Hoppa till verktygsfältet

Mental hälsa kan definieras på många olika sätt, men i princip betyder det en tillräcklig grad av psykiskt välbefinnande eller frånvaro av psykiska störningar. Enligt WHO:s definition är mental hälsa ett tillstånd av välbefinnande där individen känner igen sina resurser, klarar livets utmaningar samt kan engagera sig i arbete och samhället.

Psykisk välmående innehåller en förmåga att anpassa dig till den sociala och övriga omgivningen, en hel självuppfattning, insikt om dina förmågor och begränsningar, förmåga att hantera känslor samt psykisk flexibilitet i problem- och förändringssituationer. God mental hälsa är en resurs som hjälper dig klara av såväl den normala vardagen som livets oväntade vändningar.

Du kan och ska ta hand om din mentala hälsa. På dessa sidor hittar du information om delområden som påverkar mental hälsa och vad du kan göra själv för att förbättra ditt psykisk välmående.