Hoppa till verktygsfältet

Mottagningarna för allmän och mental hälsa har flyttat i Tammerfors

Uppdaterad 12.9.2022

SHVS mottagningar för allmän och mental hälsa bejänar nu sina kunder på adressen Pakkahuoneenaukio 2. De nya lokaliteterna öppnade för studenter måndagen den 12 september 2022. Lokaliteterna är belägna nära järnvägsstationen på övre våningen i S-market Pendoliino, och ingången till SHVS är från Tullgatan. Det nya serviceställets namn är Tulli.

Flytten påverkar inte SHVS tjänster inom oral hälsa i Tammerfors, utan verksamheten i Hervanta fortsätter som normalt.

Se information om SHVS Tammerfors serviceställe här.

***

Uppdaterad 9.8.2022 och 1.9.2022

SHVS serviceställe på Kalevantie i Tammerfors flyttar i månadsskiftet augusti–september! SHVS mottagningar för allmän och mental hälsa flyttar till nya lokaliteter invid järnvägsstationen. De nya lokaliteterna är belägna på adressen Pakkahuoneenaukio på övre våningen i S-market Pendoliino, och ingången till SHVS är belägen på hörnet vid Tullgatan. Det nya serviceställets namn är SHVS Tulli.

De fysiska besöken på mottagningen för allmän och mental hälsa på Kalevantie upphör 26.8.2022. Trots flytten fungerar bedömningen av behandlingsbehovet och tidsbokningen som vanligt.

Under flytten veckorna 35–36

  • sker alla mottagningsbesök på distans, såvida inte annat överenskommits med SHVS vårdpersonal (till exempel ett möte i form av en promenad utomhus).
  • kan patientbyrån för tjänster inom allmän och mental hälsa kontaktas 29.–31.8. och 5.–9.9. på telefonnumret 046 876 9182 kl. 9–11; patientbyrån är helt stängd 1.-2.9.

Om flytten framskrider enligt planen betjänar SHVS sina kunder i de nya lokaliteterna från och med 12.9.2022.

Flytten påverkar inte SHVS tjänster inom oral hälsa i Tammerfors, utan verksamheten i Hervanta fortsätter som normalt.

Vi uppdaterar nyheten.

***

Uppdaterad 27.5.2022

Enligt planen kommer verksamheten att fortsätta i nya utrymmen sannolikt 1.9.2022. Omfattande förändringsarbeten utförs i de nya utrymmen och de nuvarande utrymmen kommer att utrymmas senast 30.9.2022.

SHVS Tammerfors tjänster för allmän och mental hälsa flyttar till en byggnad som heter Pendoliino. Serviceställets adress är Pakkahuoneenaukio 2, 33100 Tammerfors. Ingången för servicestället befinner sig på hörnet till Tullinkatu. De nya utrymmens namn blir SHVS Tulli.

Tjänsterna för allmän och mental hälsa fortsätter i de nuvarande utrymmen på Kalenvatie ändå till flytten. Därefter överger SHVS de gamla utrymmena, eftersom byggnaden har kommit till slutet av sin livstid.

Mottagningarna för oral hälsa sker i Hervanta, så flytten påverkar inte på något sätt tjänsterna för oral hälsan.

Vi uppdaterar nyheten.

***

Uppdaterad 31.3.2022

SHVS har undertecknat ett hyresavtal avseende nya lokaliteter i Tammerfors centrum. SHVS mottagningar för allmän hälsa och mental hälsa i Tammerfors flyttar till en byggnad med namnet Pendoliino nära järnvägsstationen i början av hösten. Enligt den preliminära tidsplanen sker flytten vid månadsskiftet augusti-september 2022, när ombyggnadsarbetena i de nya lokaliteterna blir klara.

Verksamheten på mottagningarna för allmän och mental hälsa fortsätter i de nuvarande lokaliteterna på Kalevantie fram till flytten. Därefter kommer SHVS att lämna de gamla lokaliteterna helt och hållet, eftersom byggnaden har nått slutet av sin livscykel.

Mottagningen för oral hälsa är belägen i Hervanta, och därmed påverkar flytten inte tjänsterna inom oral hälsa.

Vi uppdaterar nyheten.