Hoppa till verktygsfältet
Alla våra egna serviceställen, SelfChat och de riksomfattande servicenumren håller stängt på midsommarafton fredagen den 21.6.2024.

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande förblir oförändrad år 2024 – Avgiften för oanvända mottagningstider kommer att höjas

Beloppen av avgifterna för studenthälsovården för högskolestuderande år 2024 har fastställts genom förordning av statsrådet. Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande förblir oförändrad år 2024: hälsovårdsavgiften är 73,60 euro per år, det vill säga 36,80 euro per termin. Högskolestuderande ska betala hälsovårdavgiften till FPA för både vår- och höstterminen.

FPA tar som dröjsmålsavgift 5 euro ifall den studerande betalar sin hälsovårdsavgift för sent. Dröjsmålsavgiften är lika stor som tidigare.

Du ser förfallodagarna och betalningsanvisningarna för 2024 på FPA:s hemsida. Alla frågor om hälsovårdsavgiften ska ställas direkt till FPA, som ansvarar för att ta ut avgiften. FPA har meddelat att det nu är möjligt att betala hälsovårdsavgifter för 2024.

Kom ihåg att flytta eller avboka din mottagningstid i tid

Avgiften för oanvända och icke-avbokade mottagningstider kommer att höjas till 56,70 euro i början av 2024 genom statsrådets förordning. SHVS tar denna avgift om en studerande uteblir från sin bokade tid. Vid behov måste en mottagningstid flyttas eller avbokas senast 24 timmar i förväg.

Inom studerandehälsovården har antalet mottagningstider som utan godtagbart skäl varken har utnyttjats eller avbeställts ökat under de senaste åren. Målet är att stoppa denna utvecklingsriktning. Om en mottagningstid inte har ändrats eller avbokats i tillräcklig tid, tiden kan inte längre ges till någon annan student.

År 2023 har avgiften för oanvända och icke-avbokade mottagningstider varit 40 euro. Efter höjningen är avgiften (56,70 euro) lika stor som motsvarande avgift inom de övriga social- och hälsovårdstjänsterna.

Se också

Statsrådets förordning om avgifter för studerandehälsovården utfärdas en gång i året.

(Nyheten har uppdaterats 29.11.2023 och 5.12.2023 på grund av FPA:s pressmeddelanden.)