Hoppa till verktygsfältet

Sjukdomar i munnen utvecklas långsamt och är svåra att upptäcka själv. Därför är det bra att gå på munhälsokontroller regelbundet trots att du inte har tandvärk eller andra symtom i munnen. Sjukdomar i munnen som är på ett tidigt stadium kan stoppas med god egenvård.

Munhälsokontroller vid SHVS är tandläkarkontroll och munhygienistsållning.

Genom att svara på hälsoenkäten för förstaårsstuderande får du individuell respons om ditt munhälsotillstånd och vid behov en kallelse till munhälsokontroll eller -vård. Genom att kontakta munhälsotjänsterna antingen via servicenumret eller SelfChatten får du en sakkunnigs bedömning om när du behöver följande gång en undersökning eller vård samt individuell hälsorådvigning.

Tandläkarkontroll

Den första munhälsokontrollen vid SHVS utförs alltid av en tandläkare. Tandläkaren undersöker bland annat munnens, tändernas och tandköttets skick samt visdomständernas situation och bedömer behovet av hälsorådgivning och övriga tjänster. Tandläkaren gör upp en behandlingsplan tillsammans med dig och bestämmer tidpunkten för nästa kontroll.

Munhygienistsållning

Fortsatta munhälsokontroller utförs av en munhygienist enligt behandlingsplanen som tandläkaren gjort upp. Under en sållningsundersökning bedömer munhygienisten behovet för tandläkarvård och ger anvisningar för egenvård av tänderna och tandköttet. Vid behov kan munhygienisten också rengöra tänderna, avlägsna tandsten och ge råd om skötsel av tänderna.