Hoppa till verktygsfältet
Vi åtgärdar kön i telefontjänsten och du kan behöva vänta 1-3 dagar tills vi ringer tillbaka.
SelfChatten håller tillsvidare stängt.

Syftet med inspektioner av studiemiljön är att säkerställa att du som studerande mår bra i ditt studiesamfund såväl fysiskt, psykiskt som socialt. I praktiken fäster inspektionerna uppmärksamhet t.ex. vid om det finns tillräckligt med tid för att äta mellan föreläsningarna, om studielokalerna har god ergonomi och om studerande upplever trakasserier i studiesamfundet.

Inspektioner av studiemiljöer genomförs vart tredje år vid alla högskolor och förverkligandet av förändringar som behövs enligt inspektionen uppföljs årligen. I inspektionerna deltar alltid representanter för studerande (t.ex. medlemmar i studentkåren), representanter för högskolan (bl.a. personer som ansvarar för utveckling av undervisningen och lokalerna), representanter för SHVS (vanligen en allmänläkare, psykolog och hälsovårdare) samt kommunens hälsomyndighet.

Lagstadgade inspektioner av studiemiljöer började genomföras i början av 2010-talet och utgör en central del av SHVS arbete i studiesamfunden.

Studiesamfundets handlingsmodeller stödjer studerande

Ett välmående samfund har en positiv inverkan på varje studerandes liv. Inspektionerna ger information om hur de studerande mår i studentsamfunden och hur studiemiljöerna kunde stödja studerandes välbefinnande ännu bättre.

Som resultat av inspektionerna har universiteten bland annat skapat anvisningar och handlingsmodeller som gäller studiesamfund såsom en modell för tidigt ingripande, ett rusmedelsprogram för studerande och en strategi för ingripande i trakasserier och osakligt bemötande.

Du kan läsa om anvisningar och handlingsmodeller som gäller ditt studiesamfund på ditt universitets webbsidor. På ditt universitets webbsidor hittar du också anvisningar om vart du kan anmäla t.ex. problem med inomhusluften, trakasserier eller mobbning och andra motsvarande brister i studiesamfundet. Mer information får du också av ditt universitets studentrepresentanter t.ex. via studentkåren.