Hoppa till verktygsfältet

SHVS arbetar för att du ska vara nöjd med den vård du får. Vi följer anvisningar, rekommendationer och praxis som gäller vårdens kvalitet och säkerhet för att vården ska ha så hög kvalitet som möjligt och vara så säker som möjligt varje gång.

Ibland kan det dock uppkomma situationer där vården inte förverkligas i enlighet med våra kvalitetsmål. Vi önskar att du kontaktar oss i dessa situationer. Vi behandlar alltid din respons på ett lämpligt sätt.

Ge respons

Du kan ge respons om vården och betjäningen med vårt klientresponsformulär.

Diskutera personligen

Om du är missnöjd med den vård du fått eller bemötandet av dig, ta öppet upp frågan med personen som vårdat dig eller personens förman. Genom öppen diskussion kan vi reda ut missförstånd och rätta till fel så fort som möjligt.

Du kan kontakta personen som vårdat dig med kontaktformuläret i Self. Du kan också fråga patientombudet i ditt eget välfärdsområde om råd.

Lämna in en anmärkning

Du har en lagstadgad rätt att lämna in en anmärkning om din vård eller bemötandet av dig. Överväg att lämna in en anmärkning om samtal med din vårdenhet inte varit till hjälp. Lämna in en anmärkning på SHVS:s anmärkningsformulär. Anmärkningen ska innehålla

  • en tydlig beskrivning av ärendet,
    • de berörda personernas namn och
    • tidpunkt.

Vid behov ger patientombudet i ditt eget välfärdsområde råd om hur du lämnar in en anmärkning.

Lämna in en anmärkning med elektroniska formuläret eller skicka det till SHVS med post. Se kontaktuppgifter i formuläret. Du får alltid ett skriftligt svar som beskriver hur ditt ärende utretts hos SHVS och hurdana fortsatta åtgärder din anmärkning lett till.

Lämna in ett klagomål

Om du anser att du inte får ett tillräckligt svar på din anmärkning eller om ärendet blir oklart, har du rätt att lämna in ett klagomål. Du kan lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).

Vid behov ger patientombudet i ditt eget välfärdsområde råd om hur du lämnar in ett klagomål.

Lämna in en anmälan om patientskada

Om du misstänker ett vårdfel, har du rätt att lämna in en skadeanmälan till Patientförsäkringscentralen. Du kan göra anmälan med ett formulär som finns på Patientförsäkringscentralens sidor. På sidorna finns också anvisningar för hur du lämnar in anmälan.

Vid behov ger patientombudet i ditt eget välfärdsområde råd om hur du lämnar in en anmälan.