Hoppa till verktygsfältet

Inleder du dina studier vårterminen 2024? – Välkommen till SHVS tjänster

Du är som högskolestuderande hjärtligt välkommen att använda hälsovårdstjänster hos oss. Vi på SHVS finns här för att stödja din hälsa och ditt välbefinnande under hela din studietid.  

Vi erbjuder tjänster inom allmän och mental hälsa och oral hälsa på primärvårdsnivå och arbetar också med frågor som gäller välbefinnande i studiesamfunden i hela landet.

Studenter på flodstranden och texten "Välkommen till SHVS tjänster".

På den här sidan har vi samlat användbar information om hur du använder våra tjänster.

Sidans innehåll

Anmäl dig som närvarande för terminen

Du kan använda SHVS tjänster om du avlägger en lägre eller högre högskoleexamen vid en finländsk högskola och har anmält dig som närvarande för terminen.

Rätten att använda tjänster gäller en termin i taget och börjar tidigast på terminens första dag (höstterminen 1.8.–31.12. och vårterminen 1.1.–31.7.). Vänligen observera att närvaroinformationen överförs till oss från högskolorna med en fördröjning på cirka 1–3 dagar.

SHVS tjänster omfattar inte utländska utbytesstudenter i Finland som inte avlägger en examen vid en finsk högskola.

När du vill kontakta oss

Vid behov kan du ringa ett av våra riksomfattande servicenummer eller kontakta oss via webbtjänsten Self genom att använda chatten eller fylla i ett serviceformulär som passar dina symtom.

En sakkunnig inom hälsovård diskuterar med dig och bedömer ditt vårdbehov samt hur brådskande ärendet är. Beroende på dina behov kan du hänvisas till distanstjänster, närtjänster eller få anvisningar om egenvård.

Observera att vi på grund av dataskydd inte kan svara på behandlingsrelaterade frågor via e-post eller sociala medier.

Vi informerar om eventuella undantag i servicetider eller störningar i våra servicelinjer på vår webbsida.

En video tips: den korta animationen Användning av SHVS tjänster

Närtjänster runtom i Finland

Våra närtjänster är tillgängliga på nästan alla studieorter. Vi erbjuder tjänster runtom i landet på såväl egna som på våra samarbetspartners serviceställen.

Du betjänas alltid i första hand på det serviceställe som finns på din studieort. Tjänsterna som produceras av våra samarbetspartner kan enbart användas av högskolestuderande som studerar på orten i fråga. Tidsbokning till alla SHVS tjänster och till samarbetspartnernas serviceställen sker alltid via bedömning av vårdbehovet, vilket görs på SHVS.

Ett omfattande urval digitala tjänster

Vi erbjuder i allt högre grad tjänster på distans. De flesta digitala tjänster hittas i webbtjänsten Self. Börja använda Self genast i början av din studietid!

I Self kan du till exember flytta eller avboka dina tider, hantera dina kontaktuppgifter eller fylla i serviceformulär om din hälsa. Du kan också koppla upp dig till en distansmottagning via Self.

En video tips: den korta animationen Webbtjänsten Self

Betala hälsovårdsavgiften till FPA

Hälsovårdsavgiften för hösgkolestuderande som de studerande betalar till FPA täcker alla SHVS tjänster. Kom ihåg att hälsovårdsavgiften måste betalas till FPA för varje termin på eget initiativ. Vi rekommenderar att du ställer eventuella ytterligare frågor om hälsovårdsavgiften direkt till FPA, som ansvarar för att ta ut avgiften.

Vi på SHVS tar inte betalt för mottagningsbesök eller användning av övriga tjänster (förutom för oanvända mottagningstider som inte har annullerats i tid).

Om ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland ansvarar för din sociala trygghet (istället för Finland) behöver du kanske inte betala hälsovårdsavgiften. Var ändå beredd att visa upp ditt giltiga europeiska sjukvårdskort eller Global Health Insurance-kort, när du besöker SHVS.  Lämna även en kopia av kortet till FPA enligt FPA:s egna anvisningar.

Ändra eller avboka mottagningstider i tid

Om du inte kan komma till mottagningen som bokats för dig, måste du flytta eller avboka mottagningstiden i senast 24 timmar före den bokade mottagningstiden i webbtjänsten Self eller genom att ringa. På det här sättet undviker du avgiften för oanvändna och icke-avbokade mottagningstider.

Avgiften för oanvända och icke-avbokade mottagningstider berör alla mottagningar, vårdande grupper och examinationsbesök både på SHVS egna och på samarbetspartnernas serviceställen. Det gäller till exempel även distansmottagningar, telefonsamtal som ersätter mottagningen och vaccinationer.

Du kommer att kunna besvara enkäten HälsoStarten under ditt första läsår

Hälsoundersökningen för första årets studerande börjar med enkäten HälsoStarten i webbtjänsten Self. När du besvarat enkäten får du feedback på ditt hälsotillstånd. Baserat på dina svar blir du vid behov hänvisad till en när- eller distansmottagning. Du kan också få tips som främjar hälsan.

Om du inleder din första högskoleexamen, öppnas enkäten HälsoStarten för dig under det första läsåret i webbtjänsten Self. Om du uppdaterar dina kontaktuppgifter i Self genast efter terminen har börjat, får du en personlig inbjudan till HälsoStarten via sms. Vi kommer även att informera dig på våra nyhetskanaler när enkäten kan besvaras.

En video tips: den korta animationen HälsoStarten

Bekanta dig med våra mångsidigiga gruppaktiviteter

Under terminerna erbjuder vi förebyggande och vårdinriktade grupper både på distans och på våra serviceställen. Du kan få stöd för din hälsa och livshantering.

Du kan komma överens om deltagandet i gruppaktiviteter i samband med att du gör upp en vårdplan tillsammans med en sakkunnig. Till vissa grupper kan du anmäla dig själv.

De flesta grupperna hålls på finska, men det finns även planer för enstaka grupper som hålls på svenska eller på engelska.

Delta i våra studentevenemang

Vi utför studiesamfundsarbete i samarbete med de studerande, högskolorna och studerande­organisationerna. Du kommer att träffa oss angående detta under läsåret i samband med olika evenemang både på webben och på campus.

Kolla in innehållet under rubriken Hälsoinformation på vår webbsida

Du hittar nyttig hälsoinformation och tips på hur du kan öka ditt välbefinnande under rubriken Hälsokunskap på vår webbsida. Där finns bland annat Hälsodatabanken där du kan söka information med sökord.

En video tips: Den korta animationen Hälsoinformation på webben

Följ nyheter på vår hemsida och våra kanaler i sociala medier

Vi publicerar kontinuerligt nyheter och meddelanden med aktuell information på yths.fi/sv/nyheter. Börja också följa våra kanaler på Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn och YouTube.

Titta på vår videopresentation för nya studenter

https://www.youtube.com/watch?v=bUiI789CZjI
Du kan förstora fönstret till full skärmstorlek. Du kan även slå på undertexter i inställningarna.