Hoppa till verktygsfältet

Appen SHVS Näring upphör i slutet av januari

Appen SHVS Näring upphör att fungera 31.1.2024. SHVS har beslutat att inte längre ha kvar appen, som erbjudit högskolestuderande kostråd, eftersom det skulle kräva mer resurser av SHVS att upprätthålla och utveckla appen än vad stiftelsen har möjlighet att använda.

“Vi beklagar att denna rådgivningskanal stängs för de studerande som använt den. Att ge en mobilapp som denna luft under vingarna skulle kräva betydligt större ekonomiska och mänskliga resurser, och det har vi inte möjlighet till just nu. Våra kompetenta hälsovårdare och den övriga hälso- och sjukvårdspersonalen kommer fortsättningsvis att erbjuda rådgivning och anvisningar om kost. Dessutom har vi också näringsterapeut som kan erbjuda de studerande sina tjänster”, säger SHVS chefsöverläkare Teija Kulmala.

“Tack vare appen SHVS Näring har vi lärt oss mycket om hur man kan dra nytta av digitala plattformar, och detta arbete kommer att fortsätta senare, i och med utvecklandet av vår egen digitala plattform”, konstaterar Teija Kulmala.

Under de senaste två åren har appen fått över 10 000 registrerade användare, men fortsatt utveckling skulle ha krävt tilläggsresurser. SHVS kommer att informera appens användare separat om att servicen upphör och hänvisa dem till andra rådgivnings- och servicekanaler.

Det har varit gratis för de studerande att använda SHVS Näring. Appen har gett stöd i fråga om hur man äter hälsosamt samt erbjudit kamratstöd, coachningsprogram och övningar som främjar välbefinnandet. Att erbjuda digitala tjänster är en viktig del av SHVS servicemodell, och stiftelsen söker lösningar för att också i fortsättningen kunna erbjuda kostrådgivning digitalt, men på ett sätt som kräver mindre resurser.