Hoppa till verktygsfältet

SHVS anser att åldersgränsen i lagförslaget om terapigaranti kan skapa ojämlikhet mellan unga som behöver tjänsterna

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) lämnade den 7 juni ett utlåtande till Social- och hälsovårdsministeriet om regeringens proposition gällande tillgången till terapeutisk vård för barn och unga. Målet med den föreslagna lagstiftningen är att barn och unga under 23 år ska få hjälp snabbt och med låg tröskel för sina psykiska problem och med att förebygga psykisk ohälsa. SHVS anser att man i förslaget till lagstiftning borde beakta att lagen, om den verkställs, kan försämra tillgången till hälsovårdstjänster för andra som behöver tjänsterna. Mentalvårdstjänster och andra hälsovårdstjänster produceras med samma resurser.

– Löftet om tillgång till vård för yngre innebär en risk på grund av de begränsade resurserna. Lagen kan inverka på mentalvårdstjänsterna på så sätt, att de som har lindrigare symtom får tillräcklig intervention, medan de som lider av allvarliga störningar inte får tillgång till den vård de behöver, säger chefsöverläkare Teija Kulmala.

Problemen hos studerande är inte åldersrelaterade, utan de är relaterade till vissa belastningssituationer. Efterfrågan på mentalvårdstjänster är inte störst bland yngre högskolestuderande. Enligt SHVS besöksstatistik behöver studerande oftare hjälp utöver i början av studierna, även i slutet av studierna när skedet för slutarbetet närmar sig. Hos högskolestuderande är de psykiska problemen inte relaterade till åldern. Vid en terapigaranti för psykisk vård och stöd som är baserad på ålder skulle tre fjärdedelar av högskolestuderandena lämnas utanför garantin.

Mer information till media: Teija Kulmala, chefsöverläkare, SHVS, teija.kulmala(at)yths.fi, 041 731 9420