Hoppa till verktygsfältet

Distanstest för könssjukdomar är avgiftsfria för högskolestuderande. Genom distanstestet får du snabbt och enkelt svar när du misstänkar klamydia eller gonorré.

Så här utför du distanstest för könssjukdomar

  • Beställ ett avgiftsfritt klamydia- och gonorrétestpaket för hemtestning på SHVS:s Testa hemma‑sidor. Testpaketet är gratis när du gör en beställning via denna webbplats. Testseten skickas till dig i ett kuver soms innehåll eller sändare inte kan härledas utifrån.
  • Du loggar in i webbtjänsten med dina bankkoder eller ett mobilcertifikat. När du loggar in i tjänsten kontrolleras även din rätt att använda SHVS:s tjänster samtidigt med identifieringen.
  • När du fått paketet hem, ta ett prov enligt anvisningarna och skicka provröret till adressen som finns på paketet. Postavgiften är färdigt betald.
  • När testresultatet är klart, får du meddelande om det i form av ett textmeddelande. Därefter kan du kontrollera resultatet på SHVS:s Testa hemma‑sidor.

Vad ska du göra när du fått testresultaten?

  • Om ditt testresultat är positivt, kontakta SHVS per telefon eller via SelfChat för bedömning av vårdbehovet. Observera att om du inte själv kontaktar SHVS efter att ha fått ett positivt resultat, kontaktar vi dig så att du får den behandling du behöver.
  • Ett negativt testresultat kräver inga åtgärder från din sida.
  • Om du misstänker någon annan könssjukdom, kontakta SHVS antingen per telefon eller SelfChatten.

Högst fem test per år

  • Du kan inom ett år beställa högst fem distanstest.  Ifall du överskrider maximibeloppet rekommenderar vi att du beställer en mottagningstid hos oss.