Hoppa till verktygsfältet
Obs! Du kan använda SHVS tjänster och Self online tjänsten när du har anmält dig för att vara närvarande på höstterminen som börjar 1.8. Närvaroinformation uppdateras i SHVS i 1-3 vardagen efter läsårsanmälan. Om du kan inte logga in på Self-tjänster och ditt ärende är brådskande, kontakta oss per telefon.

Ändringar i chattjänsterna med inriktning på mental hälsa

De omfattande chattjänsterna med inriktning på mental hälsa som introducerades förra sommaren och hösten har varit en del av de tjänster inom mental hälsa som producerats med hjälp av statsunderstöd. Den anonyma tjänsten MieliChat lanserades 18.6.2021, och chattlinjen i SelfChat med inriktning på mental hälsa övergick till längre öppettider 7.9.2021. Sommaren för nu med sig förändringar beträffande dessa chattjänster.

Förändringar från och med 1.7.2022

  • Chattlinjen i SelfChat med inriktning på mental hälsa återgår till normala öppettider och erbjuder bedömning av vårdbehovet beträffande tjänster inom mental hälsa på vardagar, mån.–fre. kl. 09.00–11.00.
  • Chattlinjen med inriktning på mental hälsa återförenas med allmän hälsan och formar tillsammans chattlinjen med inriktningen allmän och mental hälsa.
  • Den anonyma tjänsten MieliChat upphör.

Personalen som för närvarande jobbar med chattjänsterna övergår till att ta emot klienter via den digitala kliniken för mental hälsa.