Hoppa till verktygsfältet
På SHVS-dagen, onsdag 22.3.2023, betjänar våra riksomfattande servicenummer exceptionellt kl. 8–14.

Fysioterapigrupper hjälper dig att förbättra din förmåga att röra sig och fungera. Grupperna är tänkta att stödja egenvård och förebyggande.

Hur får du din rygg och nacke i form hemma?

Vi organiserar Selkä ja niska kuntoon kotikonstein -distansgrupper på finska och på svenska. Syftet med distansgrupperna är att ge information om faktorer relaterade till rygg och nacks välbefinnande, och lära sig känna igen de faktorer i ens vardag som är skadliga för ryggens välbefinnande.

Den svenskspråkiga gruppen träffas på måndagar 6.3.-27.3.2023 kl. 14.15-15.45.

Om du redan har kontakt med SHVS kan du fråga efter fysioterapigruppen när du besöker mottagningen. I annat fall ska du kontakta oss för bedömning av vårdbehovet per telefon eller via SelfChat.