Hoppa till verktygsfältet
Alla våra egna serviceställen, SelfChat och de riksomfattande servicenumren håller stängt på midsommarafton fredagen den 21.6.2024.

Egenkontroll på SHVS försäkrar att klienterna får studenthälsovård som är både trygg och av hög kvalitet. Det är en verktyg som förbättrar vårdkvalitet och patienternas rättsskydd.

SHVS har i januari 2024 publicerat ett program för egenkontroll enligt kraven i lagen om tillsynen över social- och hälsovården. I egenkontrollprogrammet ingår serviceenheternas planer för egenkontroll och läkemedelsbehandling.

Utöver egenkontrollprogrammet och egenkontrollplanen som publiceras på webbplatsen finns dessutom regionala planer för egenkontroll till påseende förkunderna på SHVS serviceställen.

I programmet för egenkontroll fastställs hur fullgörandet av SHVS skyldigheter ordnas och genomförs. I programmet anges hur genomförandet, säkerheten och kvaliteten i fråga om hälsovårdstjänsterna samt genomförandet av jämlikhet i tjänsterna för klienterna och patienterna ska övervakas och hur observerade brister ska avhjälpas. Utöver den egna verksamheten övervakar SHVS också att de avtal som stiftelsen ingått med underleverantörer iakttas.

Egenkontrollprogram

Egenkontrollplaner (upppdateras after översättningen är färdig)