Hoppa till verktygsfältet

Inledde du dina studier i början av år 2022? – Svara på HälsoStarten-enkäten

Om du inledde din första högskoleexamen våren 2022 kommer du snart att kunna svara på HälsoStarten-enkäten i webbtjänsten Self. När du besvarar HälsoStarten får du nu omedelbart feedback på ditt hälsotillstånd och blir eventuellt hänvisad till SHVS hälsofrämjande tjänster.

Vad är HälsoStarten?

Hälsokontrollen för första årets studerande börjar alltid med enkäten HälsoStarten, vars syfte är att ge både dig och hälsovårdaren en uppfattning om ditt hälsotillstånd och göra det lättare att identifiera vilka tjänster du behöver i ett så tidigt skede av studierna som möjligt.

I HälsoStarten kartläggs ditt fysiska, psykiska och sociala hälsotillstånd, centrala drag i ditt hälsobeteende samt faktorer relaterade till hälsa, hälsobeteende och studieförmåga.

Om det baserat på dina svar finns behov av ett individuellt besök, blir du hänvisad till när- eller distansmottagning. Inom fyra veckor efter att du besvarat enkäten får du information om ett eventuellt mottagningsbesök eller anvisningar till tidsbeställningen. Samtidigt får du ett tidsbeställningstillstånd som du vid behov kan använda för att flytta den föreslagna mottagningstiden till en tidpunkt som passar dig.    

Så här besvarar du enkäten

  • Som första årets studerande kan du fylla i HälsoStarten i webbtjänsten Self.
  • Om du har uppdaterat dina kontaktuppgifter i Self så får du även en personlig inbjudan till HälsoStarten.
  • Även om du inte får en sms-inbjudan hittar du enkäten i webbtjänsten Self under de kommande dagarna om du började din första högskoleexamen våren 2022.
  • Informationen om tidsbokningen eller tidsbeställningsavisningarna ser du på Self. Du informeras per SMS om du uppdaterar dina kontaktuppgifter på webbtjänsten Self, OCH genom att ge oss tillstånd att skicka textmeddelanden som berör uträttandet av dina ärenden.
  • När HälsoStarten har öppnats för dig ser du den också på första sidan i Self till slutet av läsåret eller tills du har besvarat den. Efter att du besvarat enkäten hittar du den under fliken Tjänster.

Logga in på webbtjänsten Self >>

Avbokning eller ombokning av en mottagningstid

Om du får en mottagningstid baserat på dina svar men du inte kan komma till mottagningen den tid som bokats för dig, kom ihåg att flytta eller avboka mottagningstiden senast ett dygn (24 h) före den bokade mottagningstiden. Om du inte anländer till din mottagningstid eller avbokar den försenat utan en giltig orsak debiterar vi en avgift för oanvänd mottagningstid som inte avbokats.

Läs mer om bokning, avbokning eller ombokning av en mottagningstid.

Hälsokontrollen för första årets studerande, det vill säga en hälsoenkät och vid behov ett mottagningsbesök, är SHVS lagstadgade uppgift. Hälsoenkäten förnyades i början av året 2022.

Logo: HälsoStarten.