Hoppa till verktygsfältet

Om du är missnöjd med vården du fått eller bemötandet av dig på SHVS, du har lagligt rätt att lämna in en anmärkning om det. Överväg att lämna in en anmärkning om samtal med din vårdenhet inte har ledat till en lösning på situationen. Lämna in anmärkningen skriftligt genom att fylla i SHVS anmärkningsform nedan. Anmärkningen skickas till chefsöverläkaren (allmän och mental hälsa) eller chefstandläkare (oral hälsa) på SHVS. Om du behöver hjälp med formen, kan du fråga patientombudet i ditt välfärdsområde om råd.

Om du inte kan lämna in en elektronisk anmärkning, skicka den med post till följande adress:

Studenternas hälsovårdstiftelse
Chefsöverläkare/Chefstandläkare
Tölögatan 37 A
00260 Helsingfors

Om du skickar anmärkningen med post, underteckna dokumenten. Dokumenten måste också innehålla alla samma information som den elektroniska formen.

Personlig information

Vi svarar skriftligt på din anmärkning. Svaret beskriver hur ditt ärende utretts hos SHVS och hurdana fortsatta åtgärder din anmärkning lett till.

Du lämnar in anmärkningen via Suomi.fi-servicen och får också stiftelsens skriftliga svar dit. För att ta emot svar från organisationer i Suomi.fi måste du godkänna detta i Suomi.fi-services inställningar.