Hoppa till verktygsfältet

Laboratorieundersökningarna som SHVS klienter behöver görs i huvudsak vid SYNLAB Suomi Ab:s verksamhetsställen. Laboratoriernas öppettider och kontaktuppgifter hittar du på SYNLAB:s webbplats. Samarbetspartnerna ansvarar för laboratorietjänsterna vid sina egna serviceställen.

Laboratorieundersökningarna utförs gratis när SVHS vårdpersonal har gjort laboratorieremissen och du har betalt din hälsovårdsavgift för högskolestuderande.

Så här fungerar laboratorietjänsterna

  • Du får en remiss till laboratorieundersökning vid SYNLAB av vårdpersonalen vid SVHS. Laboratorieundersökningar är avgiftsfria.
  • Efter du har fått remissen bokar du tid för laboratorieprov direkt på SYNLAB. Du kan boka tid till alla laboratorieundersökning per telefon 010 326 3260 (vardagar 7.30–18 och lördagar 10–14) eller via SYNLAB:s elektroniska system Hälsomappen (förutom Björneborg där du måste ringa numret 010 326 3260).
  • Mobilsamtalsavgifter (msa) till 010-företagsnummer debiteras enligt uppringarens abonnemangsavtal. Vid samtal från fast telefon debiteras lokalnätsavgift (lna)
  • Vid behov kan du avboka eller flytta den inbokade tiden 24 timmar innan laboratoriebesöket infaller. Om du inte kommer till mottagningen eller om du avbokar tiden för sent utan godtagbar orsak uppbär vi en avgift för den oanvända tiden (år 2024 56,70 euro).
  • Resultaten från laboratorieundersökningarna skickas till den person som har hand om din vård på SHVS. Du kan se de flesta testresultaten också i SYNLAB:s Hälsomapp samt via Kanta‑tjänsterna.