Hoppa till verktygsfältet

Mottagningarna för allmän och mental hälsa i Tammerfors flyttar i början av hösten

Uppdaterad 27.5.2022

Enligt planen kommer verksamheten att fortsätta i nya utrymmen sannolikt 1.9.2022. Omfattande förändringsarbeten utförs i de nya utrymmen och de nuvarande utrymmen kommer att utrymmas senast 30.9.2022.

SHVS Tammerfors tjänster för allmän och mental hälsa flyttar till en byggnad som heter Pendoliino. Serviceställets adress är Pakkahuoneenaukio 2, 33100 Tammerfors. Ingången för servicestället befinner sig på hörnet till Tullinkatu. De nya utrymmens namn blir SHVS Tulli.

Tjänsterna för allmän och mental hälsa fortsätter i de nuvarande utrymmen på Kalenvatie ändå till flytten. Därefter överger SHVS de gamla utrymmena, eftersom byggnaden har kommit till slutet av sin livstid.

Mottagningarna för oral hälsa sker i Hervanta, så flytten påverkar inte på något sätt tjänsterna för oral hälsan.

Vi uppdaterar nyheten.

***

Uppdaterad 31.3.2022

SHVS har undertecknat ett hyresavtal avseende nya lokaliteter i Tammerfors centrum. SHVS mottagningar för allmän hälsa och mental hälsa i Tammerfors flyttar till en byggnad med namnet Pendoliino nära järnvägsstationen i början av hösten. Enligt den preliminära tidsplanen sker flytten vid månadsskiftet augusti-september 2022, när ombyggnadsarbetena i de nya lokaliteterna blir klara.

Verksamheten på mottagningarna för allmän och mental hälsa fortsätter i de nuvarande lokaliteterna på Kalevantie fram till flytten. Därefter kommer SHVS att lämna de gamla lokaliteterna helt och hållet, eftersom byggnaden har nått slutet av sin livscykel.

Mottagningen för oral hälsa är belägen i Hervanta, och därmed påverkar flytten inte tjänsterna inom oral hälsa.

Vi uppdaterar nyheten.