Hoppa till verktygsfältet
Alla våra egna serviceställen, SelfChat och de riksomfattande servicenumren håller stängt på midsommarafton fredagen den 21.6.2024.

Studerande som kommer från ett annat EU- eller EES-land måste ha ett europeiskt sjukförsäkringskort från och med 1.1.2023

(Ursprungligen publicerad 2.12.2022)

Studerande som kommer från ett annat EU- eller EES-land måste från och med 1.1.2023 ha ett europeiskt sjukförsäkringskort (EHIC-kort) när de ska använda SHVS tjänster. Enligt lagen ska SHVS identifiera studerande som inte omfattas av sjukförsäkringen i Finland med hjälp av EU-kortet. Kortet måste skaffas redan före ankomsten till Finland. Studerande som kommer från Stor-Britannien eller Nordirland kan visa upp ett Global Health Insurance-kort (GHIC).

De studerande måste uppvisa ett sjukförsäkringskort vid varje mottagningsbesök, vare sig besöket sker fysiskt eller på distans. Vid behov kan de uppvisa ett provisoriskt intyg som tillfälligt ersätter sjukförsäkringskortet.

För studerande som inte har ett EU-kort eller ett provisoriskt intyg med sig till mottagningen gäller följande:

  1. Det är obligatoriskt för den studerande att i efterhand lämna in ett dokument över kortet eller det provisoriska intyget som tillfälligt ersätter kortet till SHVS. Därtill måste den studerande lämna in ett intyg som visar att kortet varit giltigt vid tiden för mottagningsbesöket.
  2. Studerande som bor i Norden kan tillfälligt identifiera sig genom att visa upp pass eller identitetskort. Dessutom ska de uppge sin adress i landet där de har sin hemvist.

Den studerande behöver ändå inte betala hälsovårdsavgiften om ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien och Nordirland ansvarar för den studerandes sociala trygghet. Den studerande kan ändå anlita SHVS:s tjänster. När den studerande besöker SHVS ska hen från och med 1.1.2023 vara beredd att visa upp sitt giltiga europeiska sjukvårdskort (EHIC-kortet). Om den studerande omfattas av den sociala tryggheten i Storbritannien och Nordirland kan hen i stället visa upp sitt Global Health Insurance-kort (GHIC-kortet).

Man kan använda SHVS tjänster om man avlägger en lägre eller högre högskoleexamen vid en finländsk högskola och har anmält sig som närvarande för terminen. Inkommande internationella utbytesstuderande har inte rättigheter att använda SHVS tjänster.

Högskolestuderande kan nu betala hälsovårdsavgiften för år 2023 till FPA (kela.fi)

Det europeiska sjukvårdskortet (kela.fi)

Vanliga frågor – Sjukförsäkring vid korta vistelser (ec.europa.eu)

Vad är det europeiska sjukvårdskortet och hur ansöker man om det? (ec.europa.eu)

Europeiska sjukvårdskortet (EHIC).
Europeiska sjukvårdskortet (EHIC).
Global Health Insurance -kort (GHIC).
Global Health Insurance -kort (GHIC).
GHIC-kort, Nordirland.
GHIC-kort, Nordirland.