webbtjänsten Self. Du hittar blanketten i Self i början av november. Du kan också få vaccinet via den offentliga hälso- och sjukvården om du så önskar.
Studerande i social- och hälsovårdsbranschen

Vaccination utan tidsbokning för studerande i social- och hälsovårdsbranschen: Studerande i social- och hälsovårdsbranschen vid SAMK och Diak Björneborg vaccineras utan tidsbokning på SAMK:s campus i Björneborg 15.11, 23.11 och 1.12 kl. 12–15.30.
Adress: Satakunnankatu 23.
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Följ skyltarna på vaccinationsmottagningen. Du behöver inte anmäla dig när du kommer till vaccinationsmottagningen.

Vaccination med tidsbokning för studerande i social- och hälsovårdsbranschen:
Studerande i social- och hälsovårdsbranschen vaccineras i första hand vid ovannämnda massvaccinationer. Om tiderna inte passar, boka en tid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Björneborg. Du får tidsbeställningstillståndet i början av november. Tider kan bokas efter den sista eftermiddagen då massvaccination ordnas.
Adress: Servicestället i Björneborg, Broesplanaden 6 (ingången till restaurang Sofia)
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Följ skyltarna på vaccinationsmottagningen. Du behöver inte anmäla dig vid ankomsten när du bokat tid för vaccination utan bara sätta dig ner och vänta. Förbered dig på att stanna på vaccinationsmottagningen i 15 minuter efter vaccinationen.

Studerande som hör till en riskgrupp

Fyll i en blankett i webbtjänsten Self för att kunna boka en vaccinationstid till servicestället i Björneborg. Du hittar blanketten i Self i början av november.
Adress: Servicestället i Björneborg, Broesplanaden 6 (ingången till restaurang Sofia)
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Följ skyltarna på vaccinationsmottagningen. Du behöver inte anmäla dig vid ankomsten när du bokat tid för vaccination. Sätt dig ner och vänta och förbered dig på att stanna på vaccinationsmottagningen i 15 minuter efter vaccinationen.

Högskolestuderande i social- och hälsovårdsbranschen:

Boka en tid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Tölö. Du får tidsbeställningstillståndet i början av november. Vaccinationer genomförs med tidsbokning från måndag till fredag 7.11.–11.11.
Plats: Servicestället i Tölö, 1. vån., Tölögatan 37 A, konferensrummen Havis och Amanda.
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Servicesekreterarna ger anvisningar på 1:a våningen till dem som kommer för att vaccinera sig. Anmäl dig för vaccination och fyll i hälsodeklarationen som du får. Ta med ditt studiekort.

Studerande i riskgrupper vid Aalto-universitetet:

Personer i riskgrupper vaccineras utan tidsbokning på servicestället i Esbo 29.11. kl. 8–11 och 7.12. kl. 12–15.
Adress: Otsvängen 12, Esbo.
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Följ skyltarna på servicestället. Du får en hälsodeklaration att fylla i på vaccinationsmottagningen. Hälsovårdarna tar emot de studerande i ankomstordning.

Studerande i social- och hälsovårdsbranschen

Boka en tid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Tölö. Du får tidsbeställningstillståndet i början av november. Vaccinationer genomförs med tidsbokning från måndag till fredag 7.11.–11.11.
Plats: Servicestället i Tölö, 1. vån., Tölögatan 37 A, konferensrummen Havis och Amanda.
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Servicesekreterarna ger anvisningar på 1:a våningen till dem som kommer för att vaccinera sig. Anmäl dig för vaccination och fyll i hälsodeklarationen som du får. Ta med ditt studiekort.

Högskolestuderande som hör till en riskgrupp

Studerande i riskgrupper vaccineras utan tidsbokning på servicestället i Malm onsdag 30.11 kl. 12–15 och onsdag 14.12 kl. 12–15.
Adress: Malms handelsväg 8 B, 1:a vån, Helsingfors
Om du inte kan komma till en massvaccination fyll i en blanketti webbtjänsten Self för att kunna boka en vaccinationstid till servicestället i Malm.

Studerande i social- och hälsovårdsbranschen:

Vaccinationstider genom tidsbokning: Boka en tid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Tölö. Du får tidsbeställningstillståndet i början av november. Vaccinationer genomförs med tidsbokning från måndag till fredag 7.11.–11.11.
Plats: Servicestället i Tölö, 1. vån., Tölögatan 37 A, konferensrummen Havis och Amanda.
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Servicesekreterarna ger anvisningar på 1:a våningen till dem som kommer för att vaccinera sig. Anmäl dig för vaccination och fyll i hälsodeklarationen som du får. Ta med ditt studiekort.

Studerande som hör till en riskgrupp:

Studerande i riskgrupper vaccineras utan tidsbokning på servicestället i Tölö tisdag och onsdag 1–2.11. kl. 8–15.
Adress: SHVS, Tölögatan 37 A, 1:a vån., Helsingfors
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Servicesekreterarna ger anvisningar på 1:a våningen till dem som kommer för att vaccinera sig. Anmäl dig för vaccination och fyll i hälsodeklarationen som du får. Ta med ditt studiekort.

Studerande i social- och hälsovårdsbranschen:

Boka en tid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Joensuu. Du får tidsbeställningstillståndet i början av november.
Vaccinationer genomförs med tidsbokning: tis. 8.11 kl. 9–11, tors. 17.11 kl. 12–14, tis. 22.11 kl. 12–14, tors. 24.11 kl. 12–14, tis. 29.11 kl. 12–14, fre. 2.12 kl. 9–11, ons. 7.12 kl. 12–14, tors. 8.12 kl. 12–14, tis. 13.12 kl. 9–11, tors. 15.12 kl. 12–14, tis. 3.1. kl. 9–11, tis. 10.1 kl. 12–14, fre. 13.1 kl. 9–11, tis. 17.1 kl. 12–14, tors. 19.1 kl. 9–10.
Adress: Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu, UEF Aurora-byggnaden. Rum 5 och 8 (e-korridoren)
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Ta av dig eventuell jacka och större ytterplagg i entréhallen innan du går in i mottagningsrummet. Ha på dig en t‑skjorta eller något annat kortärmat plagg när du kommer till vaccinationsmottagningen. Du behöver inte anmäla dig vid ankomsten när du bokat tid för vaccination.

Studerande som hör till en riskgrupp:

Studerande som hör till en riskgrupp vaccineras på servicestället i Joensuu utan tidsbokning: ons. 16.11 kl. 13–15, tors. 1.12 kl. 9–11, fre. 9.12 kl. 12–14, ons. 14.12 kl. 12–14, tors. 12.1 kl. 9–11
Adress: Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu, UEF Aurora-byggnaden. Rum 5 och 8 (e-korridoren)
Anvisningar till studerande som kommer för att vaccinera sig: Ta av dig eventuell jacka och större ytterplagg i entréhallen innan du går in i mottagningsrummet. Ha på dig en t‑skjorta eller något annat kortärmat plagg när du kommer till vaccinationsmottagningen. Du behöver inte anmäla dig vid ankomsten när du bokat tid för vaccination.

Studerande i social- och hälsovårdsbranschen:

Boka en tid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Jyväskylä. Du får tidsbeställningstillståndet i början av november.

Studerande som hör till en riskgrupp:

Fyll i en blankett i webbtjänsten Self för att kunna boka en vaccinationstid till servicestället i Jyväskylä. Du hittar blanketten i Self i början av november.

Adress: Puistokatu 4, Jyväskylä, närmare information om exakt plats på servicestället.
Vaccinationstider kan bokas vid följande tidpunkter: Mån. 21.11 kl. 8–14.30, tis. 22.11 kl. 8–14.30, ons. 23.11 kl. 8–14.30, mån. 28.11 kl. 8.15–14.30, tis. 29.11 kl. 8.15–14.30, ons. 30.11 kl. 8–14.30, tors. 8.12 kl. 8–14.30, fre. 9.12 kl. 8–10.50, mån. 12.12 kl. 8.30–14.30, tis. 13.12 kl. 8.30–10.50, mån. 9.1 kl. 8–14.30, tis. 10.1 kl. 8–14.30, ons. 18.1 kl. 8–14.30, tors. 19.1 kl. 8.30–14.30, tis. 24.1 kl. 8.30–14.30, fre. 27.1 kl. 8–13.30.
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Du behöver inte anmäla dig vid ankomsten när du bokat tid för vaccination.

Studerande i social- och hälsovårdsbranschen:

Massvaccinationer utan tidsbokning: Studerande i social- och hälsovårdsbranschen vaccineras utan tidsbokning på Kajana yrkeshögskola tisdag 15.11. kl. 10–14 och måndag 28.11. kl. 10–14. Mer information fås via högskolan.
Adress: Kajana yrkeshögskola, Ketunpolku 1, Kajana

Vaccination med tidsbokning på servicestället för studerande i social- och hälsovårdsbranschen: Boka en tid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Kajana. Du får tidsbeställningstillståndet i början av november. Vaccination kan bokas från och med vecka 45.
Adress: Kirkkokatu 15, Kajana
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Du behöver inte anmäla dig vid ankomsten när du bokat tid för vaccination.

Studerande som hör till en riskgrupp:

Fyll i en blankett i webbtjänsten Self för att kunna boka en vaccinationstid till servicestället i Kajana. Du hittar blanketten i Self i början av november. Vaccination kan bokas från och med vecka 45.
Adress: Kirkkokatu 15, 87100 Kajana
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Du behöver inte anmäla dig vid ankomsten när du bokat tid för vaccination.

Studerande i social- och hälsovårdsbranschen:

Boka en tid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Karleby. Du får tidsbeställningstillståndet i början av november.

Studerande som hör till en riskgrupp:

Fyll i en blankett i webbtjänsten Self för att kunna boka en vaccinationstid till servicestället i Karleby. Du hittar blanketten i Self i början av november.

Vaccinationstider kan bokas dessa datum: 7.11., 14.11. och 21.11.
Adress: Bondegatan 2 B, Karleby
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Du behöver inte anmäla dig vid ankomsten när du bokat tid för vaccination.

Studerande i social- och hälsovårdsbranschen:

Boka en tid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Kemi-Torneå. Du får tidsbeställningstillståndet i början av november.

Studerande som hör till en riskgrupp:

Fyll i en blankett i webbtjänsten Self för att kunna boka en vaccinationstid till servicestället i Kemi/Torneå. Du hittar blanketten i Self i början av november.

Tidpunkter då vaccinationstider kan bokas: 3.11 kl. 12–15.00, 7.11 kl. 8–11.20, 8.11 kl. 12–15.30, 15.11 kl. 8–11.20, 21.11 kl. 8.30–11.20, 29.11 kl. 8–11.20.
Adress: Servicestället i Kemi, PAASI-byggnaden, Tietokatu 2, ytterdörr 6, 2:a vån., rum nummer 2032
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Du behöver inte anmäla dig vid ankomsten när du bokat tid för vaccination.

Studerande i social- och hälsovårdsbranschen:

Boka en tid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Kotka. Du får tidsbeställningstillståndet i början av november.
Adress: SHVS Kotkas lokaler, Xamk Kotka campus, adress Pääskysentie 1, rum DK1047. Använd ingången vid södra gaveln.
Vaccinationstidpunkter: Det finns vaccinationstider på flera dagar under perioden oktober–mars. Studerande vars period för inlärning i arbetet börjar i november 2022 har förtur till vaccinationsdagarna i oktober och början av november. Vi önskar att övriga studerande i social- och hälsovårdsbranschen bokar vaccinationstider som infaller först i novemberdecember 2022. Vacciner finns för alla som behöver.
Anvisningar till studerande som kommer för att vaccinera sig: Du behöver inte anmäla dig vid ankomsten när du bokat tid för vaccination. Kom till vaccinationstillfället endast om du är frisk. Om det bildas köer, vänta i lugn och ro.

Studerande som hör till en riskgrupp:

Studerande som hör till en riskgrupp vaccineras utan tidsbokning på servicestället i Kotka mån. 14.11. kl. 9.00–11.00, ons. 23.11. kl. 13.30–15.30, mån. 12.12. kl. 12.00–15.00
Adress: SHVS Kotkas lokaler, Xamk Kotka campus, adress Pääskysentie 1, rum DK1047. Använd ingången vid södra gaveln.
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Du behöver inte anmäla dig när du kommer till vaccinationsmottagningen. De studerande vaccineras i ankomstordning. Om det bildas köer, vänta på din tur i lugn och ro.

Studerande i social- och hälsovårdsbranschen:

Boka en tid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Kouvola. Du får tidsbeställningstillståndet i början av november.
Adress: Xamk Kouvola campus, adress: Paraatikenttä 7, SHVS lokaler på campusets tredje våning
Vaccinationstidpunkter: Tider kan bokas flera dagar under perioden oktober-mars. Studerande vars period för inlärning i arbetet börjar i november 2022 har förtur till vaccinationsdagarna i oktober och början av november. Vi önskar att övriga studerande i social- och hälsovårdsbranschen bokar vaccinationstider som infaller först i slutet av november eller i december 2022. Vacciner finns för alla som behöver.
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Kom till vaccinationstillfället endast om du är frisk. Om det bildas köer, vänta i lugn och ro. Du behöver inte anmäla dig vid ankomsten när du bokat tid för vaccination.

Studerande som hör till en riskgrupp:

Studerande som hör till en riskgrupp vaccineras på servicestället i Kouvola utan tidsbokning 29.11 kl. 9–12 och 8.12 kl. 12–15.
Adress: Xamk Kouvola campus, adress: Paraatikenttä 7, SHVS lokaler på campusets tredje våning
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: De studerande vaccineras i ankomstordning. Om det bildas köer, vänta på din tur i lugn och ro. Du behöver inte anmäla dig vid ankomsten när du bokat tid för vaccination.

Studerande i social- och hälsovårdsbranschen

Boka en tid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Kuopio. Du får tidsbeställningstillståndet i början av november.
Tidpunkter: Vaccinationstider kan bokas varje vecka fram till 20.1.2023.
Adress: Niiralankatu 23, Kuopio.
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Följ skyltarna på servicestället. Du behöver inte anmäla dig vid ankomsten när du bokat tid för vaccination.

Studerande som hör till en riskgrupp:

Studerande som hör till en riskgrupp vaccineras utan tidsbokning på servicestället i Kuopio tors. 17.11 kl. 13–15, tors. 1.12 kl. 9–11, ons. 14.12 kl. 13–15.
Adress: Niiralankatu 23, Kuopio.
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Följ skyltarna på servicestället. Du behöver inte anmäla dig när du kommer till vaccinationsmottagningen.

Observera: Vaccin får inte ges till personer som efter en tidigare influensavaccination har fått en livshotande anafylaktisk reaktion som man inte hittat någon annan orsak till. Personer med feber får inte vaccineras. Vaccinationen måste flyttas fram tills patienten tillfrisknat.

Massvaccinationer utan tidsbokning för studerande i social- och hälsovårdsbranschen på servicestället i Lahtis:

14.11. kl. 12–13.45, 15.11. kl. 8.30–10.45, 21.11. kl. 12–13.45 och 22.11. kl. 8.30–10.45.

Vaccination med tidsbokning för studerande i social- och hälsovårdsbranschen:

Du kan vid behov boka en vaccinationstid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Lahtis. Du får tidsbeställningstillståndet i början av november.

Vaccination med tidsbokning för studerande i riskgrupp:

Du kan vid behov boka en vaccinationstid till servicestället i Lahtis. Fyll i en blankett i webbtjänsten Self för att kunna boka en vaccinationstid till servicestället i Lahtis. Du hittar blanketten i Self i början av november.

Adress: Niemenkatu 73, B-byggnaden, 2:a vån.
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Du behöver inte anmäla dig vid ankomsten när du bokat tid för vaccination.

Studerande i social- och hälsovårdsbranschen

Boka en tid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i S:t Michel. Du får tidsbeställningstillståndet i början av november.
Studerande i social- och hälsovårdsbranschen vaccineras: 24.11 kl. 8–12 och 13.12 kl. 12–15.
Adress: Tarkk’ampujankuja 6, S:t Michel, byggnad F
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Du behöver inte anmäla dig vid ankomsten när du bokat tid för vaccination. Sitt ner och vänta i entréhallen; en sjukskötare ropar upp dig när det är din tur. Förbered dig på att stanna på vaccinationsmottagningen i 15 minuter efter vaccinationen. 

Studerande som hör till en riskgrupp:

Fyll i en blankett i webbtjänsten Self för att kunna boka en vaccinationstid servicestället i S:t Michel. Du hittar blanketten i Self i början av november.
Adress: Tarkk’ampujankuja 6, S:t Michel, byggnad F
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Du behöver inte anmäla dig vid ankomsten när du bokat tid för vaccination. Sitt ner och vänta i entréhallen; en sjukskötare ropar upp dig när det är din tur. Förbered dig på att stanna på vaccinationsmottagningen i 15 minuter efter vaccinationen.

Vaccination utan tidsbokning för studerande i social- och hälsovårdsbranschen och studerande som hör till en riskgrupp:

Studerande i social- och hälsovårdsbranschen och i riskgrupper vaccineras utan tidsbokning på servicestället i Raumo tors. 10.11 kl. 13–15 och ons. 16.11 kl. 13–15.
Adress: Seminaarinkatu 3 (Ingång från Seminaarinkuja), Raumo
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: På dörren och i entréhallen finns skyltar med anvisningar till dem som kommer för att vaccinera sig. Du behöver inte anmäla dig när du kommer till vaccinationsmottagningen.

Vaccination med tidsbokning för studerande i social- och hälsovårdsbranschen och studerande som hör till en riskgrupp:

Om ovannämnda tidpunkter för massvaccinationer inte passar kan studerande i social- och hälsovårdsbranschen eller i riskgrupper boka en vaccinationstid till servicestället.

Studerande i social- och hälsovårdsbranschen: Boka en tid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Raumo. Du får tidsbeställningstillståndet i början av november.
Studerande som hör till en riskgrupp: Fyll i en blankett i webbtjänsten Self för att kunna boka en vaccinationstid till servicestället i Raumo. Du hittar blanketten i Self i början av november.
Adress: Seminaarinkatu 3 (Ingång från Seminaarinkuja), Raumo
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Du behöver inte anmäla dig vid ankomsten när du bokat tid för vaccination utan bara sätta dig ner och vänta. Förbered dig på att stanna på vaccinationsmottagningen i 15 minuter efter vaccinationen.

Studerande i social- och hälsovårdsbranschen

Boka en tid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Rovaniemi. Du får tidsbeställningstillståndet i början av november.

Studerande som hör till en riskgrupp

Fyll i en blankett i webbtjänsten Self för att kunna boka en vaccinationstid till servicestället i Rovaniemi. Du hittar blanketten i Self i början av november.

Adress: Servicestället i Rovaniemi, Yliopistonkatu 8 A 2, 96300 Rovaniemi (A2-ytterdörren, Lapplands universitet), 1:a våningen, rum 4.
Vaccinationstider kan bokas: 7.11. kl. 8–11.10 och kl. 12.10–15.00, 8.11. kl. 8–11.10, 10.11. kl. 8–11.10 och kl. 12.10–15.00, 15.11. kl. 8–11.10 och kl. 12.10–15.00, 21.11. kl. 8–11.10, 23.11. kl. 8–11.10.
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Du behöver inte anmäla dig vid ankomsten när du bokat tid för vaccination.

Vaccination utan tidsbokning

Studerande i social- och hälsovårdsbranschen och i riskgrupper vaccineras utan tidsbokning på SeAMK:s Kampustalo 8.12. kl. 9.30–15.00 och 12.12. kl. 12–15.
Adress: Kalevankatu 35
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Följ skyltarna på Kampustalo. Du behöver inte anmäla dig när du kommer till vaccinationsmottagningen.

Vaccinationer med tidsbokning

Studerande i social- och hälsovårdsbranschen: Boka en tid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Seinäjoki. Du får tidsbeställningstillståndet i början av november.

Studerande som hör till en riskgrupp: Fyll i en blankett i webbtjänsten Self för att kunna boka en vaccinationstid till servicestället i Seinäjoki. Du hittar blanketten i Self i början av november.

Adress: Simunantie 10 C, 3:e vån.
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Du behöver inte anmäla dig vid ankomsten när du bokat tid för vaccination.

Studerande i social- och hälsovårdsbranschen:

Boka en tid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället för tjänster inom allmän och mental hälsa i Tammerfors. Du får tidsbeställningstillståndet i början av november. Vaccinationstider kan bokas från november till januari.

Studerande som hör till en riskgrupp:

Fyll i en blankett i webbtjänsten Self för att kunna boka en vaccinationstid till servicestället för tjänster inom allmän och mental hälsa i Tammerfors. Du hittar blanketten i Self i början av november. Vaccinationstider kan bokas från november till januari.

Adress: Pakkahuoneenaukio 2, 4:e vån., Tammerfors
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Följ de lokala anvisningarna. Om inga separata anvisningar finns vid ingången, kontrollera i vilket mottagningsrum du ska bli vaccinerad och vänta i närmaste väntrum. Du behöver inte anmäla dig vid ankomsten när du bokat tid för vaccination.

Studerande i social- och hälsovårdsbranschen:

Boka en tid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till en hälsovårdare på servicestället i Tavastehus. Du får tidsbeställningstillståndet i början av november. Vaccinationstider kan bokas från november till januari.
Adress: Koulukatu 25, Tavastehus

Studerande som hör till en riskgrupp:

Fyll i en blankett i webbtjänsten Self för att kunna boka en vaccinationstid till servicestället i Tavastehus. Du hittar blanketten i Self i början av november. Vaccinationstider kan bokas från november till januari.
Adress: Koulukatu 25, Tavastehus

Anvisningar på vaccinationsmottagningen:

Sätt dig i väntrummet, ditt namn ropas upp när det är din tur. Du behöver inte anmäla dig vid ankomsten när du bokat tid för vaccination.

Vaccination utan tidsbokning för studerande i social- och hälsovårdsbranschen:

Studerande i social- och hälsovårdsbranschen vaccineras utan tidsbokning på OAMK Kontinkangas campus ons. 7.12. kl. 9–15, tors. 8.12. kl. 9–15, tis. 13.12. kl. 9–15, ons. 14.12. kl. 9–15. Mer information fås från den egna högskolan.
Adress: OAMK Kontinkangas campus, Kiviharjuntie 4, Uleåborg.
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Du behöver inte anmäla dig när du kommer till vaccinationsmottagningen. Mer information fås från den egna högskolan.
Adress: Aapistie 5a, Uleåborg.
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Du behöver inte anmäla dig när du kommer till vaccinationsmottagningen.

Vaccinationer med tidsbokning på servicestället

Studerande i social- och hälsovårdsbranschen: Boka en tid med tidsbeställningstillståndet i i webbtjänsten Self till servicestället i Uleåborg. Du får tidsbeställningstillståndet i början av november.
Studerande som hör till en riskgrupp: Fyll i en blankett i webbtjänsten Self för att kunna boka en vaccinationstid till servicestället i Uleåborg. Du hittar blanketten i Self i början av november.
Vaccinationstidpunkter på servicestället: 10.11., 14.11., 21.11.
Adress: Yliopistokatu 1A, Uleåborg
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Du behöver inte anmäla dig vid ankomsten när du bokat tid för vaccination.

Vaccination utan tidsbokning

Studerande i social- och hälsovårdsbranschen och i riskgrupper vaccineras utan tidsbokning mån. 31.10. kl. 12.00–15.00, tis. 1.11. kl. 12.00–15.00, mån. 7.11. kl. 12.00–15.00 och ons. 7.12. kl. 12.00–15.00
Adress: SHVS lokaler/VAMK, Wolffskavägen 30 (ingång från parkeringsplatsen på bakgården)
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Kom inte till ett vaccinationstillfälle om du är sjuk. Vaccin ges i ankomstordning. Du behöver inte anmäla dig när du kommer till vaccinationsmottagningen.

Vaccinationstider genom tidsbokning:

Studerande i social- och hälsovårdsbranschen: Boka en tid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Vasa. Du får tidsbeställningstillståndet i början av november. Vaccinationstider kan bokas från början av november till slutet av februari.

Studerande som hör till en riskgrupp: Fyll i en blankett i webbtjänsten Self för att kunna boka en vaccinationstid till servicestället i Vasa. Du hittar blanketten i Self i början av november. Vaccinationstider kan bokas från början av november till slutet av februari.

Adress: Tider kan bokas till båda serviceställena i Vasa:

Wolffskavägen 30 (VAMK), (ingång från bakgården)
Wolffskavägen 27–31, 4:e våningen

Studerande i social- och hälsovårdsbranschen

Boka en tid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Villmanstrand. Du får tidsbeställningstillståndet i början av november.
Vaccinationstidpunkter: Tider avsedda för studerande i social- och hälsovårdsbranschen kan bokas dagligen så länge vaccinerna räcker.
Adress: Yliopistonkatu 34
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Du behöver inte anmäla dig vid ankomsten när du bokat tid för vaccination.

Studerande som hör till en riskgrupp:

Studerande i riskgrupper vaccineras utan tidsbokning på servicestället i Villmanstrand mån. 28.11. kl. 12–15 och tis. 29.11. kl. 8–11.
Adress: Yliopistonkatu 34
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Anmäl dig för vaccinering vid ankomsten.

Studerande i social- och hälsovårdsbranschen:

Studerande vid yrkeshögskolan och medicinska fakulteten kan anmäla sig via sina egna högskolor till vaccinationstillfällena som ordnas på campusen. Högskolan informerar också närmare om var vaccineringen sker.

Vaccinationstider på campusen

Åbo yrkeshögskola: tors. 3.11 kl. 9–15, tors. 10.11 kl. 9–15, tis. 15.11 kl. 9–15, ons. 30.11 kl. 9–15, fre. 2.12 kl. 9–14, tis. 13.12 kl. 9–15

Medicinska fakulteten: tis. 1.11 kl. 8.30–15, tis. 8.11 kl. 8.30–15, tors. 17.11 kl. 8.30–15, mån. 21.11 kl. 8.30–15, tis. 22.11 kl. 8.30–15, tors. 1.12 kl. 8.30–15

Vaccinering av studerande i social- och hälsovårdsbranschen på servicestället i Åbo

Studerande vid Novia samt de studerande vid Åbo yrkeshögskola och medicinska fakulteten för vilka ovannämnda tider inte passar: Boka en tid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Åbo. Du får tidsbeställningstillståndet i början av november.

Studerande som hör till en riskgrupp

Fyll i en blankett i webbtjänsten Self för att kunna boka en vaccinationstid till servicestället i Åbo. Du hittar blanketten i Self i början av november.

Adress: Kyrkovägen 13.
Vaccinationstider: Tider för influensavaccination på servicestället kan bokas från november till februari.
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Du behöver inte anmäla dig vid ankomsten till servicestället när du bokat tid för vaccination. Kom inte till vaccinationsmottagningen om du är sjuk.

Om du är en studerande i social- och hälsovårdsbranschen eller hör till riskgruppen och söker dig till en samarbetspartners serviceställe på din studieort för att bli vaccinerad, gör så här:

 • Observera att vid samarbetspartnernas serviceställen vaccineras endast de som är kunder vid serviceställena i fråga.
 • Fyll i en blankett i webbtjänsten Self för att få en fullmakt att anlita köpta tjänster. När du har den kan du boka tid för vaccination mot säsongsinfluensa vid samarbetspartnerns serviceställe. Du hittar blanketten i Self i början av november.
 • Vänta tills du får en bekräftelse på den godkända fullmakten via sms.
 • Boka tid via tidsbokningsnumret till samarbetspartnerns serviceställe, och kom ihåg att nämna att tidsbokningen gäller influensavaccinering. Kolla här, vem producerar tjänsterna.
 • Du får närmare anvisningar från servicestället i fråga om när och vart du ska gå för att få vaccinet.

Om du inte är en studerande i social- och hälsovårdsbranschen och inte heller hör till en riskgrupp men ändå skulle vilja få influensavaccinet kan du be om ett recept från SHVS och skaffa vaccinet på egen bekostnad och boka en vaccinationstid. Kontakta oss i första hand genom att fylla i en blankett i webbtjänsten Self. Du hittar blanketten i Self i början av november.

Om du har bokat en mottagningstid för vaccinering mot säsongsinfluensa och du inte kan komma till besöket, kom ihåg att flytta eller avboka din tid 24 timmar före besöket.

Om du bokat tid för vaccination vid SHVS eget serviceställe, flytta eller avboka din tid via Self. Om du flyttar den inbokade tiden till en annan tidpunkt förlorar du inte tidsbeställningstillståndet som du fått. Observera att om du flyttar en inbokad tid får du inget meddelande med en påminnelse om den nya tiden som du bokat. Om du inte alls behöver den tid som bokats för dig kan du avboka tiden helt och hållet. Observera att när du avbokar en tid förlorar du också ditt tidsbeställningstillstånd.

Om du bokat tid för vaccination vid SHVS samarbetspartners serviceställe, flytta eller avboka tiden enligt de anvisningar du får av tjänsteproducenten i fråga.

Om en massvaccination inte förutsätter tidsbokning behövs ingen separat anmälan om deltagande.

 • Kom till vaccinationstillfället endast om du är frisk.
 • Kom punktligt vid det klockslag när du bokat tid.
 • Förbered dig på att köa enligt de anvisningar som gäller din ort.
 • Vid vaccinationen ska du legitimera dig med ett kort försett med foto (till exempel med identitetskort, ett FPA-kort med foto eller studiekort).

Liksom alla vacciner kan också influensavaccinet ge upphov till lindriga biverkningar. Potentiella biverkningar efter vaccinationen är huvudvärk, feber, allmän sjukdomskänsla, svettningar, muskel- eller ledvärk, trötthet och lokala reaktioner vid injektionsstället. Dessa symtom försvinner vanligen efter 1–2 dagar.