Hoppa till verktygsfältet
SHVS

SHVS uppgift är att i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen erbjuda hälsovårdstjänster för universitets- och högskolestuderande som avlägger grundexamen.

Studerandehälsovården omfattar följande helheter:

  • främjande av en sund och trygg studiemiljö på läroanstalten samt främjande och uppföljande av välbefinnandet bland de studerande
  • uppföljande och främjande av de studerandes hälsa, välbefinnande och studieförmåga
  • hälsokontroller enligt individuellt behov
  • organisering av hälso- och sjukvårdstjänster
  • mentalvårds- och rusmedelsarbete
  • främjande av sexuell hälsa
  • mun- och tandvård
  • identifiering av behov av särskilt stöd eller undersökningar hos studerande på ett tidigt stadium och stödjande av de studerande och vid behov remiss till ytterligare undersökningar eller fortsatt vård

SHVS verksamhet finansieras av staten (77 procent av finansieringen) och av hälsovårdavgifter som de studerande själva betalar (23 procent av finansieringen). SHVS har inga egna medel med undantag för ett startkapital på endast drygt 3 000 euro.