Hoppa till verktygsfältet
Vi åtgärdar kön i telefontjänsten och du kan behöva vänta 1-3 dagar tills vi ringer tillbaka.
SelfChatten håller tillsvidare stängt.
SHVS

SHVS uppgift är att i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen erbjuda hälsovårdstjänster för universitets- och högskolestuderande som avlägger grundexamen.

Studerandehälsovården omfattar följande helheter:

  • främjande av en sund och trygg studiemiljö på läroanstalten samt främjande och uppföljande av välbefinnandet bland de studerande
  • uppföljande och främjande av de studerandes hälsa, välbefinnande och studieförmåga
  • hälsokontroller enligt individuellt behov
  • organisering av hälso- och sjukvårdstjänster
  • mentalvårds- och rusmedelsarbete
  • främjande av sexuell hälsa
  • mun- och tandvård
  • identifiering av behov av särskilt stöd eller undersökningar hos studerande på ett tidigt stadium och stödjande av de studerande och vid behov remiss till ytterligare undersökningar eller fortsatt vård

SHVS verksamhet finansieras med hälsovårdavgifter som de studerande själva betalar samt med besöksavgifter (23 procent av finansieringen), ersättning från Folkpensionsanstalten (FPA, 63 procent av finansieringen) och ett allmänt bidrag som universitetsstäderna betalar (14 procent av finansieringen). Finansieringen genomförs årligen med en driftsbudget. SHVS har inga egna medel med undantag för ett startkapital på endast drygt 3 000 euro.

SHVS har egna serviceställen på 12 orter. Tjänsterna anlitas av cirka 125 000 universitetsstuderande.