Hoppa till verktygsfältet

Se information om vaccination mot influensa på SHVS

Vaccineringarna mot influensa (2023–2024) startar på SHVS i november. Högskolestuderande inom social- och hälsovårdsbranschen samt högskoletuderande som hör till någon riskgrupp får vaccinet gratis via SHVS.

Studenter på campus, en ritad vaccinationsspruta, SHVS logo och texterna "Influensavaccinationer 2023, Kolla instruktioner för ditt eget serviceställe på shvs.fi."

Till riskgruppen hör personer vars egen hälsa väsentligt kan hotas om de insjuknar i influensa samt personer som ofta har närkontakt med människor som är mottagliga för allvarlig influensa. Till exempel personer med diabetes eller kronisk hjärt- eller lungsjukdom samt gravida kan höra till riskgruppen.

Var och när kan du bli vaccinerad?

Om du hör till ovannämnda grupper kan du få influensavaccin på orten där du studerar eller utför din praktik, antingen vid SHVS eget eller en samarbetspartners serviceställe. Observera att det är möjligt att bli vaccinerad vid alla SHVS egna serviceställen, men vid samarbetspartnernas serviceställen vaccineras endast högskolestuderande som studerar på orten i fråga.

Vaccineringarna arrangeras på olika sätt på olika orter. Vid en del serviceställen behöver den studerande boka en personlig vaccinationstid. På vissa orter ordnas massvaccinationer utan tidsbokning.

SHVS egna serviceställen

 • Högskolestuderande i social- och hälsovårdsbranschen: Kolla om massvaccinationer organiseras på din ort utan tidsbokning. Om du studerar på en ort där influensavaccinering sker vid servicestället och förutsätter tidsbokning, boka tid i första hand på eget initiativ i webbtjänsten Self. Du får ett tidsbeställningstillstånd i webbtjänsten Self under vecka 43.
 • Högskolestuderande som hör till en riskgrupp: Kolla först om vaccinationer organiseras på din ort utan tidsbokning. Om du studerar på en ort där influensavaccinering förutsätter tidsbokning, kontakta oss i första hand genom att fylla i ett formulär i webbtjänsten Self. Du hittar formuläret på Self under vecka 43. Du kan också få vaccinet via den offentliga hälso- och sjukvården om du så önskar.
Studerande i social- och hälsovårdsbranschen
Vaccination utan tidsbokning för studerande i social- och hälsovårdsbranschen

Studerande i social- och hälsovårdsbranschen vaccineras utan tidsbokning på SAMK:s campus i Björneborg ons. 29.11.2023 och tors. 30.11.2023 kl. 12–15.30. Mer information från din egen högskola.
Adress: Satakunnankatu 23, byggnaden A, rum A356 och uppföljningen i rum A358.

Vaccination med tidsbokning för studerande i social- och hälsovårdsbranschen

Studerande i social- och hälsovårdsbranschen vaccineras i första hand vid campusvaccinationsevenemangen som nämns ovan. Om dessa nämnda tidpunkter för vaccinationer inte passar dig, boka en vaccinationstid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Björneborg. Du får tidsbeställningstillståndet under vecka 43.
Adress: FSHS Björneborg, Broesplanaden 6 (ingången till restaurang Sofia)

Studerande som hör till en riskgrupp

Fyll i ett formulär i webbtjänsten Self för att kunna boka en vaccinationstid till servicestället i Björneborg. Du hittar formuläret på Self under vecka 43.
Adress: FSHS Björneborg, Broesplanaden 6 (ingången till restaurang Sofia)

Viktigt att komma ihåg
 • Personer med feber får inte vaccineras. 
 • Vid vaccinationen ska du legitimera dig med ett kort försett med foto (till exempel med identitetskort, ett FPA-kort med foto eller studiekort).
 • Du kan inte få en coronavaccination från SHVS. Om du vill få både influensavaccination och coronavaccination samtidigt ska du kontakta din egen välfärdsområde.
 • Kom i tid, om du har bokat en vaccinationstid.
 • Det är bra att ta av ytterkläderna redan i väntrummet.
 • Efter att du har fått vaccinationen är det klokt att sitta i väntrummet i 10-15 minuter för eventuella vaccinationsreaktioner.
 • Flytta eller avboka din vaccinationstid i tid om det behövs
Högskolestuderande i social- och hälsovårdsbranschen

Boka en vaccinationstid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Tölö/Helsingfors. Du får tidsbeställningstillståndet under vecka 43. Vaccinationer genomförs i Tölö med tidsbokning 21.11.2023, 22.11.2023, 27.11.2023 och 29.11.2023.
Plats: SHVS Tölö/Helsingfors, Tölögatan 37 A, 1. vån.
Anvisningar på vaccinationsmottagningen:  När du kommer, ber vi dig att fylla i en förhandsuppgiftsblankett och lämna den till hälsovårdaren vid mottagningen.

Studerande som hör till en riskgrupp

Studerande i riskgrupper vaccineras utan tidsbokning på servicestället i Esbo 15.11.2023 kl. 8–11 och 29.11.2023 kl. 12–15. Om dessa nämnda tidpunkter för vaccinationer inte passar dig, vänligen fyll i ett formulär i webbtjänsten Self för att kunna boka en vaccinationstid till servicestället i Esbo. Du hittar formuläret på Self under vecka 43.
Adress: SHVS Esbo, Otsvängen 12, Esbo.
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: När du kommer, ber vi dig att fylla i en förhandsuppgiftsblankett och lämna den till hälsovårdaren vid mottagningen.

Viktigt att komma ihåg
 • Personer med feber får inte vaccineras. 
 • Vid vaccinationen ska du legitimera dig med ett kort försett med foto (till exempel med identitetskort, ett FPA-kort med foto eller studiekort).
 • Du kan inte få en coronavaccination från SHVS. Om du vill få både influensavaccination och coronavaccination samtidigt ska du kontakta din egen välfärdsområde.
 • Kom i tid, om du har bokat en vaccinationstid.
 • Det är bra att ta av ytterkläderna redan i väntrummet.
 • Efter att du har fått vaccinationen är det klokt att sitta i väntrummet i 10-15 minuter för eventuella vaccinationsreaktioner.
 • Flytta eller avboka din vaccinationstid i tid om det behövs
Studerande i social- och hälsovårdsbranschen

Boka en vaccinationstid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Tölö/Helsingfors. Du får tidsbeställningstillståndet under vecka 43. Vaccinationer genomförs i Tölö med tidsbokning 21.11.2023, 22.11.2023, 27.11.2023 och 29.11.2023.
Plats: SHVS Tölö/Helsingfors, Tölögatan 37 A, 1. vån.
Anvisningar på vaccinationsmottagningen:  När du kommer, ber vi dig att fylla i en förhandsuppgiftsblankett och lämna den till hälsovårdaren vid mottagningen.

Högskolestuderande som hör till en riskgrupp

Studerande i riskgrupper vaccineras utan tidsbokning på servicestället i Malm 13.11.2023 kl. 12–15 och 27.11.2023 kl. 12–15. Vaccinationsdagarna är främst riktade till studerande som hör till en riskgrupp och vars huvudsakliga studiesäte är vid Helsingfors universitetets campus Vik och Gumtäkt. Om dessa nämnda tidpunkter för vaccinationer inte passar dig, vänligen fyll i ett formulär i webbtjänsten Self för att kunna boka en vaccinationstid till servicestället i Malm. Du hittar formuläret på Self under vecka 43.
Adress: Malms handelsväg 8 B, Helsingfors, 1:a vån
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Anmäl dig på plats när du kommer till servicestället.

Viktigt att komma ihåg
 • Personer med feber får inte vaccineras. 
 • Vid vaccinationen ska du legitimera dig med ett kort försett med foto (till exempel med identitetskort, ett FPA-kort med foto eller studiekort).
 • Du kan inte få en coronavaccination från SHVS. Om du vill få både influensavaccination och coronavaccination samtidigt ska du kontakta din egen välfärdsområde.
 • Kom i tid, om du har bokat en vaccinationstid.
 • Det är bra att ta av ytterkläderna redan i väntrummet.
 • Efter att du har fått vaccinationen är det klokt att sitta i väntrummet i 10-15 minuter för eventuella vaccinationsreaktioner.
 • Flytta eller avboka din vaccinationstid i tid om det behövs
Studerande i social- och hälsovårdsbranschen

Boka en vaccinationstid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Tölö/Helsingfors. Du får tidsbeställningstillståndet under vecka 43. Vaccinationer genomförs i Tölö med tidsbokning 21.11.2023, 22.11.2023, 27.11.2023 och 29.11.2023.
Plats: SHVS Tölö/Helsingfors, Tölögatan 37 A, 1. vån.
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: När du kommer, ber vi dig att fylla i en förhandsuppgiftsblankett och lämna den till hälsovårdaren vid mottagningen.

Studerande som hör till en riskgrupp

Studerande i riskgrupper vaccineras utan tidsbokning på servicestället i Tölö 15.11.2023 och 17.11.2023 kl. 8–11.15 och 11.45–14. Om dessa nämnda tidpunkter för vaccinationer inte passar dig, vänligen fyll i ett formulär i webbtjänsten Self för att kunna boka en vaccinationstid till servicestället i Tölö. Du hittar formuläret på Self under vecka 43.
Adress: SHVS Tölö/Helsingfors, Tölögatan 37 A, 1:a våningen.
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: När du kommer, ber vi dig att fylla i en förhandsuppgiftsblankett och lämna den till hälsovårdaren vid mottagningen.

Viktigt att komma ihåg
 • Personer med feber får inte vaccineras. 
 • Vid vaccinationen ska du legitimera dig med ett kort försett med foto (till exempel med identitetskort, ett FPA-kort med foto eller studiekort).
 • Du kan inte få en coronavaccination från SHVS. Om du vill få både influensavaccination och coronavaccination samtidigt ska du kontakta din egen välfärdsområde.
 • Kom i tid, om du har bokat en vaccinationstid.
 • Det är bra att ta av ytterkläderna redan i väntrummet.
 • Efter att du har fått vaccinationen är det klokt att sitta i väntrummet i 10-15 minuter för eventuella vaccinationsreaktioner.
 • Flytta eller avboka din vaccinationstid i tid om det behövs
Studerande i social- och hälsovårdsbranschen

Boka en vaccinationstid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Joensuu. Du får tidsbeställningstillståndet under vecka 43. Vaccinationstider ges huvudsakligen från november till januari.
Adress: SHVS Joensuu, Yliopistokatu 2, hälsovårdarnas rum

Studerande som hör till en riskgrupp

Studerande som hör till en riskgrupp vaccineras på servicestället i Joensuu utan tidsbokning ons. 15.11.2023 kl. 13–15 och tors 30.11.2023 kl. 9–11.
Adress: SHVS Joensuu, Yliopistokatu 2

Viktigt att komma ihåg
 • Personer med feber får inte vaccineras. 
 • Vid vaccinationen ska du legitimera dig med ett kort försett med foto (till exempel med identitetskort, ett FPA-kort med foto eller studiekort).
 • Du kan inte få en coronavaccination från SHVS. Om du vill få både influensavaccination och coronavaccination samtidigt ska du kontakta din egen välfärdsområde.
 • Kom i tid, om du har bokat en vaccinationstid.
 • Det är bra att ta av ytterkläderna redan i väntrummet.
 • Efter att du har fått vaccinationen är det klokt att sitta i väntrummet i 10-15 minuter för eventuella vaccinationsreaktioner.
 • Flytta eller avboka din vaccinationstid i tid om det behövs
Studerande i social- och hälsovårdsbranschen

Boka en vaccinationstid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Jyväskylä. Du får tidsbeställningstillståndet under vecka 43. Vaccinationer ges huvudsakligen mellan veckorna 47/2023–4/2024.
Adress: SHVS Jyväskylä, Puistokatu 4, 2:a och 3:e våningen.

Studerande som hör till en riskgrupp

Fyll i ett formulär i webbtjänsten Self för att kunna boka en vaccinationstid till servicestället i Jyväskylä. Du hittar formuläret på Self under vecka 43. Vaccinationer ges huvudsakligen mellan veckorna 47/2023–4/2024.
Adress: SHVS Jyväskylä, Puistokatu 4, 2:a och 3:e våningen.

Viktigt att komma ihåg
 • Personer med feber får inte vaccineras. 
 • Vid vaccinationen ska du legitimera dig med ett kort försett med foto (till exempel med identitetskort, ett FPA-kort med foto eller studiekort).
 • Du kan inte få en coronavaccination från SHVS. Om du vill få både influensavaccination och coronavaccination samtidigt ska du kontakta din egen välfärdsområde.
 • Kom i tid, om du har bokat en vaccinationstid.
 • Det är bra att ta av ytterkläderna redan i väntrummet.
 • Efter att du har fått vaccinationen är det klokt att sitta i väntrummet i 10-15 minuter för eventuella vaccinationsreaktioner.
 • Flytta eller avboka din vaccinationstid i tid om det behövs
Vaccination utan tidsbokning på campus

Studerande i social- och hälsovårdsbranschen och i riskgrupper vaccineras utan tidsbokning på Kajana yrkeshögskola på tisdag 21.11.2023 kl. 10–14 och på tisdag 28.11.2023 kl. 11–15.
Adress: Kajana yrkeshögskola (KAMK), Ketunpolku 1, Kajana, rum TA20L168 och LeikSali
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: När du kommer, ber vi dig att fylla i en förhandsuppgiftsblankett och lämna den till hälsovårdaren vid mottagningen.

Vaccination med tidsbokning på servicestället

Studerande i social och hälsovårdsbranschen: Om ovan nämnda tider på campus inte passar dig, boka en vaccinationstid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Kajana. Du får tidsbeställningstillståndet under vecka 43.
Studerande som hör till en riskgrupp: Om ovan nämnda tider på campus inte passar dig, fyll i ett formulär i webbtjänsten Self för att kunna boka en vaccinationstid till servicestället i Kajana. Du hittar formuläret på Self under vecka 43.
Adress: SHVS Kajana, Kirkkokatu 15, Kajana
Anvisningar på vaccinationsmottagningen:  När du kommer, ber vi dig att fylla i en förhandsuppgiftsblankett och lämna den till hälsovårdaren vid mottagningen.

Viktigt att komma ihåg
 • Personer med feber får inte vaccineras. 
 • Vid vaccinationen ska du legitimera dig med ett kort försett med foto (till exempel med identitetskort, ett FPA-kort med foto eller studiekort).
 • Du kan inte få en coronavaccination från SHVS. Om du vill få både influensavaccination och coronavaccination samtidigt ska du kontakta din egen välfärdsområde.
 • Kom i tid, om du har bokat en vaccinationstid.
 • Det är bra att ta av ytterkläderna redan i väntrummet.
 • Efter att du har fått vaccinationen är det klokt att sitta i väntrummet i 10-15 minuter för eventuella vaccinationsreaktioner.
 • Flytta eller avboka din vaccinationstid i tid om det behövs
Studerande i social- och hälsovårdsbranschen

Boka en vaccinationstid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Karleby. Du får tidsbeställningstillståndet under vecka 43.
Adress: SHVS Karleby, Bondegatan 2 B

Studerande som hör till en riskgrupp

Fyll i ett formulär i webbtjänsten Self för att kunna boka en vaccinationstid till servicestället i Karleby. Du hittar formuläret på Self under vecka 43.
Adress: SHVS Karleby, Bondegatan 2 B

Viktigt att komma ihåg
 • Personer med feber får inte vaccineras. 
 • Vid vaccinationen ska du legitimera dig med ett kort försett med foto (till exempel med identitetskort, ett FPA-kort med foto eller studiekort).
 • Du kan inte få en coronavaccination från SHVS. Om du vill få både influensavaccination och coronavaccination samtidigt ska du kontakta din egen välfärdsområde.
 • Kom i tid, om du har bokat en vaccinationstid.
 • Det är bra att ta av ytterkläderna redan i väntrummet.
 • Efter att du har fått vaccinationen är det klokt att sitta i väntrummet i 10-15 minuter för eventuella vaccinationsreaktioner.
 • Flytta eller avboka din vaccinationstid i tid om det behövs
Studerande i social- och hälsovårdsbranschen

Boka en vaccinationstid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Kemi–Torneå. Du får tidsbeställningstillståndet under vecka 43.
Adress: SHVS Kemi–Torneå, Tietokatu 2, Kemi (PAASI-byggnaden, ytterdörr 6, 2:a vån.)

Studerande som hör till en riskgrupp

Fyll i ett formulär i webbtjänsten Self för att kunna boka en vaccinationstid till servicestället i Kemi–Torneå. Du hittar formuläret på Self under vecka 43.
Adress: SHVS Kemi–Torneå, Tietokatu 2, Kemi (PAASI-byggnaden, ytterdörr 6, 2:a vån.)

Viktigt att komma ihåg
 • Personer med feber får inte vaccineras. 
 • Vid vaccinationen ska du legitimera dig med ett kort försett med foto (till exempel med identitetskort, ett FPA-kort med foto eller studiekort).
 • Du kan inte få en coronavaccination från SHVS. Om du vill få både influensavaccination och coronavaccination samtidigt ska du kontakta din egen välfärdsområde.
 • Kom i tid, om du har bokat en vaccinationstid.
 • Det är bra att ta av ytterkläderna redan i väntrummet.
 • Efter att du har fått vaccinationen är det klokt att sitta i väntrummet i 10-15 minuter för eventuella vaccinationsreaktioner.
 • Flytta eller avboka din vaccinationstid i tid om det behövs

Från och med 1.12.2023 sköts tjänster inom allmän och mental hälsa i Kotka av vår underleverantör. Om du studerar i Kotka och behöver en vaccination efter den 1 december 2023, vänligen se instruktionerna i avsnittet Anvisningar om du planerar att besöka en samarbetspartners serviceställe.

Studerande i social- och hälsovårdsbranschen

Boka en vaccinationstid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Kouvola. Du får tidsbeställningstillståndet under vecka 43. Vaccinationstider ges från november till februari.

Adress: SHVS Kouvola, Xamk Kouvola campus, Paraatikenttä 7, SHVS lokaler på campusets tredje våning

Studerande som hör till en riskgrupp

Studerande som hör till en riskgrupp vaccineras utan tidsbokning på servicestället i Kouvola ons. 22.11.2023 kl. 12–15 och tis 28.11.2023 kl. 9–12.  Om dessa nämnda tidpunkter för vaccinationer inte passar dig, vänligen fyll i ett formulär i webbtjänsten Self för att kunna boka en vaccinationstid till servicestället i Kouvola. Du hittar formuläret på Self under vecka 43. Vaccinationstider ges ungefär från mitten av november.
Adress: SHVS Kouvola, Xamk Kouvola campus, Paraatikenttä 7, SHVS lokaler på campusets tredje våning

Viktigt att komma ihåg
 • Personer med feber får inte vaccineras. 
 • Vid vaccinationen ska du legitimera dig med ett kort försett med foto (till exempel med identitetskort, ett FPA-kort med foto eller studiekort).
 • Du kan inte få en coronavaccination från SHVS. Om du vill få både influensavaccination och coronavaccination samtidigt ska du kontakta din egen välfärdsområde.
 • Kom i tid, om du har bokat en vaccinationstid.
 • Det är bra att ta av ytterkläderna redan i väntrummet.
 • Efter att du har fått vaccinationen är det klokt att sitta i väntrummet i 10-15 minuter för eventuella vaccinationsreaktioner.
 • Flytta eller avboka din vaccinationstid i tid om det behövs
Studerande i social- och hälsovårdsbranschen

Boka en vaccinationstid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Kuopio. Du får tidsbeställningstillståndet under vecka 43. Vaccinationstider ges huvudsakligen från november till februari.
Adress: SHVS Kuopio, Niiralankatu 23

Studerande som hör till en riskgrupp

Studerande som hör till en riskgrupp vaccineras utan tidsbokning på servicestället i Kuopio tors. 16.11.2023 kl. 9–11 ja tors. 30.11.2023 kl. 13–15.
Adress: SHVS Kuopio, Niiralankatu 23

Viktigt att komma ihåg
 • Personer med feber får inte vaccineras. 
 • Vid vaccinationen ska du legitimera dig med ett kort försett med foto (till exempel med identitetskort, ett FPA-kort med foto eller studiekort).
 • Du kan inte få en coronavaccination från SHVS. Om du vill få både influensavaccination och coronavaccination samtidigt ska du kontakta din egen välfärdsområde.
 • Kom i tid, om du har bokat en vaccinationstid.
 • Det är bra att ta av ytterkläderna redan i väntrummet.
 • Efter att du har fått vaccinationen är det klokt att sitta i väntrummet i 10-15 minuter för eventuella vaccinationsreaktioner.
 • Flytta eller avboka din vaccinationstid i tid om det behövs
Studerande i social- och hälsovårdsbranschen

Boka en vaccinationstid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Lahtis. Du får tidsbeställningstillståndet under vecka 43. Vaccinationstider ges ungefär från mitten av november.
Adress: SHVS Lahtis, Niemenkatu 73, B-byggnaden, 2:a vån

Vaccination med tidsbokning för studerande i riskgrupp

Studerande som hör till en riskgrupp vaccineras utan tidsbokning på servicestället i Lahtis tors. 23.11.2023 kl. 8.30–11 och fre. 24.11.2023 kl. 8.30–11. Om dessa nämnda tidpunkter för vaccinationer inte passar dig, vänligen fyll i ett formulär i webbtjänsten Self för att kunna boka en vaccinationstid till servicestället i Lahtis. Du hittar formuläret på Self under vecka 43. Vaccinationstider ges ungefär från mitten av november.
Adress: SHVS Lahtis, Niemenkatu 73, B-byggnaden, 2:a vån

Viktigt att komma ihåg
 • Personer med feber får inte vaccineras. 
 • Vid vaccinationen ska du legitimera dig med ett kort försett med foto (till exempel med identitetskort, ett FPA-kort med foto eller studiekort).
 • Du kan inte få en coronavaccination från SHVS. Om du vill få både influensavaccination och coronavaccination samtidigt ska du kontakta din egen välfärdsområde.
 • Kom i tid, om du har bokat en vaccinationstid.
 • Det är bra att ta av ytterkläderna redan i väntrummet.
 • Efter att du har fått vaccinationen är det klokt att sitta i väntrummet i 10-15 minuter för eventuella vaccinationsreaktioner.
 • Flytta eller avboka din vaccinationstid i tid om det behövs
Vaccination utan tidsbokning för studerande i social- och hälsovårdsbranschen och studerande som hör till en riskgrupp

Studerande i social- och hälsovårdsbranschen och i riskgrupper vaccineras utan tidsbokning på servicestället i Raumo 16.11.2023 kl. 14–15 och 23.11.2023 kl. 13–15.
Adress: SHVS Raumo, Seminaarinkatu 3 (ingång från Seminaarinkuja)

Vaccination med tidsbokning för studerande i social- och hälsovårdsbranschen och studerande som hör till en riskgrupp

Om ovan nämnda tider inte passar, kan studerande i social- och hälsovårdsbranschen och i riskgrupper boka en vaccinationstid till servicestället.
Studerande i social- och hälsovårdsbranschen: Boka en vaccinationstid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Raumo. Du får tidsbeställningstillståndet under vecka 43. Tider ges först från slutet av november, efter campusvaccinationevenemangena.
Studerande som hör till en riskgrupp: Fyll i ett formulär i webbtjänsten Self för att kunna boka en vaccinationstid till servicestället i Raumo. Du hittar formuläret på Self under vecka 43.
Adress: SHVS Raumo, Seminaarinkatu 3 (ingång från Seminaarinkuja)

Viktigt att komma ihåg
 • Personer med feber får inte vaccineras. 
 • Vid vaccinationen ska du legitimera dig med ett kort försett med foto (till exempel med identitetskort, ett FPA-kort med foto eller studiekort).
 • Du kan inte få en coronavaccination från SHVS. Om du vill få både influensavaccination och coronavaccination samtidigt ska du kontakta din egen välfärdsområde.
 • Kom i tid, om du har bokat en vaccinationstid.
 • Det är bra att ta av ytterkläderna redan i väntrummet.
 • Efter att du har fått vaccinationen är det klokt att sitta i väntrummet i 10-15 minuter för eventuella vaccinationsreaktioner.
 • Flytta eller avboka din vaccinationstid i tid om det behövs
Studerande i social- och hälsovårdsbranschen

Boka en vaccinationstid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Rovaniemi. Du får tidsbeställningstillståndet under vecka 43.
Adress: SHVS Rovaniemi, Yliopistonkatu 8 A 3

Studerande som hör till en riskgrupp

Fyll i ett formulär i webbtjänsten Self för att kunna boka en vaccinationstid till servicestället i Rovaniemi. Du hittar formuläret på Self under vecka 43.
Adress: SHVS Rovaniemi, Yliopistonkatu 8 A 3

Viktigt att komma ihåg
 • Personer med feber får inte vaccineras. 
 • Vid vaccinationen ska du legitimera dig med ett kort försett med foto (till exempel med identitetskort, ett FPA-kort med foto eller studiekort).
 • Du kan inte få en coronavaccination från SHVS. Om du vill få både influensavaccination och coronavaccination samtidigt ska du kontakta din egen välfärdsområde.
 • Kom i tid, om du har bokat en vaccinationstid.
 • Det är bra att ta av ytterkläderna redan i väntrummet.
 • Efter att du har fått vaccinationen är det klokt att sitta i väntrummet i 10-15 minuter för eventuella vaccinationsreaktioner.
 • Flytta eller avboka din vaccinationstid i tid om det behövs
Studerande i social- och hälsovårdsbranschen

Boka en vaccinationstid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Seinäjoki. Du får tidsbeställningstillståndet under vecka 43. Vaccinationstider ges huvudsakligen från november till februari.
Adress: SHVS Seinäjoki, Simunantie 10
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Sätt dig i väntrummet, ditt namn ropas upp när det är din tur.

Studerande som hör till en riskgrupp

Fyll i ett formulär i webbtjänsten Self för att kunna boka en vaccinationstid till servicestället i Seinäjoki. Du hittar formuläret på Self under vecka 43. Vaccinationstider ges huvudsakligen från november till februari.
Adress: SHVS Seinäjoki, Simunantie 10
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Sätt dig i väntrummet, ditt namn ropas upp när det är din tur.

Viktigt att komma ihåg
 • Personer med feber får inte vaccineras. 
 • Vid vaccinationen ska du legitimera dig med ett kort försett med foto (till exempel med identitetskort, ett FPA-kort med foto eller studiekort).
 • Du kan inte få en coronavaccination från SHVS. Om du vill få både influensavaccination och coronavaccination samtidigt ska du kontakta din egen välfärdsområde.
 • Kom i tid, om du har bokat en vaccinationstid.
 • Det är bra att ta av ytterkläderna redan i väntrummet.
 • Efter att du har fått vaccinationen är det klokt att sitta i väntrummet i 10-15 minuter för eventuella vaccinationsreaktioner.
 • Flytta eller avboka din vaccinationstid i tid om det behövs
Studerande i social- och hälsovårdsbranschen

Boka en vaccinationstid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i S:t Michel. Du får tidsbeställningstillståndet under vecka 43.
Adress: SHVS S:t Michel, Tarkk’ampujankuja 6, byggnad F
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Sätt dig i väntrummet, ditt namn ropas upp när det är din tur.

Vaccinationstider kan bokas på följande tider

1.11.2023 kl. 10–11 (studenter som ska utföra praktik), 16.11.2023 kl. 14–15, 22.11.2023 kl. 8–9, 27.11.2023 kl. 14–15, 15.12.2023 kl. 12–13.

Studerande som hör till en riskgrupp

Fyll i ett formulär i webbtjänsten Self för att kunna boka en vaccinationstid till servicestället i S:t Michel. Du hittar formuläret på Self under vecka 43.
Adress: SHVS S:t Michel, Tarkk’ampujankuja 6, byggnad F
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Sätt dig i väntrummet, ditt namn ropas upp när det är din tur

Vaccinationstider kan bokas på följande tider

16.11.2023 kl. 14–15, 22.11.2023 kl. 8–9, 27.11.2023 kl. 14–15, 15.12.2023 kl. 12–13.

Viktigt att komma ihåg
 • Personer med feber får inte vaccineras. 
 • Vid vaccinationen ska du legitimera dig med ett kort försett med foto (till exempel med identitetskort, ett FPA-kort med foto eller studiekort).
 • Du kan inte få en coronavaccination från SHVS. Om du vill få både influensavaccination och coronavaccination samtidigt ska du kontakta din egen välfärdsområde.
 • Kom i tid, om du har bokat en vaccinationstid.
 • Det är bra att ta av ytterkläderna redan i väntrummet.
 • Efter att du har fått vaccinationen är det klokt att sitta i väntrummet i 10-15 minuter för eventuella vaccinationsreaktioner.
 • Flytta eller avboka din vaccinationstid i tid om det behövs
Studerande i social- och hälsovårdsbranschen

Boka en vaccinationstid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället för tjänster inom allmän och mental hälsa i Tammerfors. Du får tidsbeställningstillståndet under vecka 43. Vaccinationstider ges huvudsakligen från november till februari.
Adress: SHVS Tulli/Tammerfors, Pakkahuoneenaukio 2 (ingången från Tullikatu, A-trappan)
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Titta på infoskärmen och kartan i entréhallen för att se var din hälsovårdare tar emot dig och gå till närmaste väntrummet.
Ditt namn ropas upp när det är din tur.

Studerande som hör till en riskgrupp

Fyll i ett formulär i webbtjänsten Self för att kunna boka en vaccinationstid till servicestället för tjänster inom allmän och mental hälsa i Tammerfors. Du hittar formuläret på Self under vecka 43. Vaccinationstider ges huvudsakligen från november till februari.
Adress: SHVS Tulli/Tammerfors, Pakkahuoneenaukio 2 (ingången från Tullikatu, A-trappan)
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Titta på infoskärmen och kartan i entréhallen för att se var din hälsovårdare tar emot dig och gå till närmaste väntrummet.
Ditt namn ropas upp när det är din tur.

Viktigt att komma ihåg
 • Personer med feber får inte vaccineras. 
 • Vid vaccinationen ska du legitimera dig med ett kort försett med foto (till exempel med identitetskort, ett FPA-kort med foto eller studiekort).
 • Du kan inte få en coronavaccination från SHVS. Om du vill få både influensavaccination och coronavaccination samtidigt ska du kontakta din egen välfärdsområde.
 • Kom i tid, om du har bokat en vaccinationstid.
 • Det är bra att ta av ytterkläderna redan i väntrummet.
 • Efter att du har fått vaccinationen är det klokt att sitta i väntrummet i 10-15 minuter för eventuella vaccinationsreaktioner.
 • Flytta eller avboka din vaccinationstid i tid om det behövs
Studerande i social- och hälsovårdsbranschen

Boka en vaccinationstid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Tavastehus. Du får tidsbeställningstillståndet under vecka 43. Vaccinationstider ges huvudsakligen från november till februari.
Adress: SHVS Tavastehus, Koulukatu 25
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Sätt dig i väntrummet, ditt namn ropas upp när det är din tur.

Studerande som hör till en riskgrupp

Fyll i ett formulär i webbtjänsten Self för att kunna boka en vaccinationstid till servicestället i Tavastehus. Du hittar formuläret på Self under vecka 43. Vaccinationstider ges huvudsakligen från november till februari.
Adress: SHVS Tavastehus, Koulukatu 25
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Sätt dig i väntrummet, ditt namn ropas upp när det är din tur.

Viktigt att komma ihåg
 • Personer med feber får inte vaccineras. 
 • Vid vaccinationen ska du legitimera dig med ett kort försett med foto (till exempel med identitetskort, ett FPA-kort med foto eller studiekort).
 • Du kan inte få en coronavaccination från SHVS. Om du vill få både influensavaccination och coronavaccination samtidigt ska du kontakta din egen välfärdsområde.
 • Kom i tid, om du har bokat en vaccinationstid.
 • Det är bra att ta av ytterkläderna redan i väntrummet.
 • Efter att du har fått vaccinationen är det klokt att sitta i väntrummet i 10-15 minuter för eventuella vaccinationsreaktioner.
 • Flytta eller avboka din vaccinationstid i tid om det behövs
Vaccination utan tidsbokning på campus
Kontinkangas campus, Aapistie 5

Studerande i social- och hälsovårdsbranschen och studerande som hör till en riskgrupp vaccineras utan tidsbokning på Kontinkangas campus (Aapistie 5) tors. 30.11.2023 kl. 9–15 och fre. 1.12.2023 kl. 9–13.
Adress:
Aapistie 5, Uleåborg, rum P122
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Vi vaccinerar studerande i ankomstordning.

Kontinkangas campus, Kiviharjuntie 4

Studerande i social- och hälsovårdsbranschen och studerande som hör till en riskgrupp vaccineras utan tidsbokning på Kontinkangas campus (Kiviharjuntie 4) tors. 7.12.2023 kl. 9–15 ja tors. 14.12.2023 kl. 9–15.
Adress: Kiviharjuntie 4, Uleåborg, rum Lou_B3023
Anvisningar på vaccinationsmottagningen: Vi vaccinerar studerande i ankomstordning.

Vaccination på servicestället med tidsbokning

Studerande i social- och hälsovårdsbranschen: Om vaccinationstiderna på campus inte passar, boka en vaccinationstid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Uleåborg. Du får tidsbeställningstillståndet under vecka 43.
Studerande som hör till en riskgrupp: Om vaccinationstiderna på campus inte passar, vänligen fyll i ett formulär i webbtjänsten Self för att kunna boka en vaccinationstid till servicestället i Uleåborg. Du hittar formuläret på Self under vecka 43.
Adress: SHVS Uleåborg, Yliopistokatu 1A. Lobbyn av allmän hälsa är till vänster när du kommer in genom huvudentrén.

Viktigt att komma ihåg
 • Personer med feber får inte vaccineras. 
 • Vid vaccinationen ska du legitimera dig med ett kort försett med foto (till exempel med identitetskort, ett FPA-kort med foto eller studiekort).
 • Du kan inte få en coronavaccination från SHVS. Om du vill få både influensavaccination och coronavaccination samtidigt ska du kontakta din egen välfärdsområde.
 • Kom i tid, om du har bokat en vaccinationstid.
 • Det är bra att ta av ytterkläderna redan i väntrummet.
 • Efter att du har fått vaccinationen är det klokt att sitta i väntrummet i 10-15 minuter för eventuella vaccinationsreaktioner.
 • Flytta eller avboka din vaccinationstid i tid om det behövs
Studerande i social- och hälsovårdsbranschen

Studerande i social- och hälsovårdsbranschen och i riskgrupper vaccineras utan tidsbokning på servicestället 31.10.2023 kl. 12–15, 1.11.2023 kl. 12–15, 7.11.2023 kl. 12–15 ja 7.12.2023 kl. 8 – 11. Om dessa nämnda tidpunkter för vaccinationer inte passar dig, boka en vaccinationstid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Vasa. Du får tidsbeställningstillståndet under vecka 43.
Adress: Wolffskavägen 27–31, Alere-byggnaden, 4:e vån.

Studerande som hör till en riskgrupp

Studerande som hör till en riskgrupp vaccineras utan tidsbokning på servicestället 31.10.2023 kl. 12–15, 1.11.2023 kl. 12–15, 7.11.2023 kl. 12–15 och 7.12.2023 kl. 8–11. Om dessa nämnda vaccinationstider inte passar, vänligen fyll i ett formulär i webbtjänsten Self för att kunna boka en vaccinationstid till servicestället i Vasa.
Adress: Wolffskavägen 27–31, Alere-byggnaden, 4. vån.

Viktigt att komma ihåg
 • Personer med feber får inte vaccineras. 
 • Vid vaccinationen ska du legitimera dig med ett kort försett med foto (till exempel med identitetskort, ett FPA-kort med foto eller studiekort).
 • Du kan inte få en coronavaccination från SHVS. Om du vill få både influensavaccination och coronavaccination samtidigt ska du kontakta din egen välfärdsområde.
 • Kom i tid, om du har bokat en vaccinationstid.
 • Det är bra att ta av ytterkläderna redan i väntrummet.
 • Efter att du har fått vaccinationen är det klokt att sitta i väntrummet i 10-15 minuter för eventuella vaccinationsreaktioner.
 • Flytta eller avboka din vaccinationstid i tid om det behövs
Studerande i social- och hälsovårdsbranschen

Boka en vaccinationstid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Villmanstrand. Du får tidsbeställningstillståndet under vecka 43. Vaccinationstider ges från november.
Adress: SHVS Villmanstrand, Yliopistonkatu 34, 2. vån.

Studerande som hör till en riskgrupp

Studerande som hör till en riskgrupp vaccineras utan tidsbokning på servicestället i Villmanstrand mån. 20.11.2023 kl. 12–15, tis. 28.11.2023 kl. 8–11 och ons. 29.11.2023 klo 12–15. Om dessa nämnda tidpunkter för vaccinationer inte passar dig, vänligen fyll i ett formulär i webbtjänsten Self för att kunna boka en vaccinationstid till servicestället i Villmanstrand. Du hittar formuläret på Self under vecka 43. Vaccinationstider ges från november.
Adress: SHVS Villmanstrand, Yliopistonkatu 34, 2. vån.

Viktigt att komma ihåg
 • Personer med feber får inte vaccineras. 
 • Vid vaccinationen ska du legitimera dig med ett kort försett med foto (till exempel med identitetskort, ett FPA-kort med foto eller studiekort).
 • Du kan inte få en coronavaccination från SHVS. Om du vill få både influensavaccination och coronavaccination samtidigt ska du kontakta din egen välfärdsområde.
 • Kom i tid, om du har bokat en vaccinationstid.
 • Det är bra att ta av ytterkläderna redan i väntrummet.
 • Efter att du har fått vaccinationen är det klokt att sitta i väntrummet i 10-15 minuter för eventuella vaccinationsreaktioner.
 • Flytta eller avboka din vaccinationstid i tid om det behövs
Studerande i social- och hälsovårdsbranschen
Vaccinering av studerande i social- och hälsovårdsbranschen på campus

Studerande ska anmäla sig till campusvaccinationer i förväg enligt anvisningar från studievägledare och ansvariga lärare. Campusvaccinationer ordnas enligt följande:

 • ons. 1.11.2023 kl. 9–15, studenter vid yrkeshögskolan, ICT-city, Joukahainengatan 3
 • tors. 2.11.2023 kl. 9–15, studenter vid medicinska fakulteten, Turun yliopisto, Medisiina D Spaatteli, Kinakvarngatan 10
 • tis. 7.11.2023 kl. 9–15, studenter vid medicinska fakulteten, Turun yliopisto, Medisiina D Skooppi 2, Kinakvarngatan 10
 • ons. 8.11.2023 kl. 9–15, studenter vid yrkeshögskolan, ICT-city, Joukahainengatan 3
 • tis. 14.11.2023 kl. 9–15, studenter vid medicinska fakulteten, Turun yliopisto, Medisiina D Upokas, Kinakvarngatan 10
 • tors. 16.11.2023 kl. 9–15, studenter vid yrkeshögskolan, ICT-city, Joukahainengatan 3
 • tis. 21.11.2023 kl. 9–15, studenter vid yrkeshögskolan, ICT-city, Joukahainengatan 3
 • ons. 22.11.2023 kl. 9–15, studenter vid medicinska fakulteten, Turun yliopisto, Medisiina D Skooppi 1, Kinakvarngatan 10
 • tis. 28.11.2023 kl. 9–15, studenter vid medicinska fakulteten, Turun yliopisto, Medisiina C Keidas, Kinakvarngatan 10
 • ons. 29.11.2023 kl. 9–15, studenter vid medicinska fakulteten, Turun yliopisto, Medisiina C Keidas, Kinakvarngatan 10
 • tis. 12.12.2023 kl. 9–15, studenter vid yrkeshögskolan, ICT-city, Joukahainengatan 3
 • tors. 14.12.2023 kl. 9–15, studenter vid medicinska fakulteten, Turun yliopisto, Medisiina C Keidas, Kinakvarngatan 10
 • tis. 19.12.2023 kl. 9–15, studenter vid yrkeshögskolan, ICT-city, Joukahainengatan 3
Vaccinering av studerande i social- och hälsovårdsbranschen på servicestället i Åbo

Boka en vaccinationstid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Åbo. Du får tidsbeställningstillståndet under vecka 43.
Adress: SHVS Åbo, Kyrkovägen 13

Studerande som hör till en riskgrupp

Boka en vaccinationstid med tidsbeställningstillståndet i webbtjänsten Self till servicestället i Åbo. Du får tidsbeställningstillståndet under vecka 43.
Adress: SHVS Åbo, Kyrkovägen 13

Viktigt att komma ihåg
 • Personer med feber får inte vaccineras. 
 • Vid vaccinationen ska du legitimera dig med ett kort försett med foto (till exempel med identitetskort, ett FPA-kort med foto eller studiekort).
 • Du kan inte få en coronavaccination från SHVS. Om du vill få både influensavaccination och coronavaccination samtidigt ska du kontakta din egen välfärdsområde.
 • Kom i tid, om du har bokat en vaccinationstid.
 • Det är bra att ta av ytterkläderna redan i väntrummet.
 • Efter att du har fått vaccinationen är det klokt att sitta i väntrummet i 10-15 minuter för eventuella vaccinationsreaktioner.
 • Flytta eller avboka din vaccinationstid i tid om det behövs

Om du är en studerande i social- och hälsovårdsbranschen eller hör till riskgruppen och söker dig till en samarbetspartners serviceställe på din studieort för att bli vaccinerad, gör så här:

 • Observera att vid samarbetspartnernas serviceställen vaccineras endast de som är kunder vid serviceställena i fråga.
 • Fyll i ett formulär i webbtjänsten Self för att få en fullmakt att anlita köpta tjänster. När du har den kan du boka tid för vaccination mot säsongsinfluensa vid samarbetspartnerns serviceställe. Du hittar formuläret på Self under vecka 43.
 • Vänta tills du får en bekräftelse på den godkända fullmakten via sms.
 • Boka tid via tidsbokningsnumret till samarbetspartnerns serviceställe, och kom ihåg att nämna att tidsbokningen gäller influensavaccinering. Kolla här, vem producerar tjänsterna.
 • Du får närmare anvisningar från servicestället i fråga om när och vart du ska gå för att få vaccinet.
 • Vid behov flytta eller avboka tiden enligt de anvisningar du får av tjänsteproducenten i fråga.

Om du inte är en studerande i social- och hälsovårdsbranschen och inte heller hör till en riskgrupp men ändå skulle vilja få influensavaccinet, kontakta oss i första hand genom att fylla i ett formulär i webbtjänsten Self. Sedan kan du be om ett recept från SHVS och skaffa vaccinet på egen bekostnad och boka en vaccinationstid. Du hittar formuläret på Self under vecka 43.

Om du har bokat en mottagningstid för vaccinering mot säsongsinfluensa och du inte kan komma till besöket, kom ihåg att flytta eller avboka din tid 24 timmar före besöket för att undvika avgiften för icke-avbokade mottagningstider.

Om du bokat tid för vaccination vid SHVS eget serviceställe, flytta eller avboka din tid via Self. Om du flyttar den inbokade tiden till en annan tidpunkt förlorar du inte tidsbeställningstillståndet som du fått. Observera att om du flyttar en inbokad tid får du inget meddelande med en påminnelse om den nya tiden som du bokat. Om du inte alls behöver den tid som bokats för dig kan du avboka tiden helt och hållet. Observera att när du avbokar en tid förlorar du också ditt tidsbeställningstillstånd.

Om du bokat tid för vaccination vid SHVS samarbetspartners serviceställe, flytta eller avboka tiden enligt de anvisningar du får av tjänsteproducenten i fråga.

Om en massvaccination inte förutsätter tidsbokning behövs ingen separat anmälan om deltagande.

 • Personer med feber får inte vaccineras. 
 • Vid vaccinationen ska du legitimera dig med ett kort försett med foto (till exempel med identitetskort, ett FPA-kort med foto eller studiekort).
 • Du kan inte få en coronavaccination från SHVS. Om du vill få både influensavaccination och coronavaccination samtidigt ska du kontakta din egen välfärdsområde.
 • Kom i tid, om du har bokat en vaccinationstid.
 • Det är bra att ta av ytterkläderna redan i väntrummet.
 • Efter att du har fått vaccinationen är det klokt att sitta i väntrummet i 10–15 minuter för eventuella vaccinationsreaktioner.

Liksom alla vacciner kan också influensavaccinet ge upphov till lindriga biverkningar. Potentiella biverkningar efter vaccinationen är huvudvärk, feber, allmän sjukdomskänsla, svettningar, muskel- eller ledvärk, trötthet och lokala reaktioner vid injektionsstället. Dessa symtom försvinner vanligen efter 1–2 dagar.