Hoppa till verktygsfältet

Självmedkänsla är en förmåga att förhålla dig vänligt, skonsamt och barmhärtigt till dig själv även när du har stött på motgångar eller misslyckats med något. Det är inte fråga om att tillåta eller berättiga sig allt utan att behandla sig själv som en klok förälder skulle göra – förstå, trösta och samtidigt sätta gränser. Självmedkänsla innebär att du medvetet söker kontakt med dig själv, uppskattar dig själv och tar ansvar för ditt välbefinnande.

Du har kanske märkt att det är lätt att förhålla sig medkännande till vänners misstag och ofullständighet, men när det gäller dig själv är tankarna ofta krävande och kritiska. Om en vän inte orkar eller kan, säger du antagligen ”Det gör inget” eller ”Du klarade det tillräckligt bra”. Självmedkänsla innebär att du förhåller dig på samma sätt till dig själv. För vissa är självmedkänsla lättare, medan det för andra kräver medvetet psykiskt arbete och modifiering av det inre talet. Du är kanske rädd för att självmedkänsla får dig att prestera sämre, bli självisk eller förhålla dig likgiltigt till andra? I verkligheten har självmedkänsla motsatt effekt. När du tar hand om dig själv och bemöter sig själv medkännande orkar du vara mer förstående mot andra och kan lära dig och utvecklas i stället för att fastna i självkritik.

Självmedkänsla är en central del av att ha en accepterande inställning till sig själv. Prova om du kan iaktta dig själv neutralt på ett litet avstånd och endast konstatera hurdan du är, vad du behöver och hur du klarar av olika situationer. Kan du acceptera allt detta och förhålla dig skonsamt till det? Acceptans betyder inte passivitet eller underkastelse utan iakttagande av nuläget utan kritik och bedömning. Acceptans är nyckeln till självinsikt och till att kunna lyssna på sina behov och vid behov genomföra en förändring.

Så här utvecklar du självmedkänsla

  • Var intresserad av vad du känner. Självmedkänsla innebär att du riktar skonsam uppmärksamhet mot hur du känner dig.
  • Besvara din upplevelse med omtanke, omsorg och vänlighet. Signalera till dig själv att dina behov har hörts och tagits på allvar.
  • Var skonsam mot dig själv under svåra tider. Ofta tenderar vi att belöna oss själva för framgångar, men tänk om våra goda gärningar mot oss själva också skulle bestå av tröst vid misslyckande.
  • Försök vara din egen bästa vän. Du kan försöka nå en självmedkännande inställning genom att bemöta dig själv som du skulle bemöta en god vän. Försök få dig att känna dig bättre i svåra stunder och låt dig glädjas över goda stunder.
  • Gå under dagen igenom sådant du kan tacka dig själv för. Det kan vara exempelvis att du beaktar dig själv, avstår från överdrivna krav och koncentrerar dig på sådant som är viktigt för dig samt lägger märke till goda försök oberoende av resultat.
  • Se ditt värde också på andra sätt än genom handlingar. Du är bra och tillräcklig sådan som du är.