Hoppa till verktygsfältet

SHVS ser till att tjänsterna produceras på ett ändamålsenligt sätt – sju serviceställen byts ut under slutet av året

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) trimmar sitt nätverk av serviceställen under slutet av året, och i och med detta byts sju av SHVS serviceställen för tjänster inom oral hälsa samt allmän och mental hälsa ut. Ändringarna gäller i huvudsak serviceställen där antalet besökare är litet och där SHVS har köpt tjänsterna av en samarbetspartner. 

SHVS har följt med hur det nuvarande servicenätverket fungerar efter att verksamheten utvidgades till att omfatta dubbelt fler studerande än tidigare. Två års erfarenhet har visat att de studerande använder SHVS tjänster på ett annat sätt än vad SHVS ursprungligen planerade för. Till följd av till exempel distansstudier och hur de studerande i övrigt rör sig besöker de också andra serviceställen för studerandehälsovård än det som ligger närmast den egna högskolan. Dessutom använder sig de studerande redan till 70 % av SHVS distanstjänster. 

Vid planeringen av ändringarna har SHVS försäkrat sig om att tjänsterna också i fortsättningen är tillräckligt tillgängliga för dem som tar sig till serviceställena med kollektiva färdmedel. FPA, som ansvarar för ordnandet av studerandehälsovård, har godkänt SHVS ändringar i servicenätverket för år 2023. 

Studerande vid JAMK biotalousinstituutti, HAMK Riihimäki, Haaga-Helia Vierumäki, XAMK Kouvola, XAMK Kotka, XAMK S:t Michel och Kajana (Pyhäjärvi) yrkeshögskola kommer att erbjudas studerandehälsovård vid ett annat serviceställe än tidigare. På dessa campus studerar totalt cirka 11 000 studerande, medan SHVS kundbas som helhet utgörs av 290 000 studerande vid alla högskolor.