Hoppa till verktygsfältet
Alla våra egna serviceställen, SelfChat och de riksomfattande servicenumren håller stängt på midsommarafton fredagen den 21.6.2024.

Anvisningarna relaterade till coronaviruspandemin har uppdaterats

THL har uppdaterat anvisningarna till hälso- och sjukvården om åtgärder vid infektioner orsakade av coronaviruset. SHVS följer THL:s anvisningar i sin verksamhet.

Anvisningar vid besök på SHVS serviceställen

Du kan fortfarande använda munskydd om du anser att det behövs när du besöker SHVS serviceställen. Använd alltid munskydd när du besöker ett serviceställe om du har symtom på en luftvägsinfektion.

Om du har bokat en mottagningstid och har symtom som tyder på en luftvägsinfektion och/eller covid‑19, gör så här:

  • Om du har bokat tid till mottagningen för oral hälsa, flytta mottagningstiden.
  • Om du har bokat tid till mottagningen för mental hälsa kan du ändra din mottagningstid till ett distansbesök genom att ringa vårt servicenummer.
  • Om du har bokat tid till en annan mottagning kan du fråga om möjligheten till distansbesök genom att ringa våra servicenummer:

Tjänster inom allmän och mental hälsa, tfn 046 710 1073

Tjänster inom oral hälsa, tfn 046 710 1085

  • Om du har fått en remiss till SYNLAB för laboratorieundersökningar, läs också anvisningarna på SYNLAB:s webbplats inför besöket.

Om du har symtom eller misstänker en coronavirusinfektion

Du bör förhålla dig till coronavirusinfektioner som till andra luftvägsinfektioner. Om du blir sjuk ska du stanna hemma tills symtomen klart har minskat och febern gått ner. Det här tar i regel 3–5 dagar. Om du måste lämna hemmet när du är sjuk kan du använda munskydd om du vill.

Du kan återgå till vardagen när febern är borta och symtomen klart har minskat. Även om det förekommer coronavirussmitta i familjen kan övriga familjemedlemmar jobba, gå i skola och dagis och delta i hobbyer som normalt om de är symtomfria.

Om du får allvarliga symtom såsom andnöd, eller om ditt allmäntillstånd försämras, kontakta hälso- och sjukvården utan dröjsmål. Om du hör till en riskgrupp ska du i ett tidigare skede än andra kontakta hälsovårdscentralen eller en läkare.

Mer information om coronavirustestning finns på THL:s webbplats.