Hoppa till verktygsfältet

I år firar SHVS jämna 70 år med hälsa, välbefinnande och studieförmåga

SHVS har uppnått den aktningsvärda åldern 70 år. Den 30 oktober 2024 har det gått 70 år sedan SHVS grundades och 90 år sedan tuberkulosundersökningar för studerande inleddes.

SHVS historia anses ha börjat 1954 när Studenternas hälso- och sjukvårdsbyrås ekonomi överfördes från Finlands Studentkårers Förbunds (FSF) till hälsovårdsstiftelsen. Fram till dess hade hälso- och sjukvårdsbyrån hunnit utveckla sin verksamhet med mottagningsverksamhet och olika läkartjänster. Byrån hade då också anställd personal. FSF utvidgade verksamheten vid Studenternas hälso- och sjukvårdsbyrå till att omfatta hela landet. Tidigare hade byrån varit verksam enbart i Helsingfors. Stiftelseurkunden för Studenternas hälsovårdsstiftelse undertecknades den 13 februari 1954.

Bekanta dig med SHVS historia

SHVS har sammanställt sin historia i historiken ”YTHS – edelläkävijä” (på finska), som gavs ut 2022.

På SHVS webbplats kan du läsa om milstolparna i SHVS historia

SHVS-dagen 21.3 gäller sömnen

Firandet av SHVS jubileumsår inleds med SHVS-dagen den 21 mars 2024. SHVS-dagen, som redan har blivit en tradition, är tack vare sitt namn en lämplig dag att inleda firandet av jubileumsåret. Webbinariet Reseptejä parempaan uneen (Recept för bättre sömn) ordnas på SHVS-dagen 21.3.2024. Sömnläkare Henri Tuomilehto svarar på på de frågor om sömn som studenter samt högskolornas och studenthälsovårdens anställda har skickat in.

Läs intervju med Henri på vår websidor.

70 hälsotips under året

Att främja hälsan hos högskolestuderande har alltid varit en central uppgift inom SHVS. På våra webbinarier och i våra kampanjer lyfter vi upp olika hälsofrämjande teman. För att hedra SHVS 70-jubileumsår kommer vi även i år att publicera 70 hälsotips på vår hemsida under det här året. De tio första tipsen handlar om temat sömn och finns redan att läsa på vår hemsida.

Firandet av jubileumsåret framkommer på SHVS evenemang och i kommunikationen under hela året.

  • Jubileumsårets gatupratare ställs fram på de egna verksamhetsställena kring SHVS-dagen
  • I april ordnas valborgsveckans kampusevenemang på SHVS-orterna
  • I oktober ordnas hälsoveckans kampusevenemang på SHVS-orterna
  • Under dagen för studieförmåga i november ordnas kampusevenemang på SHVS-orterna