Skip to content
warning
16.1.2020 kl 12.00: Blanketterna för fakturor och betalningspåminnelser finns inte för tillfället i Self-tjänsten. Felet kommer att åtgärdas under vecka 4. Ta kontakt i brådskande ärenden med din studieorts serviceställe. Vi beklagar besväret.

I vår materialbank hittar du SHVS logotyper och grafiska anvisningar, bildmaterial, års- och delårsberättelser, klientguider och annat material.

Logotyperna finns på finska, svenska och engelska i RGB-färger för webb- och kontorsprogram. Logotyper för tryck har sparats i vektorform och jpg-form i CMYK-färger. 

Materialet i materialbanken får användas i kommunikation som gäller SHVS (källa och copyright Studenternas hälsovårdsstiftelse).

Hittar du inte det du söker? Kontakta vår kommunikationsenhet, viestinta@yths.fi